قیمت روز لاستیک خودرو از ارزان ترین خودرو تا ماشین های لوکس خارجی

قیمت روز لاستیک خودرو بروز شده در ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک      جزئیات     سایز     کارکرد مفید ( کیلومتر )     قیمت ( تومان )  
  بریجستون ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
  لوفن ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰
  لوفن ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰
  لینگ لانگ سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰
  لینگ لانگ سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰
  فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
  فالکن ساخت تایلند ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰
  فالکن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
  کومهو ساخت ویتنام ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
  کومهو ساخت کره ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
  کومهو ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰
  نکسن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰
  نکسن ساخت کره ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
  نکسن ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
  میشلن ساخت انگلیس ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱,۲۵۰,۰۰۰
  میشلن ساخت فرانسه ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
  میشلن ساخت آلمان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
  میشلن ساخت ژاپن ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
  هانکوک ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
  هانکوک ساخت کره ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰
  هانکوک ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰
  رودستون ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
  رودستون ساخت کره ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
  رودستون ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
  رودستون ساخت کره ۲۰۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
  رودستون سایز پهن پژو ۴۰۵ ۲۱۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰
  بارز ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰
  بارز ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
  کویر تایر سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
  کویر تایر ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
  ایران تایر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
  یزد تایر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
  یزد تایر ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
  گود یر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰
  دنا سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰۰۰۰
  دنا سایز پهن ۲۰۵.۵۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰
  گلدستون سایز فابریک ۱۸۵.۶۰.۱۴ ۵۰.۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
  لوسینی سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
  لوسینی سایز پهن پژو ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
  دنلوپ ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
  دنلوپ ساخت اندونزی ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰
  دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
  سومیتومو سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
  سومیتومو ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
  سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
  یوکوهاما ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
  یوکوهاما ساخت ژاپن ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
  یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۱,۳۶۰,۰۰۰
  مارشال ساخت کره جنوبی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
  مارشال ساخت کره ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
  مارشال سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
  سایلون ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰
  مکسس ساخت تایلند ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰
  مکسس چهارفصل ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
  مکسس سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
  تری انگل ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
  تری انگل ساخت چین ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
  تری انگل ساخت چین ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
  تویو ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
  تویو ساخت ژاپن ۱۹۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
  تویو ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
  سونار ساخت تایوان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
  سونار ساخت تایوان ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
  سونار ساخت تایوان ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
  آچیلس ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
  آچیلس ساخت اندونزی ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
  پرسا ساخت تایلند ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
  پرسا ساخت تایلند ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
  تیگار ساخت صربستان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
  تیگار ساخت صربستان ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰
  اکسلرا ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
  اکسلرا ساخت اندونزی ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
  نانکن ساخت تایوان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰
  نانکن ساخت تایوان ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰
  جی تی ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
  جی تی ساخت اندونزی ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
  جی تی ساخت اندونزی ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
  بلک لاین ساخت چین ۱۸۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰
  بلک لاین ساخت چین ۱۹۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰
  بلک لاین ساخت چین ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰
لاسا مدل Atracta ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
لاسا مدل Greenways ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX

