شرایط فروش پارس خودرو ویژه اردیبهشت ۱۳۹۸

شرایط فروش پارس خودرو ویژه اردیبهشت ۱۳۹۸ به ترتیب متن و جداول زیر برقراراست.

گروه خودروسازی سایپا طرح های پیشنهادی جهت تعهدات مشتریان محترم خودروهای برلیانس شرکت پارس خودرو را منتشر کرد. جهت تعهدات مشتریان محترمی که تاکنون دعوتنامه تکمیل وجه مابه التفاوت برای آنان صادر نگردیده است، سه روش وجود دارد که شامل انصراف، تبدیل مدل خودرو و الحاقیه قرارداد است.

فروش پارس خودرو - شرایط فروش پارس خودرو ویژه اردیبهشت 1398 فروش پارس خودرو 2 - شرایط فروش پارس خودرو ویژه اردیبهشت 1398 فروش پارس خودرو 3 - شرایط فروش پارس خودرو ویژه اردیبهشت 1398

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.