برچسب ها

فیبر کربن کردن بدنه خودرو بدون مجوز پلیس ممنوع است

رئیس پلیس ترافیک شهری می‌گوید فیبرکربن کردن خودرو بدون مجوز پلیس ممنوع است. سرهنگ علیرضا جهانگیری در گفتگو با خبرنگار با ...