لکسوس NX ۳۰۰h Fsport -۲۰۱۷ را اقساطی بخرید

لیزینگ ملت فروش اقساطی لکسوس NX ۳۰۰h Fsport -۲۰۱۷ را آغازکرد.

بنابر اعلام لیزینگ ملت شرایط فروش اقساطی لکسوس NX 300h Fsport -2017 به شرح زیر است:

کلیه هزینه های شماره گذاری به عهده شرکت می باشد.
مبالغ بیمه بدنه بصورت تقریبی لحاظ گردیده و زمان تسویه با مشتری تهاتر می گردد .
تحویل خودرو: فوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.