نیسان

نیسان NV200 مدل ۲۰۱۹ (تاکسی)

نیسان NV200 ۲۰۱۹  یک مدل مخصوص حمل و نقل و تاکسیرانی است که بی شک دارای قیمت خوب و مناسب ...

مشخصات فنی نیسان تایتان XD مدل ۲۰۱۹

نیسان تایتان XD مدل  ۲۰۱۹ دارای 9 مدل است که دارای آپشن هایی مختلف هستند.مدل ها به همراه قیمت در ...

مشخصات فنی نیسان ورسا نوت ۲۰۱۹

نیسان ورسا نوت ۲۰۱۹ دارای 3 مدل است که دارای آپشن هایی مختلف هستند.مدل ها به همراه قیمت در زیر ...

مشخصات فنی نیسان مورانو ۲۰۱۹

نیسان مورانو 2019 دارای 4 مدل است که دارای آپشن هایی مختلف هستند.مدل ها به همراه قیمت در زیر لیست ...

مشخصات فنی نیسان روج ۲۰۱۹

نیسان روج 2019 دارای 4 مدل است که دارای آپشن هایی مختلف هستند.مدل ها به همراه قیمت در زیر لیست ...

مشخصات فنی نیسان کیکس ۲۰۱۹

نیسان کیکس 2019 دارای 3 مدل است که دارای آپشن هایی مختلف هستند.مدل ها به همراه قیمت در زیر لیست ...

مشخصات فنی نیسان سنترا ۲۰۱۹

نیسان سنترا 2019 دارای 5 مدل است که دارای آپشن هایی مختلف هستند.مدل ها به همراه قیمت در زیر لیست ...

مشخصات فنی نیسان ورسا ۲۰۱۹

نیسان ورسا 2019 دارای 6 مدل است که دارای آپشن هایی مختلف هستند.مدل ها به همراه قیمت در زیر لیست ...

مشخصات فنی نیسان لیف ۲۰۱۹ | خودروی برقی

نیسان لیف 2019 دارای 6 مدل است که دارای آپشن هایی مختلف هستند.مدل ها به همراه قیمت در زیر لیست ...

مشخصات فنی نیسان آلتیما ۲۰۱۹

نیسان آلتیما 2019 دارای 8 مدل است که دارای آپشن هایی مختلف هستند.مدل ها به همراه قیمت در زیر لیست ...