نویسنده:
// پنج شنبه , ۰۵ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۲:۳۳
قیمت روز لاستیک خودرو از ارزان ترین خودرو تا ماشین های لوکس خارجی

قیمت روز لاستیک خودرو بروز شده در ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک     جزئیات    سایز    کارکرد مفید ( کیلومتر )    قیمت ( تومان )  
  بریجستونساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۹۶۰,۰۰۰
  لوفنساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰
  لوفنساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰
  لینگ لانگسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰
  لینگ لانگسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰
  فالکنساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۷۸۰,۰۰۰
  فالکنساخت تایلند۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰
  فالکن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۹۶۰,۰۰۰
  کومهوساخت ویتنام۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۷۸۰,۰۰۰
  کومهوساخت کره۱۹۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
  کومهوساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۱,۰۱۰,۰۰۰
  نکسن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۸۷۰,۰۰۰
  نکسنساخت کره۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۹۹۰,۰۰۰
  نکسنساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
  میشلنساخت انگلیس۱۸۵٫۶۵٫۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰
  میشلنساخت فرانسه۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰
  میشلنساخت آلمان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰٫۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰
  میشلنساخت ژاپن۱۹۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰
  هانکوکساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
  هانکوکساخت کره۱۹۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰
  هانکوک۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰
  رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۷۲۰,۰۰۰
  رودستونساخت کره۱۹۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۸۹۰,۰۰۰
  رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
  رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰
  رودستونسایز پهن پژو ۴۰۵۲۱۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰
  بارز۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰
  بارز۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
  کویر تایرسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۵۱۰,۰۰۰
  کویر تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۵۸۰,۰۰۰
  ایران تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۴۹۰,۰۰۰
  یزد تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۵۲۰,۰۰۰
  یزد تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۶۳۰,۰۰۰
  گود یر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰
  دناسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰۰۰۰
  دناسایز پهن۲۰۵٫۵۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰
  گلدستونسایز فابریک۱۸۵٫۶۰٫۱۴۵۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
  لوسینیسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۸۸۰,۰۰۰
  لوسینیسایز پهن پژو۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۹۸۰,۰۰۰
  دنلوپساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰٫۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰
  دنلوپساخت اندونزی۱۹۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰
  دنلوپساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰
  سومیتوموسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۷۶۰,۰۰۰
  سومیتومو۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰
  سومیتوموساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۹۵۰,۰۰۰
  یوکوهاماساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰٫۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
  یوکوهاماساخت ژاپن۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
  یوکوهاماساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۱,۳۶۰,۰۰۰
  مارشالساخت کره جنوبی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۹۶۰,۰۰۰
  مارشالساخت کره۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
  مارشالسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
  سایلونساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰
  مکسسساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۸۷۰,۰۰۰
  مکسسچهارفصل۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۹۳۰,۰۰۰
  مکسسسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۹۹۰,۰۰۰
  تری انگلساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۷۶۰,۰۰۰
  تری انگلساخت چین۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۸۴۰,۰۰۰
  تری انگلساخت چین۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۸۶۰,۰۰۰
  تویوساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰٫۰۰۰۱,۱۴۰,۰۰۰
  تویوساخت ژاپن۱۹۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
  تویوساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰
  سونارساخت تایوان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
  سونارساخت تایوان۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰
  سونارساخت تایوان۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۷۸۰,۰۰۰
  آچیلسساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۶۴۰,۰۰۰
  آچیلسساخت اندونزی۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
  پرساساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۹۱۰,۰۰۰
  پرساساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۹۹۰,۰۰۰
  تیگارساخت صربستان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
  تیگارساخت صربستان۱۹۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰
  اکسلراساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۷۷۰,۰۰۰
  اکسلراساخت اندونزی۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰
  نانکنساخت تایوان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰
  نانکنساخت تایوان۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰
  جی تیساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۷۸۰,۰۰۰
  جی تیساخت اندونزی۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۸۲۰,۰۰۰
  جی تیساخت اندونزی۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۸۸۰,۰۰۰
  بلک لاینساخت چین۱۸۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰
  بلک لاینساخت چین۱۹۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰
  بلک لاینساخت چین۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰
لاسامدل Atracta۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۸۵۰,۰۰۰
لاسامدل Greenways۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX

مدل لاستیک     جزئیات    سایز    کارکرد مفید ( کیلومتر )    قیمت ( تومان )  
  پیرلیساخت ترکیه۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰
  لوفنساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  لوفنساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  ایران تایرkarena۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۵۱۰,۰۰۰
  ایران تایرسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۵۰٫۰۰۰۶۳۰,۰۰۰
  گلدستونGS2000۱۸۵٫۶۰٫۱۵۴۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
  بارزسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
  بارزسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۵۲۰,۰۰۰
  یزد تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
  یزد تایر۱۹۵٫۶۵٫۱۵۵۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
  یزد تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۵۷۰,۰۰۰
  کویر تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۵۱۰,۰۰۰
  کویر تایرسایز پهن سمند۱۹۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۶۱۰,۰۰۰
  کویر تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۶۴۰,۰۰۰
  هانکوکساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰
  هانکوکساخت کره۱۹۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰
  هانکوکساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰
  لوسینیساخت تایوان۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۸۸۰,۰۰۰
  لوسینیساخت تایوان۱۹۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
  لوسینیسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
  بریجستونساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰
  بریجستونساخت تایلند۲۰۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰
  رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰
  رودستونN5000۱۹۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۱۵۰,۰۰۰
  رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
  کورساساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  آپولوساخت هند۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  آپولوساخت هند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  کومهوساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۹۲۰,۰۰۰
  کومهوساخت کره۱۹۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۰۴۰,۰۰۰
  کومهوساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۱,۲۱۰,۰۰۰
  نکسنساخت کره۱۸۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰
  نکسن۱۹۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۰۶۰,۰۰۰
  نکسنساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۰۹۰,۰۰۰
  فالکنسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
  فالکن۱۹۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
  فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۱,۱۵۰,۰۰۰
  فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰
  دنلوپسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
  دنلوپسایز پهن سمند۱۹۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
  دنلوپسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰
  سایلونساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  سایلونساخت چین۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  مکسسساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۹۸۰,۰۰۰
  مکسسساخت تایوان۱۹۵٫۵۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
  مکسسساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰
  لاسا۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰
  لاسا۱۹۵٫۵۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۹۹۵,۰۰۰
  لاساساخت ترکیه۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
  میشلنساخت آلمان۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰
  میشلنساخت انگلیس۱۹۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰
  میشلنساخت فرانسه۲۰۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
  گودیرساخت آلمان۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰
  سومیتوموساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰
  سومیتومو۱۹۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۹۶۰,۰۰۰
  سومیتومو۲۰۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰
  تری انگلساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
  تری انگلساخت چین۱۹۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
  تری انگلساخت چین۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
  نانکن۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  نانکن۱۹۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  نانکن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  لینگ لانگساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
  لینگ لانگسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  مارشالساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰
  مارشالسایز پهن سمند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
  تویوساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰
  تویوساخت ژاپن۱۹۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰
  تویوساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  تیگارساخت صربستان۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  تیگارساخت صربستان۱۹۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  تیگارساخت صربستان۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  آچیلسساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۶۴۰,۰۰۰
  آچیلسساخت اندونزی۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۸۷۰,۰۰۰
  سونارساخت تایوان۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
  سونارساخت تایوان۱۹۵٫۵۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۸۴۰,۰۰۰
  سونارساخت تایوان۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰
  پرساساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۸۸۰,۰۰۰
  پرساساخت تایلند۱۹۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۰۶۰,۰۰۰
  پرساساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۱,۱۴۰,۰۰۰
  یوکوهاماساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۱,۲۷۰,۰۰۰
  یوکوهاماساخت ژاپن۱۹۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰
  یوکوهاماساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۱,۴۷۰,۰۰۰
  اکسلراساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۸۲۰,۰۰۰
  جی تیساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۷۹۰,۰۰۰
  جی تیساخت اندونزی۱۹۵٫۵۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۸۶۰,۰۰۰
  جی تیساخت اندونزی۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۹۶۰,۰۰۰
  بلک لاینساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  بلک لاینساخت چین۱۹۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰
  بلک لاینساخت چین۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک     جزئیات    سایز    کارکرد مفید ( کیلومتر )    قیمت ( تومان )  
  تری انگلساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
  تری انگلساخت چین۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
  ایران تایرسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
  ایران تایرسارینا۱۷۵٫۶۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
  گلدستونسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
  گلدستونسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
  دناسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰
  دناسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰
  بارزسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۳۸۰,۰۰۰
  بارزسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
  کویر تایر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۸۰,۰۰۰
  کویر تایر۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
  یزد تایر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۸۰,۰۰۰
  یزد تایر۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
  آچیلسگل جهت دار۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
  آچیلسسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
  جی تیچین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
  جی تیسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
  اورنت۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰
  اورنت۱۷۵٫۶۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰
  رودستونساخت کره۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
  رودستون۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰
  فالکنساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۸۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
  فالکنساخت ژاپن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۶۲۰,۰۰۰
  کورساساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰
  کومهوساخت کره۱۶۵٫۶۵٫۱۳۸۰٫۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
  کومهوساخت ویتنام۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰
  گود یر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰
  لینگ لانگساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰
  لینگ لانگساخت چین۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰
  سونارساخت تایوان۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
  سونارساخت تایوان۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
  نکسنسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۷۴۰,۰۰۰
  نکسنساخت کره . گل کامپیوتری۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۵۶۰,۰۰۰
  هانکوک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
  هانکوک۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
  مارشالسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
  مارشالساخت کره۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰
  سومیتوساخت ژاپن۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۵۷۰,۰۰۰
  سایلونساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰
  پرساساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۵۲۰,۰۰۰
  پرساساخت تایلند۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
  پریمولساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰
  مکسسساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
  مکسسساخت تایوان۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۵۶۰,۰۰۰
  لوسینیسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۵۲۰,۰۰۰
  دنلوپساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰
  دنلوپساخت ژاپن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۸۰٫۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
  لوفنساخت کره۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰
  لوفنساخت کره۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰
  تویوساخت ژاپن۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰
  تویوساخت ژاپن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۹۷۰,۰۰۰
  میشلنساخت فرانسه۱۷۵٫۷۰٫۱۳۹۰٫۰۰۰
  نانکنساخت تایوان۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰
  نانکنساخت کره۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰
  تیگارساخت صربستان۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰
  تیگارساخت صربستان۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰
  لاساساخت ترکیه۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۵۲۰,۰۰۰
  لاساساخت ترکیه۱۷۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۶۲۰,۰۰۰
  یوکوهاماساخت ژاپن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۹۰٫۰۰۰۹۲۰,۰۰۰
  اکسلراساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۹۰٫۰۰۰۵۱۰,۰۰۰
  اکسلراساخت اندونزی۱۷۵٫۶۰٫۱۳۹۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
  تاندرساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰
  تاندرساخت تایلند۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰
  بلک لاینساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰
  بلک لاینساخت چین۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰

رینگ

مدل لاستیک     جزئیات    سایز    کارکرد مفید ( کیلومتر )    قیمت ( تومان )  
  رینگ فابریک مزدا۳ساخت ایران۱۶۵۰۰,۰۰۰
  خانواده پژو . رینگ ۱۱ پره IK014فابریک پژو LX۱۵۴۰۰,۰۰۰
  رینگ فابریک ۲۰۷فابریک ۲۰۷۱۴۳۶۰,۰۰۰
  خانواده پژو . خرچنگیآلومینیومی۱۵۴۵۰,۰۰۰
  خانواده پژو . ۵ پره تختآلومینیومی۱۵۴۵۰,۰۰۰
  خانواده پژو . ۵ پره رونال‏آلومینیومی۱۵۴۰۰,۰۰۰
  خانواده پژو . طرح صلیبیآلومینیومی۱۵۴۰۰,۰۰۰
  خانواده پژو . ALESSIO مدل EUROآلومینیومی۱۶۴۳۰,۰۰۰
  رینگ تندر ۹۰ – AR015آلومینیومی۱۵۴۵۰,۰۰۰
  رینگ پرایدآلومینیومی۱۳۳۰۰,۰۰۰
  رینگ خانواده : تیبا , ریو و …آلومینیومی۱۴۳۴۵,۰۰۰
  تندر ۹۰فولادی۱۵
  رینگ خانواده : پراید , ماتیز و …فولادی۱۳۸۰,۰۰۰
  رینگ خانواده : ۲۰۶ , ۴۰۵ و …فولادی۱۴۱۰۰,۰۰۰
  رینگ خانواده : زانتیا , سمند و …فولادی۱۵۱۲۰,۰۰۰