مدل لاستیک      جزئیات     سایز     کارکرد مفید ( کیلومتر )     قیمت ( تومان )  
  پیرلی ساخت ترکیه ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
  لوفن ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  لوفن ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  ایران تایر karena ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
  ایران تایر سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۵۰.۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
  گلدستون GS2000 ۱۸۵.۶۰.۱۵ ۴۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
  بارز سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
  بارز سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
  یزد تایر ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
  یزد تایر ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۵۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
  یزد تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
  کویر تایر ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
  کویر تایر سایز پهن سمند ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
  کویر تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
  هانکوک ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰
  هانکوک ساخت کره ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
  هانکوک ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
  لوسینی ساخت تایوان ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
  لوسینی ساخت تایوان ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
  لوسینی سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
  بریجستون ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
  بریجستون ساخت تایلند ۲۰۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
  رودستون ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
  رودستون N5000 ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
  رودستون ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
  کورسا ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  آپولو ساخت هند ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  آپولو ساخت هند ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  کومهو ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
  کومهو ساخت کره ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰
  کومهو ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰
  نکسن ساخت کره ۱۸۵.۶۰.۱۵ ۶۰.۰۰۰
  نکسن ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰
  نکسن ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰
  فالکن سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
  فالکن ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
  فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
  فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
  دنلوپ سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
  دنلوپ سایز پهن سمند ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
  دنلوپ سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
  سایلون ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  سایلون ساخت چین ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  مکسس ساخت تایلند ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
  مکسس ساخت تایوان ۱۹۵.۵۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
  مکسس ساخت تایلند ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
  لاسا ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
  لاسا ۱۹۵.۵۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۹۹۵,۰۰۰
  لاسا ساخت ترکیه ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
  میشلن ساخت آلمان ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
  میشلن ساخت انگلیس ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
  میشلن ساخت فرانسه ۲۰۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
  گودیر ساخت آلمان ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰
  سومیتومو ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
  سومیتومو ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
  سومیتومو ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
  تری انگل ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
  تری انگل ساخت چین ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
  تری انگل ساخت چین ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
  نانکن ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  نانکن ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  نانکن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  لینگ لانگ ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
  لینگ لانگ سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  مارشال ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
  مارشال سایز پهن سمند ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
  تویو ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰
  تویو ساخت ژاپن ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰
  تویو ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  تیگار ساخت صربستان ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  تیگار ساخت صربستان ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  تیگار ساخت صربستان ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  آچیلس ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
  آچیلس ساخت اندونزی ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰
  سونار ساخت تایوان ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
  سونار ساخت تایوان ۱۹۵.۵۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
  سونار ساخت تایوان ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
  پرسا ساخت تایلند ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
  پرسا ساخت تایلند ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰
  پرسا ساخت تایلند ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
  یوکوهاما ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
  یوکوهاما ساخت ژاپن ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
  یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰
  اکسلرا ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
  جی تی ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
  جی تی ساخت اندونزی ۱۹۵.۵۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
  جی تی ساخت اندونزی ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
  بلک لاین ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  بلک لاین ساخت چین ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰
  بلک لاین ساخت چین ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک      جزئیات     سایز     کارکرد مفید ( کیلومتر )     قیمت ( تومان )  
  تری انگل ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
  تری انگل ساخت چین ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
  ایران تایر سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
  ایران تایر سارینا ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
  گلدستون سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
  گلدستون سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
  دنا سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰
  دنا سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰
  بارز سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
  بارز سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
  کویر تایر ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
  کویر تایر ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
  یزد تایر ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
  یزد تایر ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
  آچیلس گل جهت دار ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
  آچیلس سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
  جی تی چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
  جی تی سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
  اورنت ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰
  اورنت ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰
  رودستون ساخت کره ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
  رودستون ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
  فالکن ساخت تایلند ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
  فالکن ساخت ژاپن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
  کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰
  کومهو ساخت کره ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
  کومهو ساخت ویتنام ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
  گود یر ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰
  لینگ لانگ ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰
  لینگ لانگ ساخت چین ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰
  سونار ساخت تایوان ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
  سونار ساخت تایوان ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
  نکسن سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
  نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
  هانکوک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
  هانکوک ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
  مارشال سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
  مارشال ساخت کره ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
  سومیتو ساخت ژاپن ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
  سایلون ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰
  پرسا ساخت تایلند ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
  پرسا ساخت تایلند ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
  پریمول ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰
  مکسس ساخت تایلند ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
  مکسس ساخت تایوان ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
  لوسینی سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
  دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
  دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
  لوفن ساخت کره ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰
  لوفن ساخت کره ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰
  تویو ساخت ژاپن ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰
  تویو ساخت ژاپن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰
  میشلن ساخت فرانسه ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۹۰.۰۰۰
  نانکن ساخت تایوان ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰
  نانکن ساخت کره ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰
  تیگار ساخت صربستان ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰
  تیگار ساخت صربستان ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰
  لاسا ساخت ترکیه ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
  لاسا ساخت ترکیه ۱۷۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
  یوکوهاما ساخت ژاپن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۹۰.۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
  اکسلرا ساخت اندونزی ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۹۰.۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
  اکسلرا ساخت اندونزی ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۹۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
  تاندر ساخت تایلند ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰
  تاندر ساخت تایلند ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰
  بلک لاین ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰
  بلک لاین ساخت چین ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰

