فروش اعتباری خودروهای 2016 عظیم خودرو

جدول فروش اعتباری

مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۴۵ الی ۶۵

مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم خدمات کارگزاری تأمین خودرو جمع کل اقساط ۶ ماه ۱۲ ماه
هیوندای اکسنت
HYUNDAI Accent
۱,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵۳۳,۱۹۰,۰۰۰ ۵۰,۲۹۰,۰۰۰ ۴۰,۲۳۲,۰۰۰ ۵۱۹,۹۹۸,۶۰۰ ۷۷,۶۱۴,۲۳۳ ۴۳,۳۳۳,۲۱۷

مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۶۵ الی ۸۵

مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم خدمات کارگزاری تأمین خودرو جمع کل اقساط ۶ ماه ۱۲ ماه
هیوندای اکسنت
HYUNDAI Accent
۹۸۴,۴۰۰,۰۰۰ ۵۴۱,۴۲۰,۰۰۰ ۴۹,۲۲۰,۰۰۰ ۳۹,۳۷۶,۰۰۰ ۵۰۸,۹۳۴,۸۰۰ ۷۵,۹۶۲,۸۶۷ ۴۲,۴۱۱,۲۳۳
لکسوس NX200
LEXUS NX200
۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۷۱۲,۳۰۴,۰۰۰ ۲۵۵,۵۷۶,۰۰۰ ۱۴۲,۶۹۲,۰۰۰

مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۹۰ الی ۱۲۰

مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم خدمات کارگزاری تأمین خودرو جمع کل اقساط ۶ ماه ۱۲ ماه
هیوندای اکسنت
HYUNDAI Accent
۹۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۸۸۰,۰۰۰ ۴۷,۰۸۰,۰۰۰ ۳۷,۶۶۴,۰۰۰ ۴۸۶,۸۰۷,۲۰۰ ۷۲,۶۶۰,۱۳۳ ۴۰,۵۶۷,۲۶۷
هیوندای سوناتا LF
HYUNDAI Sonata LF
۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۸,۶۰۰,۰۰۰ ۷۲,۶۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۸۰,۰۰۰ ۷۵۰,۶۸۴,۰۰۰ ۱۱۲,۰۴۶,۰۰۰ ۶۲,۵۵۷,۰۰۰
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﻤﺮی ﻫیبریدی
TOYOTA Camry hybrid
۱,۹۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۱۲۰,۰۰۰ ۹۵,۹۲۰,۰۰۰ ۷۶,۷۳۶,۰۰۰ ۹۹۱,۸۱۲,۸۰۰ ۱۴۸,۰۳۶,۵۳۳ ۸۲,۶۵۱,۰۶۷
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ رافور
TOYOTA RAV4
۲,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱۰۶,۴۸۰,۰۰۰ ۸۵,۱۸۴,۰۰۰ ۱,۱۰۱,۰۰۳,۲۰۰ ۱۶۴,۳۳۴,۱۳۳ ۹۱,۷۵۰,۲۶۷
لکسوس NX200
LEXUS NX200
۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۶۳۷,۸۵۶,۰۰۰ ۲۴۴,۴۶۴,۰۰۰ ۱۳۶,۴۸۸,۰۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.