قیمت خودرو در ایران با بروز رسانی روزانه

قیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
ایران خودرو
  پژو ۲۰۰۸۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۷۱,۳۰۰,۰۰۰۴۱,۹۴۲,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار۷۱,۰۰۰,۰۰۰۴۲,۷۶۳,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰۵۴,۳۶۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای۸۸,۰۰۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۳۰۱۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۰
  پژو ۵۰۸۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰
  پژو GLX 405۵۵,۵۰۰,۰۰۰۳۲,۹۴۴,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز۵۷,۲۰۰,۰۰۰۳۴,۷۴۵,۰۰۰
  پژو SLX 405۶۰,۸۰۰,۰۰۰۳۵,۱۰۵,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز۷۲,۰۰۰,۰۰۰۴۲,۲۴۱,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰۴۰,۷۷۴,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۵۹۵,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰۴۲,۴۸۱,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰۴۲,۶۶۲,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۵۲۵,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۷۷۸,۷۰۰,۰۰۰۴۱,۷۰۷,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک۸۹,۰۰۰,۰۰۰۷۶,۷۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross۸۹,۵۰۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ S30۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰۰
  دنا۸۱,۸۰۰,۰۰۰۴۶,۹۸۹,۰۰۰
  دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷,۹۸۹,۰۰۰
  دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰۵۸,۰۸۸,۰۰۰
  دنا پلاس/ ۲ ایربگ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس/ ۴ ایربگ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰۵۳,۲۶۵,۰۰۰
  رانا LX۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹,۵۰۹,۰۰۰
  رنو تندر E2۸۴,۰۰۰,۰۰۰۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای۹۳,۰۰۰,۰۰۰۰
  رنو تندر پیکاپ۸۳,۰۰۰,۰۰۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰۰
  سمند EF7۶۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴,۳۳۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰۳۶,۰۸۲,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰۳۶,۶۱۶,۰۰۰
  سمند LX۵۹,۵۰۰,۰۰۰۳۳,۵۳۵,۰۰۰
  سمند سورن ELX۷۵,۵۰۰,۰۰۰۴۱,۱۲۸,۰۰۰
  سمند سورن ELX توربو۸۷,۰۰۰,۰۰۰۴۲,۹۴۱,۰۰۰
  سوزوکی ویتارا اتومات۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۰
  هایما اس ۵ توربو ( S5 )۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 )۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  وانت آریسان۳۶,۵۰۰,۰۰۰۳۴,۲۰۰,۰۰۰
سایپا
  آریو (اتوماتیک)۸۹,۰۰۰,۰۰۰۶۲,۷۴۶,۰۰۰
  تیبا (تنوع رنگ)۴۰,۳۰۰,۰۰۰۲۷,۷۷۵,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید)۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷,۵۰۷,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)۴۵,۸۰۰,۰۰۰۳۱,۰۸۹,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید)۴۵,۶۰۰,۰۰۰۳۰,۸۲۱,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ)۴۴,۸۰۰,۰۰۰۳۰,۳۸۹,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید)۴۴,۶۰۰,۰۰۰۳۰,۱۲۱,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۲۶۸,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید)۴۶,۸۰۰,۰۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  چانگان CS35۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰۷۴,۹۵۲,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)۳۸,۴۰۰,۰۰۰۲۲,۷۶۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (سفید)۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۲,۴۹۲,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)۳۵,۵۰۰,۰۰۰۲۲,۹۷۷,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید)۳۵,۴۰۰,۰۰۰۲۲,۷۰۹,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)۳۶,۱۰۰,۰۰۰۲۲,۳۹۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید)۳۶,۰۰۰,۰۰۰۲۲,۱۲۲,۰۰۰
  سایپا ۱۵۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینومی)۴۷,۰۰۰,۰۰۰۳۱,۴۱۱,۰۰۰
  ساینا (رینگ فولادی)۴۶,۲۰۰,۰۰۰۳۱,۱۴۳,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک۵۸,۵۰۰,۰۰۰۴۲,۱۰۲,۰۰۰
  سیتروئن C3۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰۰
  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰۰
  کوییک اتوماتیک۶۶,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۹۹۳,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷,۹۲۴,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال)۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰۹۳,۸۱۳,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال)۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰
  وانت زامیاد۵۷,۰۰۰,۰۰۰۵۲,۹۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۶,۰۰۰,۰۰۰۶۲,۲۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده)۶۱,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰
پارس خودرو
  برلیانس H220 اتوماتیک۸۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای۶۸,۰۰۰,۰۰۰۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی۶۹,۰۰۰,۰۰۰۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H230 اتوماتیک۸۶,۰۰۰,۰۰۰۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای۶۸,۰۰۰,۰۰۰۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی۶۹,۰۰۰,۰۰۰۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰۵۸,۹۱۹,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌مدیا۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۷۴۱,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱٫۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۵۲,۰۱۴,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱٫۶۹۴,۵۰۰,۰۰۰۵۶,۸۳۶,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰۶۱,۶۵۹,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌مدیا۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۶۶,۴۸۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱٫۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۴۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱٫۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰۵۴,۸۶۴,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۵۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰۶۲,۹۷۴,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۷۹۶,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰
  رنو پارس تندر۸۹,۰۰۰,۰۰۰۴۸,۲۶۴,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰۴۴,۲۴۸,۰۰۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۰
  رنو ساندرو – دنده‌ای۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰
کرمان موتور
  جک J4 اتوماتیک۹۸,۸۰۰,۰۰۰۰
  جک S3 اتوماتیک۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰۰
  لیفان X50 – اتوماتیک۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰۰
  لیفان X60 – اتوماتیک۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای I20۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای اکسنت۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۰
  هیوندای النترا ۲۰۱۸۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سانتافه۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارمانیا
  بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰۶۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S7۰۰
گروه بهمن
  بسترن B30۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  مزدا۳ تیپ ۴۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۰
  هاوال H2۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – تک کابین۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – دو کابین۶۱,۰۰۰,۰۰۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
  MVM 110 S۴۷,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰
  MVM 315 هاچ‌بک۸۵,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۶۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 S اسپورت۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo)۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای)۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo)۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE)۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL)۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent)۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰
ام‌جی و جیلی
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس۹۷,۰۰۰,۰۰۰۷۹,۹۰۰,۰۰۰
آمیکو
  وانت تک کابین آراز تک دف۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت دو کابین آسنا۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.