رینگ

مدل لاستیک      جزئیات     سایز     کارکرد مفید ( کیلومتر )     قیمت ( تومان )  
  رینگ فابریک مزدا۳ ساخت ایران ۱۶ ۵۰۰,۰۰۰
  خانواده پژو . رینگ ۱۱ پره IK014 فابریک پژو LX ۱۵ ۴۰۰,۰۰۰
  رینگ فابریک ۲۰۷ فابریک ۲۰۷ ۱۴ ۳۶۰,۰۰۰
  خانواده پژو . خرچنگی آلومینیومی ۱۵ ۴۵۰,۰۰۰
  خانواده پژو . ۵ پره تخت آلومینیومی ۱۵ ۴۵۰,۰۰۰
  خانواده پژو . ۵ پره رونال‏ آلومینیومی ۱۵ ۴۰۰,۰۰۰
  خانواده پژو . طرح صلیبی آلومینیومی ۱۵ ۴۰۰,۰۰۰
  خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی ۱۶ ۴۳۰,۰۰۰
  رینگ تندر ۹۰ – AR015 آلومینیومی ۱۵ ۴۵۰,۰۰۰
  رینگ پراید آلومینیومی ۱۳ ۳۰۰,۰۰۰
  رینگ خانواده : تیبا , ریو و … آلومینیومی ۱۴ ۳۴۵,۰۰۰
  تندر ۹۰ فولادی ۱۵
  رینگ خانواده : پراید , ماتیز و … فولادی ۱۳ ۸۰,۰۰۰
  رینگ خانواده : ۲۰۶ , ۴۰۵ و … فولادی ۱۴ ۱۰۰,۰۰۰
  رینگ خانواده : زانتیا , سمند و … فولادی ۱۵ ۱۲۰,۰۰۰

آموزش اروندپلاک

لاستیک تنها و در واقع آخرین عضوی است که سبب می‌شود خودرو به حرکت درآید. بدون شک پس از سلامت دیگر اجزای خودرو این قسمت نیروی به دست آمده از موتور را دریافت کرده و موجب حرکت می‌گردد. با این تفاصیر می‌توان گفت انتخاب لاستیک مناسب می‌تواند جزو مهم‌ترین و اساسی‌ترین کارهایی باشد که باید برای ماشین خود انجام دهید. گذشته از آن که لاستیک‌ها موجب حرکت خودرو خواهند شد کیفیت آنها نیز در تزمزگیری مناسب‌، سرعت‌های بالا، رانندگی در سطوح مرطوب و … ایمنی سرنشینان را به دنبال خواهد داشت.

حال برای خرید لاستیک مناسب نکات بسیار زیادی وجود دارد که بهتر است برای ایمنی خود، خانواده و سرنشینان خودرو به هنگام انتخاب به این نکات توجه بسیار داشت.

زمان تعویض لاستیک

پیش از آن که به مولفه‌های لازم در خرید لاستیک بپردازیم، لازم است بدانیم لاستیک خودروی ما چه زمانی نیاز به تعویض دارد؟

بهتر است در چکاپ‌های ماهیانه، لاستیک و سطح آنها را بازدید کرده تا در صورت وجود مشکل نسبت به تعویض آنها اقدام نمایید. اگر بر روی سطح لاستیک برآمدگی، ترکیدگی، پارگی و یا هر نوع آسیب جدی مشاهده شد این بدان معناست که زمان تعویض آن لاستیک فرا رسیده است.

گاهی ممکن است که مشکلی از نظر ظاهری بر روی سطح لاستیک خودرو شما مشاهده نشود در این صورت نیازی به تعویض نیست؟ خیر، سه ویژگی برای تشخیص زمان دقیق عوض کردن لاستیک‌ها وجود دارد که شامل:

آج لاستیک: قطعا مشاهده کردید که بر روی سطح لاستیک، شیارهایی به شکل‌های متفاوت وجود دارند که آنها را آج لاستیک می‌نامند. آج‌ها در واقع چسبندگی مناسب لاستیک با سطح جاده را به وجود می‌آورند و کمک می‌کنند تا سواری مناسبی برای سرنشینان محیا سازند. این شیارها هر کدام از عمق مشخصی برخوردار می‌باشند که به گفته متخصصان، زمانی که عمق آج لاستیک به ۱.۶ میلی‌متر رسید زمان تعویض آن‌ها فرا رسیده است.

کارکرد خودرو: میزان کارکرد استاندارد هر لاستیک ۸۰ کیلومتر است که اگر بیش از این میزان لاستیک‌ها کار کرده باشند می‌بایست نسبت به عوض کردن آنها سریعا اقدام کرد. شاید پس از کارکرد ۸۰ کیلومتر در شکل و ظاهر آج‌ها تغییری به وجود نیامده باشد اما زمان استفاده استاندار از لاستیک به پایان رسیده و برای جلوگیری از حوادث، بهتر است که لاستیک‌ها را عوض نمایید.

