شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو آبان ماه، از روز شنبه مورخ ۹ لغایت ۳۰ آبان ماه ۹۴ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست زیر ارائه می گردد.

dena 6 - شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو
فروش محصولات ایران خودرو

شرایط و توضیحات بخشنامه

۱. سود مشارکت در این بخشنامه مطابق جداول پیوست و بصورت سالیانه حداکثر تا تاریخ انقضای دعوتنامه محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبدیل و محاسبات دیگر نیز بر اساس سود مشارکت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواھد شد.

۲. سود مشارکت در صورت انصراف مطابق جداول پیوست و بصورت سالیانه حداکثر تا زمان انقضای دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال دعوتنامه باشد تا زمان انصراف برای مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد.

۳. در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، سود تاخیر به ازای مبالغ پرداختی مشتری (صرفاً به شرط تکمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) یک درصد ماھانه (۱۲ درصد سالیانه ) پرداخت می شود. این پیش فروش دارای امکان دومرتبه صلح (یا صلح در صلح) میباشد.

168 - شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو
فروش محصولات ایران خودرو

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹ آبان ماه ۹۴ می باشد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.