برنامه رادیویی کاوشگر با موضوع کیفیت بد خودرو های داخلی + پخش آنلاین

کاوشگر»، شنبه تا پنجشنبه، نه تا ده صبح از رادیو جوان پخش می شود. این برنامه تلاش می کند تابا نقد و بررسی چالش های پیش روی تبدیل علم محض به فناوری، پاسخی برای این سوال بیابد، که چرا ایران یکی از بیست کشور اول جهان در تولید علم است، اما این رتبه تأثیری بر … ادامه خواندن برنامه رادیویی کاوشگر با موضوع کیفیت بد خودرو های داخلی + پخش آنلاین