شرایط فروش لیزینگی تمامی محصولات ایران خودرو ( لیزینگ ملت )

logo - شرایط فروش لیزینگی تمامی محصولات ایران خودرو (  لیزینگ ملت )

نمایندگی های مستقر در تهران:

 پارس خودرو

  آدرس: کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج – مستقر در شعبه پارس خودرو بانک ملت

  تلفن: ۴۴۵۰۰۴۵۲    نمابر: ۴۴۵۰۰۴۸۵

 پارک ملت

  آدرس: خیابان ولیعصر (عج) ، بالاتر از پارک ملت ، نبش کوی مهیار ، بانک ملت شعبه پارک ملت
  تلفکس: ۲۶۲۰۱۱۳۹
 جیحون:
  آدرس: خیابان آزادی، خیابان جیحون، مستقر در شعبه جیحون بانک ملت
  تلفن: ۶۵-۶۶۰۴۵۱۶۲  ۶۶۰۵۳۴۹۲
 چهارراه رشید:
  آدرس: بزرگراه رسالت، چهارراه رشید، بانک ملت شعبه چهارراه رشید
  تلفن: ۷۷۷۱۲۷۲۸
 شعبه مرکزی بانک ملت:
  آدرس: خیابان آیت ا…طالقانی نبش فرصت، بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
  تلفن: ۸۲۹۶۲۳۳۷
 
  کندوان انقلاب:
  آدرس: خیابان انقلاب، مقابل خیابان استاد نجات الهی، نبش کوچه کندوان
  تلفن: ۶۶۷۴۴۲۰۰


متن:

شرایط واگذاری محصولات ایران خودرو
شرایط واگذاری اقساطی خودرو سمندLX  
 
مبلغ تسهیلات ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
مدت اقساط ۱۲ ۲۴ ۳۶
پیش پرداخت(۲۵% بیمه بدنه + مالیات ) ۱۲۶,۱۹۶,۰۰۰ ۱۳۵,۴۳۷,۰۰۰ ۱۴۳,۶۲۴,۰۰۰
مبلغ اقساط با نرخ ۲۱% ۱۷,۰۳۹,۸۲۱ ۹,۴۰۳,۵۷۴ ۶,۸۹۴,۵۳۷
چک تضمین ( ۲فقره) ۲۴۵,۳۷۴,۰۰۰ ۲۷۰,۸۲۳,۰۰۰ ۲۹۷,۸۴۵,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپشنها: رینگ فولادی مالتی پلکس یورو ۴ بهینه
کیسه هوای راننده و سرنشین
 ۱. اخذ سفارش بر اساس رنگ موجود کارخانه صورت می پذیرد.

۲.  مانده وجه بیمه بدنه جهت سالهای آتی بدون احتساب سود ، به اقساط مورد درخواست اضافه خواهد شد.

تحویل فوری (حداکثر ۱۵ روزه).

♦ جهت کسب اطلاعات بیشتر و اقدام به خرید با نمایندگی های شرکت و یا دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

شرایط واگذاری اقساطی خودرو ۴۰۵-SLX  
 
مبلغ تسهیلات ۱۸۵,۲۰۱,۰۰۰
مدت اقساط ۱۲ ۲۴ ۳۶
پیش پرداخت(۲۵% بیمه بدنه + مالیات ) ۱۲۹,۵۳۱,۰۰۰ ۱۳۸,۳۵۴,۰۰۰ ۱۴۶,۶۳۱,۰۰۰
مبلغ اقساط با نرخ ۲۱% ۱۷,۲۴۴,۷۶۴ ۹,۵۱۶,۶۷۴ ۶,۹۷۷,۴۶۰
چک تضمین ( ۲فقره) ۲۴۸,۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۴,۰۸۱,۰۰۰ ۳۰۱,۴۲۷,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپشنها: موتور ۱۶ سوپاپTU۵ ترمز ضد قفل و ایموبلایزر یورو ۴ بهینه
کیسه هوای راننده و سرنشین
 ۱. اخذ سفارش بر اساس رنگ موجود کارخانه صورت می پذیرد.

