قیمت خودرو در ایران با بروز رسانی روزانه

قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
ایران خودرو
  پژو ۲۰۰۸ ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۴۲,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۶۳,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۳۶۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۳۰۱ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو ۵۰۸ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو GLX 405 ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۹۴۴,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ ۳۴,۷۴۵,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵,۱۰۵,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۲۴۱,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹ ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۷۴,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۹۵,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳ ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۴۸۱,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۵ ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۶۶۲,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۶ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۵۲۵,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۷ ۷۸,۷۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۰۷,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۷۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ S30 ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  دنا ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴۶,۹۸۹,۰۰۰
  دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۹۸۹,۰۰۰
  دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۰۸۸,۰۰۰
  دنا پلاس/ ۲ ایربگ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس/ ۴ ایربگ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۲۶۵,۰۰۰
  رانا LX ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۰۹,۰۰۰
  رنو تندر E2 ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پیکاپ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سمند EF7 ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۳۳۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۸۲,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۶۱۶,۰۰۰
  سمند LX ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۵۳۵,۰۰۰
  سمند سورن ELX ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۲۸,۰۰۰
  سمند سورن ELX توربو ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۹۴۱,۰۰۰
  سوزوکی ویتارا اتومات ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هایما اس ۵ توربو ( S5 ) ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 ) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  وانت آریسان ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰,۰۰۰
سایپا
  آریو (اتوماتیک) ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۷۴۶,۰۰۰
  تیبا (تنوع رنگ) ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۷,۷۷۵,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۵۰۷,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۸۹,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰,۸۲۱,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۳۸۹,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰,۱۲۱,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ) ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۶۸,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید) ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  چانگان CS35 ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴,۹۵۲,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲,۷۶۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (سفید) ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۴۹۲,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۷۷,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید) ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲,۷۰۹,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ ۲۲,۳۹۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید) ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۱۲۲,۰۰۰
  سایپا ۱۵۱ ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینومی) ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۴۱۱,۰۰۰
  ساینا (رینگ فولادی) ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ۳۱,۱۴۳,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۱۰۲,۰۰۰
  سیتروئن C3 ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ ۰
  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ ۰
  کوییک اتوماتیک ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۹۹۳,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷,۹۲۴,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳,۸۱۳,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰
  وانت زامیاد ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۹۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۲۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۹۰۰,۰۰۰
پارس خودرو
  برلیانس H220 اتوماتیک ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H230 اتوماتیک ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۹۱۹,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌مدیا ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۷۴۱,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۵ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۰۱۴,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۶ ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵۶,۸۳۶,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۶۵۹,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌مدیا ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۴۸۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۵ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۴۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۶ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۸۶۴,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۹۷۴,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۷۹۶,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰
  رنو پارس تندر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۶۴,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۲۴۸,۰۰۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو ساندرو – دنده‌ای ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
کرمان موتور
  جک J4 اتوماتیک ۹۸,۸۰۰,۰۰۰ ۰
  جک S3 اتوماتیک ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰ ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  لیفان X50 – اتوماتیک ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  لیفان X60 – اتوماتیک ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای I20 ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای اکسنت ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای النترا ۲۰۱۸ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سانتافه ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارمانیا
  بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6 ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S7 ۰ ۰
گروه بهمن
  بسترن B30 ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  مزدا۳ تیپ ۴ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هاوال H2 ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – تک کابین ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – دو کابین ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
  MVM 110 S ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۰۰,۰۰۰
  MVM 315 هاچ‌بک ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 S اسپورت ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo) ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای) ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo) ۰ ۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE) ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL) ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent) ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰
ام‌جی و جیلی
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰,۰۰۰
آمیکو
  وانت تک کابین آراز تک دف ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت دو کابین آسنا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.