تاریخ انقضا: بر روی هر لاستیک زمان تولید آن حک شده است. بی شک بر روی دیواره تمامی تایرها یک عدد چهار رقمی همچون ۱۸۱۶ را مشاهده خواهید کرد که به معنی زمان تولید لاستیک در هفته هجدهم سال ۲۰۱۶ است.

به طور کلی بازه زمانی استفاده از تایر خودرو ۴ تا ۷ سال پس از زمان تولید آنهاست. این بازه زمانی به نوع و برند لاستیک نیز وابسته بوده اما در نهایت، حتی لاستیک‌هایی با مواد اولیه مرغوب و با دوام نیز حداکثر تا ۷ سال پس از تولید قابلیت استفاده خواهند داشت.

انتخاب تایر مناسب خودرو

لاستیک‌ها در اندازه و شکل‌های مختلفی تولید شده‌اند و هر خودرو لاستیک مناسب خود را خواهد داشت. به عبارتی دیگر مهندسان طی آزمون و خطاهای بسیار و در نظر داشتن سرعت و توان خودرو، در نهایت تایر مناسب را بر روی آن قرار خواهند داد. به طور مثال لاستیک پراید بالاستیک پژو از لحاظ سایز و نوع با یکدیگر متفاوت خواهند بود.

برای تشخیص بهتر این تفاوت، عبارتی متشکل از حروف و عدد بر روی دیواره هر تایر حک شده است که اطلاعاتی را در اختیار خریدار قرار خواهد داد. عبارت R215/60R16 اطلاعات یک تایر است که در آن حرف R بیانگر شخصی بودن نوع لاستیک، عدد ۲۱۵ میزان پهنای تایر به میلی‌متر، ۶۰ فاق لاستیک (درصد حد فاصل محیط رینگ به محیط لاستیک)، R به معنای رادیال بودن لاستیک که اغلب لاستیک‌ها امروزه از نوع رادیال هستند و از رشته سیم‌های فولادی ساخته شده‌اند و در نهایت عدد ۱۶ نشان دهنده ابعاد رینگ (برحسب اینچ) می‌باشد.

انواع تایر خودرو

تایرها به سه قسم هستند؛ لاستیک‌های تابستانی، لاستیک‌های زمستانی و لاستیک‌های چهار فصل. همانطور که از نام لاستیک‌های زمستانی و تابستانی مشخص است این تایرها عملکرد بسیار خوبی را در شرایط آب و هوایی این فصل‌ها از خود نشان می‌دهند. به عبارت دیگر لاستیک‌های تابستانی در سطوح خشک چسبندگی خوبی داشته و برعکس تایرهای زمستانی چسبندگی مناسبی را بر روی سطوح بارانی یا برف و یخ دارند. گذشته از عملکرد مناسب این لاستیک‌ها تعویض آنها در هر فصل کار سخت و هزینه‌بری بوده و به همین منظور استفاده از لاستیک‌های چهار فصل آسان‌تر و مقرون به صرفه‌تر است. عملکرد تایرهای چهار فصل به خوبی لاستیک‌های زمستانی و تابستانی نیست اما در کل کارایی نسبتا خوبی را از این نوع تایرها شاهد خواهیم بود.

شرکت‌های تولید کننده ایرانی و خارجی بسیاری وجود دارند که تایرهای خود را با ویژگی‌های منحصر به فردی عرضه می‌کنند. می‌توان تعدادی از برترین برندهای لاستیک خارجی را؛ لاستیک میشلن، پیرلی، بریجستون، کنتیننتال،گودیر، دانلوپ، یوکوهاما، هانکوک و… دانست.

همچنین از مشهورترین برندهای لاستیک ایرانی نیز لاستیک بارز، لاستیک یزد تایر، لاستیک گلدستون، لاستیک کویر تایر و لاستیک ایران تایر را  می توان نام برد.

در هنگام چکاپ‌های ماهیانه روغن، لنت ترمز و یا …. حتما چند وقت یک بار سطح لاستیک‌های خود را نیز کنترل کنید تا در صورت بروز مشکل در زمان مناسب آنها را تعویض نموده و همیشه در زمان تعویض لاستیک خودروی خود به کیفیت و تاریخ تولید آن توجه داشته باشید تا از بروز حوادث ناگوار در هنگام رانندگی جلوگیری نمایید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.