لیست قیمت خودرو های هیوندای مدل 2017 در خلیج فارس

 اسم خودرو  تیپ خودرو موتور (لیتر) سال تولید قیمت (درهم)
هیوندای اکسنت GL ۱.۴  ۲۰۱۷ ۴۴,۵۰۰
هیوندای اکسنت GL ۱.۶ ۲۰۱۷ ۴۷,۵۰۰
هیوندای اکسنت GLS ۱.۶ ۲۰۱۷ ۵۶,۹۰۰
هیوندای اکسنت هاچ بک GL ۱.۴ ۲۰۱۷ ۴۵,۵۰۰
هیوندای اکسنت هاچ بک GL ۱.۶ ۲۰۱۷ ۴۷,۹۰۰
هیوندای آزرا پایه ۲.۴ ۲۰۱۷ ۱۰۹,۹۰۰
هیوندای آزرا فول ۳.۰ ۲۰۱۷ ۱۲۶,۹۰۰
هیوندای کرتا پایه ۱.۶ ۲۰۱۷ ۵۵,۹۰۰
هیوندای کرتا متوسط ۱.۶ ۲۰۱۷ ۶۷,۰۰۰
هیوندای کرتا فول ۱.۶ ۲۰۱۷ ۷۲,۰۰۰
هیوندای النترا معمولی ۱.۶ ۲۰۱۷ ۵۳,۵۰۰
هیوندای النترا پایه ۲.۰ ۲۰۱۷ ۷۲,۹۰۰
هیوندای النترا فول ۲.۰ ۲۰۱۷ ۷۹,۹۰۰
هیوندای النترا کوپه ۱.۶ ۲۰۱۷ ۵۵,۵۰۰
هیوندای النترا کوپه ۱.۸ ۲۰۱۷ ۶۳,۰۰۰
هیوندای جنسیس پایه ۳.۸ ۳.۸۲۰۱۷ ۱۳۹,۹۰۰
هیوندای جنسیس پلاتینیوم ۳.۸ ۲۰۱۷ ۱۶۹,۰۰۰
هیوندای جنسیس رویال ۳.۸ ۲۰۱۷ ۱۹۴,۹۰۰
هیوندای جنسیس تاپ ۵.۰ ۲۰۱۷ ۲۱۱,۱۰۰
هیوندای گرند i10 GLS هاچ بک ۱.۲ ۲۰۱۷ ۳۷,۹۰۰
هیوندای گرند i10 GLS ۱.۲ ۲۰۱۷ ۳۹,۹۰۰
هیوندای گرند سانتافه پایه ۳.۳ ۲۰۱۷ ۱۰۴,۹۰۰
هیوندایگرند سانتافه فول ۳.۳ ۲۰۱۷ ۱۳۹,۹۰۰
هیوندای H1 ۳  سرنشین ۲.۴ ۲۰۱۷ ۷۸,۰۰۰
هیوندای H1 ۶  سرنشین ۲.۴ ۲۰۱۷ ۷۹,۵۰۰
هیوندای H1 ۹  سرنشین ۲.۴ ۲۰۱۷ ۸۵,۰۰۰
هیوندای H1 ۱۲ سرنشین ۲.۴ ۲۰۱۷ ۸۷,۰۰۰
هیوندای i10 GLS ۱.۲ ۲۰۱۷ ۳۵,۹۰۰
هیوندای i10 GL ۱.۲ ۲۰۱۷ ۳۸,۹۰۰
هیوندای i20 GL ۱.۴ ۲۰۱۷ ۴۵,۵۰۰
هیوندای i30 GL ۱.۶ ۲۰۱۷ ۵۴,۰۰۰
هیوندای i30 GLS ۱.۸ ۲۰۱۷ ۶۸,۰۰۰
هیوندای i40 GL ۲.۰ ۲۰۱۷ ۸۱,۴۰۰
هیوندای سانتافه پایه ۲.۴ ۲۰۱۷ ۸۶,۹۰۰
هیوندای سانتافه متوسط ۲.۴ ۲۰۱۷ ۹۸,۰۰۰
هیوندای سانتافه AWD ۲.۴ ۲۰۱۷ ۱۳۲,۰۰۰
هیوندای سانتافه AWD فول ۳.۳ ۲۰۱۷ ۱۳۶,۹۰۰
هیوندای سوناتا پایه ۲.۴ ۲۰۱۷ ۷۸,۹۰۰
هیوندای سوناتا فول ۲.۴ ۲۰۱۷ ۸۴,۰۰۰
هیوندای سوناتا توربو اسپرت ۲.۰ ۲۰۱۷ ۱۱۲,۵۰۰
هیوندای توسان GLS ۲.۴ ۲۰۱۷ ۸۳,۹۰۰
هیوندای توسان GL ۲.۴ ۲۰۱۷ ۸۴,۹۰۰
هیوندای ولستر پایه ۱.۶ ۲۰۱۷ ۷۰,۹۰۰
هیوندای ولستر فول ۱.۶ ۲۰۱۷ ۸۲,۹۰۰
هیوندای ولستر توربو ۱.۶ ۲۰۱۷ ۸۹,۹۰۰

لیست قیمت خودرو های هیوندای

لیست قیمت خودرو های فورد

لیست قیمت خودرو های فورد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.