ماشین گران قیمت عرب ها در لندن (عکس)

میلیاردرهای عرب هر تابستان برای فرار از گرمای کشورشان به لندن می آیند و البته اتومبیل های گران قیمت خود را با هواپیما به همراه می آورند.

201642420925409670a - ماشین گران قیمت عرب ها در لندن (عکس) 

بیشتر این خودروهای گران قیمت سفارشی بوده و با توجه به سلیقه صاحبانشان دیزاین شده اند.

201642420925409711a - ماشین گران قیمت عرب ها در لندن (عکس)

بیشتر این خودروها در منطقه “نایتسبریج” قرار دارند و شهروندان و گردشگران برای دیدن و عکس گرفتن از این خودروها در این منطقه حضور می یابند.

201642420925409322a - ماشین گران قیمت عرب ها در لندن (عکس)

لازم به ذکر است؛ مالکان خودروها بیشتر از کشورهایی چون عربستان، قطر، امارات و کویت هستند.

201642420925409243a - ماشین گران قیمت عرب ها در لندن (عکس)

201642420925409234a - ماشین گران قیمت عرب ها در لندن (عکس)

201642420925409635a - ماشین گران قیمت عرب ها در لندن (عکس)

201642420925409736a - ماشین گران قیمت عرب ها در لندن (عکس)

201642420925409847a - ماشین گران قیمت عرب ها در لندن (عکس)

201642420925409498a - ماشین گران قیمت عرب ها در لندن (عکس)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.