۲.  مانده وجه بیمه بدنه جهت سالهای آتی بدون احتساب سود ، به اقساط مورد درخواست اضافه خواهد شد.

  تحویل فوری (حداکثر ۱۵ روزه).

 جهت کسب اطلاعات بیشتر و اقدام به خرید با نمایندگی های شرکت و یا دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

شرایط واگذاری اقساطی خودرو ۴۰۵ –GLX  
 
مبلغ تسهیلات ۱۷۴,۱۸۹,۰۰۰
مدت اقساط ۱۲ ۲۴ ۳۶
پیش پرداخت(۲۵% بیمه بدنه + مالیات ) ۱۲۱,۸۳۳,۰۰۰ ۱۳۰,۱۰۸,۵۰۰ ۱۳۷,۹۳۶,۰۰۰
مبلغ اقساط با نرخ ۲۱% ۱۶,۲۱۹,۰۰۰ ۸,۹۵۰,۸۱۵ ۶,۵۶۲,۵۸۲
چک تضمین ( ۲ فقره ) ۲۳۳,۵۶۰,۰۰۰ ۲۵۷,۷۸۴,۰۰۰ ۲۸۳,۵۰۴,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپشنها: ترمز ضد قفل و ایموبلایزر تریم بژ یورو ۴ بهینه
کیسه هوای راننده و سرنشین  
 
 ۱. اخذ سفارش بر اساس رنگ موجود کارخانه صورت می پذیرد.

۲.  مانده وجه بیمه بدنه جهت سالهای آتی بدون احتساب سود ، به اقساط مورد درخواست اضافه خواهد شد.

  تحویل فوری (حداکثر ۱۵ روزه).

 جهت کسب اطلاعات بیشتر و اقدام به خرید با نمایندگی های شرکت و یا دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

شرایط واگذاری اقساطی خودرو ۲۰۶ تیپ ۵  
 
مبلغ تسهیلات ۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰
مدت اقساط ۱۲ ۲۴ ۳۶
پیش پرداخت(۲۵% بیمه بدنه + مالیات ) ۱۵۴,۹۶۳,۰۰۰ ۱۶۶,۱۱۸,۶۳۷ ۱۷۶,۳۰۶,۰۰۰
مبلغ اقساط با نرخ ۲۱% ۲۰,۷۲۷,۱۲۶ ۱۱,۴۳۸,۴۴۶ ۸,۳۸۶,۴۷۰
چک تضمین ( ۲ فقره ) ۲۹۸,۴۷۱,۰۰۰ ۳۲۹,۴۲۸,۰۰۰ ۳۶۲,۲۹۶,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپشنها: سنسور دنده عقب یورو ۴ یهینه  شیشه بالابر عقب برقی
ترمز ضد قفل و ایموبلایزر تهویه اتوماتیک آینه جانبی برقی کیسه هوای راننده و سرنشین
 ۱. اخذ سفارش بر اساس رنگ موجود کارخانه صورت می پذیرد.

۲.  مانده وجه بیمه بدنه جهت سالهای آتی بدون احتساب سود ، به اقساط مورد درخواست اضافه خواهد شد.

  تحویل فوری (حداکثر ۱۵ روزه).

