نویسنده:
// شنبه , ۲۰ آذر ۹۵ ساعت ۰۵:۱۸
فروش نقدی و اقساطی ون وانا آغاز شد

ایران خودرو دیزل شرایط فروش نقدی ، نقدی مرحله ای و اقساطی ون وانا را اعلام کرد.

شرایط اعلام شده از سوی ایران خودرو دیزل به شرح زیر است :

بیمه شخص ثالث خودرو بر عهده مشتری می باشد.
* هزینه های مربوط به شماره گذاری خودرو در هنگام تکمیل مالی از مشتری دریافت میگردد
* سود مشارکت ۲۲ % برای طرحهای نقدی و نقدی مرحله ای تا زمان صدور فاکتوردر نظر گرفته شده است.
* سودانصراف )در صورت منقضی شدن ۳۰ روز از تاریخ ثبت نام( با نرخ ۱۸ % محاسبه خواهد شد.
* نرخ کارمزد تسهیلات ۲۲ % بوده و حداکثر زمان تقسیط ۴۸۸ ماه و فاصله ی اقساط حداکثر دو ماهه می باشد. تعداد اقساط نیز به انتخاب مشتری قرارداده شده و مقدار هر قسط محاسبه و به مشتری اعلام میگردد.
* در طرح نقدی – اقساطی پرداخت بالاتر از رقم مشخص شده در ستون پیش پرداخت ) ثبت نام( مجاز بوده و به نسبت از میزان تسهیلات چکی کاسته میشود.
*در طرح نقدی – اقساطی تخصیص تسهیلات بر اساس ضوابط شرکت برای خرید یک دستگاه شامل ، ترهین سند خودرو/ بیمه بدنه ” ذینفع شرکت ایران خودرو دیزل با هزینه خریدار / یک نفر ضامن معتبر”کاسب یا
کارمند “می باشد )به جای معرفی ضامن یک فقره چک تضمین معادل مجموع اصل و فرع مبالغ اقساط نیز قابل ارائه می باشد

جدیدترین اخبار و اطلاعیه های خودرو در کانال تلگرام اروند پلاک t e l e g r a m . m e / a r v a n d p l a k

مقاله های مرتبط

  • مشاهده سایر دسته ها

  •