آموزش اروندپلاک

لاستیک تنها و در واقع آخرین عضوی است که سبب می‌شود خودرو به حرکت درآید. بدون شک پس از سلامت دیگر اجزای خودرو این قسمت نیروی به دست آمده از موتور را دریافت کرده و موجب حرکت می‌گردد. با این تفاصیر می‌توان گفت انتخاب لاستیک مناسب می‌تواند جزو مهم‌ترین و اساسی‌ترین کارهایی باشد که باید برای ماشین خود انجام دهید. گذشته از آن که لاستیک‌ها موجب حرکت خودرو خواهند شد کیفیت آنها نیز در تزمزگیری مناسب‌، سرعت‌های بالا، رانندگی در سطوح مرطوب و … ایمنی سرنشینان را به دنبال خواهد داشت.

حال برای خرید لاستیک مناسب نکات بسیار زیادی وجود دارد که بهتر است برای ایمنی خود، خانواده و سرنشینان خودرو به هنگام انتخاب به این نکات توجه بسیار داشت.

زمان تعویض لاستیک

پیش از آن که به مولفه‌های لازم در خرید لاستیک بپردازیم، لازم است بدانیم لاستیک خودروی ما چه زمانی نیاز به تعویض دارد؟

بهتر است در چکاپ‌های ماهیانه، لاستیک و سطح آنها را بازدید کرده تا در صورت وجود مشکل نسبت به تعویض آنها اقدام نمایید. اگر بر روی سطح لاستیک برآمدگی، ترکیدگی، پارگی و یا هر نوع آسیب جدی مشاهده شد این بدان معناست که زمان تعویض آن لاستیک فرا رسیده است.

گاهی ممکن است که مشکلی از نظر ظاهری بر روی سطح لاستیک خودرو شما مشاهده نشود در این صورت نیازی به تعویض نیست؟ خیر، سه ویژگی برای تشخیص زمان دقیق عوض کردن لاستیک‌ها وجود دارد که شامل:

آج لاستیک: قطعا مشاهده کردید که بر روی سطح لاستیک، شیارهایی به شکل‌های متفاوت وجود دارند که آنها را آج لاستیک می‌نامند. آج‌ها در واقع چسبندگی مناسب لاستیک با سطح جاده را به وجود می‌آورند و کمک می‌کنند تا سواری مناسبی برای سرنشینان محیا سازند. این شیارها هر کدام از عمق مشخصی برخوردار می‌باشند که به گفته متخصصان، زمانی که عمق آج لاستیک به ۱٫۶ میلی‌متر رسید زمان تعویض آن‌ها فرا رسیده است.

کارکرد خودرو: میزان کارکرد استاندارد هر لاستیک ۸۰ کیلومتر است که اگر بیش از این میزان لاستیک‌ها کار کرده باشند می‌بایست نسبت به عوض کردن آنها سریعا اقدام کرد. شاید پس از کارکرد ۸۰ کیلومتر در شکل و ظاهر آج‌ها تغییری به وجود نیامده باشد اما زمان استفاده استاندار از لاستیک به پایان رسیده و برای جلوگیری از حوادث، بهتر است که لاستیک‌ها را عوض نمایید.

تاریخ انقضا: بر روی هر لاستیک زمان تولید آن حک شده است. بی شک بر روی دیواره تمامی تایرها یک عدد چهار رقمی همچون ۱۸۱۶ را مشاهده خواهید کرد که به معنی زمان تولید لاستیک در هفته هجدهم سال ۲۰۱۶ است.

