شرایط فروش خودرو/عظیم خودرو/اپتیما فول/نقد و اقساط

فروش نقدی خودروهای ۲۰۱۶ عظیم خودرو

مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(
در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبی خدمات کارگزاری تأمین خودرو
اپتیما فول
KIA Optima New Face
۱,۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۵,۸۴۰,۰۰۰ ۳۱۳,۹۶۰,۰۰۰ ۴۷,۰۹۴,۰۰۰

مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۶۵ الی ۸۵

 

مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(
در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبی خدمات کارگزاری تأمین خودرو
اپتیما فول
KIA Optima New Face
۱,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۹,۱۲۰,۰۰۰ ۳۰۷,۲۸۰,۰۰۰ ۴۶,۰۹۲,۰۰۰

مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۹۰ الی ۱۲۰

 

مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(
در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبی خدمات کارگزاری تأمین خودرو
اپتیما فول
KIA Optima
۱,۴۶۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۵,۶۸۰,۰۰۰ ۲۹۳,۹۲۰,۰۰۰ ۴۴,۰۸۸,۰۰۰

فروش اعتباری خودروهای ۲۰۱۶ عظیم خودرو

جدول فروش اعتباری

مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۴۵ الی ۶۵

 

مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(
در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم خدمات کارگزاری تأمین خودرو جمع کل اقساط ۶ ماه ۱۲ ماه
اپتیما فول
KIA Optima
۱,۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ۸۶۳,۳۹۰,۰۰۰ ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ ۶۲,۷۹۲,۰۰۰ ۸۱۱,۵۸۶,۶۰۰ ۱۲۱,۱۳۶,۲۳۳ ۶۷,۶۳۲,۲۱۷

مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۶۵ الی ۸۵

 

مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(
در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم خدمات کارگزاری تأمین خودرو جمع کل اقساط ۶ ماه ۱۲ ماه
اپتیما فول
KIA Optima
۱,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ۸۴۵,۰۲۰,۰۰۰ ۷۶,۸۲۰,۰۰۰ ۶۱,۴۵۶,۰۰۰ ۷۹۴,۳۱۸,۸۰۰ ۱۱۸,۵۵۸,۸۶۷ ۶۶,۱۹۳,۲۳۳

مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۹۰ الی ۱۲۰

 

مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(
در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم خدمات کارگزاری تأمین خودرو جمع کل اقساط ۶ ماه ۱۲ ماه
اپتیما فول
KIA Optima
۱,۴۶۹,۶۰۰,۰۰۰ ۸۰۸,۲۸۰,۰۰۰ ۷۳,۴۸۰,۰۰۰ ۵۸,۷۸۴,۰۰۰ ۷۵۹,۷۸۳,۲۰۰ ۱۱۳,۴۰۴,۱۳۳ ۶۳,۳۱۵,۲۶۷

 

آدرس و شماره های تماس شعب عظیم خودرو

%D8%B4%D8%B9%D8%A8 %D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4 %D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85 %D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88 4 - شرایط فروش خودرو/عظیم خودرو/اپتیما فول/نقد و اقساط%D8%B4%D8%B9%D8%A8 %D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4 %D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85 %D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88 3 - شرایط فروش خودرو/عظیم خودرو/اپتیما فول/نقد و اقساط%D8%B4%D8%B9%D8%A8 %D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4 %D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85 %D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88 2 - شرایط فروش خودرو/عظیم خودرو/اپتیما فول/نقد و اقساط%D8%B4%D8%B9%D8%A8 %D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4 %D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85 %D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88 1 - شرایط فروش خودرو/عظیم خودرو/اپتیما فول/نقد و اقساط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.