کیفیت خودروی ایرانی ؛ از سیاه تا سفید

این روزها یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که در تیررس اظهارنظرهای غیرکارشناسی قرار گرفته صنعت خودرو است. صنعتی که به عنوان سرمایه‌ای ملی زیر ذره‌بین مردم قرار دارد و انتشار یک خبر یا اظهارنظر نادرست در این حوزه می‌تواند واکنش‌هایی هیجانی و احساسی به همراه داشته باشد که در نهایت ضرر زیادی را به صنعت و اشتغال کشور وارد می‌کند.

برای نمونه «کیفیت» خودروهای داخلی و پرداختن به آن موضوعی است که رسانه‌ها در انتشار اخبار آن باید دقت‌نظر داشته باشند و با حساسیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند. چندی پیش در یکی از رسانه‌های معتبر الکترونیکی که بسیاری از کارشناسان به اخبار آن استناد می‌کنند خبری با عنوان «تنزل رده کیفی خودروهای داخلی» منتشر کرد. نگارنده با اعلام این خبر که در چند ماه اخیر ارزیابی و بازرسی کیفی خودروهای داخلی هم براساس دستورالعمل ارزیابی پیشین و هم براساس دستورالعمل جدید انجام‌شده، با استناد به شنیده‌های خود نتایج حاصل از این بازرسی‌ها با دستورالعمل جدید را بیانگر افت قابل توجه کیفیت خودروهای داخلی در جدول رده‌بندی کیفی عنوان کرده است.

از آنجایی که عملیات ارزیابی خودروهای داخلی به‌وسیله شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام می‌شود، صمت نسبت به پیگیری این موضوع از مدیر مهندسی بازرسی خودرو این شرکت پرداخت که این مقام‌مسئول آن را تکذیب کرد. در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر افزایش کیفیت خودروهای داخلی از سوی خودروسازان تاکید و این امر را یکی از اصلی‌ترین رئوس فعالیت این وزارتخانه و همچنین خودروسازان عنوان می‌کند،‌ معتقد است انتشار خبر تایید نشده و بی‌اعتبار افت کیفیت خودروهای داخلی نه تنها دستاوردی برای این صنعت نخواهد داشت بلکه صدمات جبران ناپذیری بر بدنه این صنعت اشتغالزا وارد خواهد کرد.

اجرای آزمـایـشی ارزیابی کیفی

اما اصل خبر چیست و آیا با تغییر دستورالعمل ارزیایی، کیفیت خودروهای داخلی کاهش یافته است؟ مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در گفت‌وگو با با ارائه مقدمه‌ای درباره این دستورالعمل صمت اظهار کرد: دستورالعمل ارزیابی و بازرسی کیفی خودروهای داخلی با رویکرد افزایش رضایت مشتریان و با حضور صاحب‌نظران، انجمن خودروسازان ایران و دانشگاهیان مورد بازنگری قرار گرفت که برای تدوین آن نزدیک به یک سال و نیم زمان صرف شد. علی عالی‌نهاری اضافه کرد: در بازنگری این دستورالعمل سعی بر آن است نگاه روی عملکردها معطوف باشد و ایرادهای اساسی یک خودرو از نظر عملکردی کشف شود. در دستورالعمل جدید سختگیری‌ها افزایش یافته و ارزیابی خودرو زمان بیشتری می‌طلبد و باقی مسائل همچنان به قوت خود باقی است. وی درباره دلیل انجام بازنگری در دستورالعمل ارزیابی کیفی خودروهای داخلی اینگونه توضیح داد: بازنگری در دستورالعمل‌ها در دوره‌های مختلف برای بروز شدن آنها انجام می‌شود زیرا نسل خودروها تغییر کرده و مدل‌های جدیدتری عرضه و وارد بازار می‌شود. همچنین روند علم بازرسی نیز در طول یک سال تغییر می‌کند. بنابراین بازنگری، امری ضروری است و جزء جدایی‌ناپذیر این دستورالعمل‌ها محسوب می‌شود. عالی‌نهاری در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها در انتشار اخبار نادرست گفت: در یکی از رسانه‌ها در ارتباط با دستورالعمل جدید ارزیابی خودرو اینگونه استنباط شده که سطح کیفی خودروها کاهش یافته در حالی که این برداشت اشتباه بوده و این موضوع از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منعکس نشده است. وی تصریح کرد: همکاران باید منتظر باشند نتیجه ارزیابی‌های مشخص شود و سپس درباره میزان افزایش یا کاهش کیفیت خودروها قضاوت و اظهارنظر کنند. قضاوت‌هایی که مبنای اطلاعاتی ندارد، فضا را متشنج کرده و ارتباط مثبتی که بین شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و خودروسازان در جهت برنامه‌های بهبود کیفیت به‌وجود آمده را مخدوش می‌کند.

مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با تاکید بر اینکه هیچگونه نتیجه‌ای از دستورالعمل جدید که نشان دهد کیفیت خودرو کاهش یافته، از سوی ما منتشر نشده، اظهار کرد: گزارش‌ها به صورت ماهانه منتشر می‌شود و در این بین ارزیابی‌ها براساس دستورالعمل جدید بعد از ۳ ماه بیان خواهد شد و در اختیار همه قرار خواهد گرفت. به گفته عالی‌نهاری، بر اساس دستورالعمل و روندی که از سال‌های گذشته (بیش از ۲ دهه) وجود دارد، بازرسان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر روز در تمام شرکت‌های خودروسازی که به امر تولید مشغولند، مستقر هستند. بیشتر خودروسازان به‌ویژه آنهایی که در تیراژ بالا به تولید خودرو می‌پردازند، با شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران همکاری خوبی دارند. وی مبنای استانداردهای جهانی را مبنای تدوین دستورالعمل‌ها دانست و گفت: ما دستورالعملی خلق نکرده‌ایم زیرا فناوری و طراحی خودرو نزد شرکت‌های معتبر خارجی قرار دارد. بنابراین روش‌های بازرسی نیز از شرکت‌های معتبر خارجی الگوگرفته شده است. در این بین شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نقش هماهنگی بین روش‌های مختلف بازرسی و ارزیابی را برعهده دارد، به گونه‌ای که بتواند دامنه وسیعی از محصولات تولیدی در کشور را دربرگیرد.

مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تصریح کرد: در کشور خودروهایی با کیفیت بالا وجود دارد و برخی خودروها نیز از نسل قدیمی است. بنابراین باید دستورالعملی مورد استفاده قرار گیرد که قابلیت ارزیابی تمام خودروها را داشته باشد و دستورالعمل جدید همزمان با دستورالعمل قبلی در حال اجراست. برنامه اینگونه خواهد بود که دستورالعمل جدید دوره آزمایشی را طی کند که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آن دوره ۳ ماه را تعیین کرده است.

توجه رسانه‌ها به جلب اعتماد عمومی

استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی نیز با تاکید بر اینکه اخباری که به دست رسانه‌ها می‌رسد باید از چند مرجع عبور کند و بعد از تایید درستی آن منتشر شود، در گفت‌وگو با “روزنامه صمت” اظهار کرد: هنگامی‌که خبری به نادرستی انتشار می‌یابد اعتمادعمومی نسبت به موضوع خبر جلب یا سلب خواهد شد که در این شرایط بازگرداندن اعتماد به مردم دشوار خواهد بود. فضل‌الله جمالو اضافه کرد: بنابراین برای برون‌رفت از این موضوع و به‌ویژه خبرهایی که آرامش جامعه را به مخاطره می‌اندازد، رسانه‌ها باید بعد از کسب اطمینان‌خاطر و تاییدیه از مراجع مرتبط، نسبت به انتشار آن همت گمارند. برای نمونه هنگامی‌که در ارتباط با صنعت خودرو بحث راه‌اندازی کمپین مطرح شد، بارها اعلام شد که چیزی با عنوان کمپین وجود ندارد که آمار اعلام شده از ثبت‌نام متقاضیان وام نیز نشان می‌دهد مشکل مردم برای نخریدن خودرو کمبود نقدینگی و قدرت پایین خرید بوده است. بنابراین کمپین از سوی برخی گروه‌ها با همیاری برخی رسانه‌ها هدایت می‌شد. این گزارش نشان می‌دهد،‌ رسانه‌های کشور به ویژه آنهایی که بیشتر در تیررس نگاه مردم قرار دارند و صاحب‌نظران به اخبار آنها استناد می‌کنند، نباید تا قبل از حصول اطمینان از مرجعی قابل اعتماد به انتشار اخباری حساسیت‌زا بپردازند زیرا اگر افکار عمومی نسبت به یک موضوع بدبین شود،‌ اصلاح نگاه منفی ایجاد شده بسیار دشوار خواهد بود و گاهی تبعات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.