تیزر سریال “این جنگ سر دراز دارد . . . .” به زودی از اروندپلاک …

سریال ” این جنگ سر دراز دارد ” به صورت اختصاصی به زودی از رسانه اروندپلاک …

تو تمام دنیا؛ فرقی نمیکنه کجا هر کجا که سراغ یک امپراطور رو بگیری همه بهت نشونش میدن! این امپراطورها در تمام دنیا سربازانی دارند که تا سرحد مرگ برای آنها می جنگند. گه گاه هرکدام برای توسعه قلمرو خود وارد جنگی تمام عیار می شوند که خشونت بخش نا گسستنی آن است.

22 - تیزر سریال "این جنگ سر دراز دارد . . . ." به زودی از اروندپلاک ...

قدرت این فرمانرواها را سربازان آنها مشخص میکنند! این جنگ ها جنگ صلیبی دیگریست که به مدرنیته کشیده شده است. . . . شیوه جنگ،در هر نقطه متفاوت؛ ابزار جنگ گسترده، مرز جنگ سرتاسر این کره آبی!

44 - تیزر سریال "این جنگ سر دراز دارد . . . ." به زودی از اروندپلاک ...

دامنه جنگ همه را در بر میگیرد، فرمانروای بزرگ و کوچک! بلند و کوتاه! لوکس و زیبا! زشت و خشن! عصبی و آرام! سرکش و متواری! قانون گریز و قانون مدار! در این جنگ همه، همه باید باشند! بدون استثنا یا میجنگید یا می سوزید!

33 - تیزر سریال "این جنگ سر دراز دارد . . . ." به زودی از اروندپلاک ...

برای اینکه بدانید انگشتر پادشاهی در دست کدام است . . . .  منتظر باشید . . . .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.