به طور کلی بازه زمانی استفاده از تایر خودرو ۴ تا ۷ سال پس از زمان تولید آنهاست. این بازه زمانی به نوع و برند لاستیک نیز وابسته بوده اما در نهایت، حتی لاستیک‌هایی با مواد اولیه مرغوب و با دوام نیز حداکثر تا ۷ سال پس از تولید قابلیت استفاده خواهند داشت.

انتخاب تایر مناسب خودرو

لاستیک‌ها در اندازه و شکل‌های مختلفی تولید شده‌اند و هر خودرو لاستیک مناسب خود را خواهد داشت. به عبارتی دیگر مهندسان طی آزمون و خطاهای بسیار و در نظر داشتن سرعت و توان خودرو، در نهایت تایر مناسب را بر روی آن قرار خواهند داد. به طور مثال لاستیک پراید بالاستیک پژو از لحاظ سایز و نوع با یکدیگر متفاوت خواهند بود.

برای تشخیص بهتر این تفاوت، عبارتی متشکل از حروف و عدد بر روی دیواره هر تایر حک شده است که اطلاعاتی را در اختیار خریدار قرار خواهد داد. عبارت R215/60R16 اطلاعات یک تایر است که در آن حرف R بیانگر شخصی بودن نوع لاستیک، عدد ۲۱۵ میزان پهنای تایر به میلی‌متر، ۶۰ فاق لاستیک (درصد حد فاصل محیط رینگ به محیط لاستیک)، R به معنای رادیال بودن لاستیک که اغلب لاستیک‌ها امروزه از نوع رادیال هستند و از رشته سیم‌های فولادی ساخته شده‌اند و در نهایت عدد ۱۶ نشان دهنده ابعاد رینگ (برحسب اینچ) می‌باشد.

انواع تایر خودرو

تایرها به سه قسم هستند؛ لاستیک‌های تابستانی، لاستیک‌های زمستانی و لاستیک‌های چهار فصل. همانطور که از نام لاستیک‌های زمستانی و تابستانی مشخص است این تایرها عملکرد بسیار خوبی را در شرایط آب و هوایی این فصل‌ها از خود نشان می‌دهند. به عبارت دیگر لاستیک‌های تابستانی در سطوح خشک چسبندگی خوبی داشته و برعکس تایرهای زمستانی چسبندگی مناسبی را بر روی سطوح بارانی یا برف و یخ دارند. گذشته از عملکرد مناسب این لاستیک‌ها تعویض آنها در هر فصل کار سخت و هزینه‌بری بوده و به همین منظور استفاده از لاستیک‌های چهار فصل آسان‌تر و مقرون به صرفه‌تر است. عملکرد تایرهای چهار فصل به خوبی لاستیک‌های زمستانی و تابستانی نیست اما در کل کارایی نسبتا خوبی را از این نوع تایرها شاهد خواهیم بود.

شرکت‌های تولید کننده ایرانی و خارجی بسیاری وجود دارند که تایرهای خود را با ویژگی‌های منحصر به فردی عرضه می‌کنند. می‌توان تعدادی از برترین برندهای لاستیک خارجی را؛ لاستیک میشلن، پیرلی، بریجستون، کنتیننتال،گودیر، دانلوپ، یوکوهاما، هانکوک و… دانست.

همچنین از مشهورترین برندهای لاستیک ایرانی نیز لاستیک بارز، لاستیک یزد تایر، لاستیک گلدستون، لاستیک کویر تایر و لاستیک ایران تایر را  می توان نام برد.

در هنگام چکاپ‌های ماهیانه روغن، لنت ترمز و یا …. حتما چند وقت یک بار سطح لاستیک‌های خود را نیز کنترل کنید تا در صورت بروز مشکل در زمان مناسب آنها را تعویض نموده و همیشه در زمان تعویض لاستیک خودروی خود به کیفیت و تاریخ تولید آن توجه داشته باشید تا از بروز حوادث ناگوار در هنگام رانندگی جلوگیری نمایید.

 

مقاله های مرتبط

  • مشاهده سایر دسته ها

  •