  جهت کسب اطلاعات بیشتر و اقدام به خرید با نمایندگی های شرکت و یا دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

 

شرایط واگذاری اقساطی خودرو ۲۰۶ تیپ ۲  
 
مبلغ تسهیلات ۱۹۵,۹۹۸,۰۰۰
مدت اقساط ۱۲ ۲۴ ۳۶
پیش پرداخت(۲۵% بیمه بدنه + مالیات ) ۱۳۶,۹۶۷,۰۰۰ ۱۴۶,۲۶۱,۰۰۰ ۱۵۵,۱۵۶,۰۰۰
مبلغ اقساط با نرخ ۲۱% ۱۸,۲۵۰,۱۱۳ ۱۰,۰۷۱,۴۸۵ ۷,۳۸۴,۲۳۸
چک تضمین ( ۲فقره) ۲۶۲,۸۰۲,۰۰۰ ۲۹۰,۰۵۹,۰۰۰ ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپشنها: سنسور دنده عقب ترمز ضد قفل یورو۴ بهینه
کیسه هوای راننده و سرنشین
۱. اخذ سفارش بر اساس رنگ موجود کارخانه صورت می پذیرد.

۲.  مانده وجه بیمه بدنه جهت سالهای آتی بدون احتساب سود ، به اقساط مورد درخواست اضافه خواهد شد.

  تحویل فوری (حداکثر ۱۵ روزه).

 جهت کسب اطلاعات بیشتر و اقدام به خرید با نمایندگی های شرکت و یا دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

 

شرایط واگذاری اقساطی خودرو پارس سال (کلاس ۳۲)  
 
مبلغ تسهیلات ۲۱۲,۸۶۶,۰۰۰
مدت اقساط ۱۲ ۲۴ ۳۶
پیش پرداخت(۲۵% بیمه بدنه + مالیات ) ۱۴۷,۲۰۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۹۷,۰۰۰ ۱۶۶,۹۷۷,۰۰۰
مبلغ اقساط با نرخ ۲۱% ۱۹,۸۲۰,۷۵۷ ۱۰,۹۳۸,۲۵۸ ۸,۰۱۹,۷۴۱
چک تضمین ( ۲ فقره ) ۲۸۵,۴۱۹,۰۰۰ ۳۱۵,۰۲۲,۰۰۰ ۳۴۶,۴۵۳,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپشنها: یورو۴ بهینه کیسه هوای راننده و سرنشین  غربیلک فرمان طرح جدید
ایموبلایزر ترمز ضد قفل
 ۱. اخذ سفارش بر اساس رنگ موجودکارخانه صورت می پذیرد.

۲.  مانده وجه بیمه بدنه جهت سالهای آتی بدون احتساب سود ، به اقساط مورد درخواست اضافه خواهد شد.

  تحویل فوری (حداکثر ۱۵ روزه).

 جهت کسب اطلاعات بیشتر و اقدام به خرید با نمایندگی های شرکت و یا دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

 

شرایط واگذاری اقساطی خودرو پژو پارس سال (کلاس ۲۹)  
 
مبلغ تسهیلات ۲۱۳,۸۷۴,۰۰۰
مدت اقساط ۱۲ ۲۴ ۳۶
پیش پرداخت(۲۵% بیمه بدنه + مالیات ) ۱۴۷,۴۲۳,۰۰۰ ۱۵۸,۰۳۹,۰۰۰ ۱۶۷,۷۷۱,۰۰۰
مبلغ اقساط با نرخ ۲۱% ۱۹,۹۱۴,۶۱۵ ۱۰,۹۹۰,۰۵۵ ۸,۰۵۷,۷۱۷
چک تضمین ( ۲فقره) ۲۸۶,۷۷۱,۰۰۰ ۳۱۶,۵۱۴,۰۰۰ ۳۴۸,۰۹۴,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپشنها: ترمز ضد قفل ایموبلایزر یورو۴ بهینه
کیسه هوای راننده و سرنشین سیستم اخطار سرقت
 ۱. اخذ سفارش بر اساس رنگ موجود کارخانه صورت می پذیرد.

۲.  مانده وجه بیمه بدنه جهت سالهای آتی بدون احتساب سود ، به اقساط مورد درخواست اضافه خواهد شد.

  تحویل فوری (حداکثر ۱۵ روزه).

 جهت کسب اطلاعات بیشتر و اقدام به خرید با نمایندگی های شرکت و یا دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.