چگونه در هوای سرد خودرو را روشن کنیم؟؟ (شماره 2)

قسمت دوم

?راه حل یک: جلوگیرى از مشکلات مربوط به استارت زدن در هواى سرد

بهترین راه براى مقابله با مشکلات استارت خودرو در هواى سرد این است که این مشکلات را نداشته باشیم، بنابراین در اینجا راهکارهایى است که شما مى توانید انجام دهید.
⚡️مرحله ى اول: خودرو را گرم نگه دارید

اگر باترى ها و روغن موتور از هواى سرد خوششان نمى آید، آنها را گرم نگه دارید. مى توانید خودرو را در پارکینگ پارک کنید. یک پارکینگ با تجهیزات گرمایشى بهترین راه حل است ولى حتى اگر پارکینگ داراى تجهیزات گرمایشى نیز نباشد به خودروى شما کمک مى کند که گرم بماند.

خودرو را زیر سایبان یا درخت یا کنار ساختمان ها پارک کنید. اگر شما به پارکینگ دسترسى ندارید، خودرو را در زیر یا کنار چیزهاى بزرگ پارک کنید. دلیل این کار مربوط به قوانین فیزیک مربوط به گرمایش و سرمایش است. شب خودرو را زیر سایبان یا درختان بزرگ پارک کنید، با این کار صبح روز بعد خودرو چند درجه گرمتر از حالتى خواهد بود که آن را در محیط باز پارک کنید.

از یک گرم کن باترى استفاده کنید. این کار در هر شرایط آب و هوایى معمول و رایج است و گاهى اوقات ضرورى است. با این کار باترى در تمام مدت شب گرم باقى مى ماند. این گرم کن ها مجهز به گرم کن هاى برقى هستند. (این امر به ویژه براى موتورهاى دیزل ضرورى است.) اگر امکان استفاده از این باترى ها وجود ندارد، مى توانید از گرم کن هاى برقى پلاگین استفاده کنید
⚡️مرحله ى دوم: استفاده از روغن مناسب

کتابچه ى راهنماى خودرو را بخوانید و بررسى کنید در شرایط سرد چه روغنى مناسب خودروى شما است. روغن هاى جدید تا زمانى که از نمونه ى مناسب خودرویتان استفاده کنید جریان خوبى در سرما دارند. از روغن هاى چند وزنه یا multi weight استفاده کنید. این روغن ها داراى دو عدد هستند( مانند ۱۰w-40) عدد اول که با W همراه است مناسب زمستان است و هرچه قدر کوچکتر باشد به معنى این است که روغن راحتتر جریان پیدا مى کند. ۵W و حتى 0w نیز وجود دارند، براى استفاده از این روغن ها از کتابچه ى راهنماى خودرو استفاده کنید.
⚡️مرحله ى سوم: جلوگیرى از مشکلات سوخت

فروشگاه هاى قطعات خودرو و پمپ بنزین ها براى خودروهاى بنزینى dry gas و براى خودروهاى دیزلى fuel conditioner (روان کننده ى سوخت) مى فروشند. هر کدام از اینها کمک مى کنند تا لوله هاى سیستم سوخت رسانى یخ نزنند و در مورد خودروهاى دیزلى، گازوئیل حالت ژل مانند پیدا نکند. هر وقت که بنزین مى زنید از یک بطرى dry gas نیز استفاده کنید و از روان کننده ى سوخت نیز براى هر مخزن دیزل استفاده کنید. قبل از استفاده از این مواد افزودنى اضافه حتماً با مسئول پمپ بنزین صحبت کنید که بنزین جایگاه داراى چه افزودنى هاى دیگرى است تا خودروى شما دچار مشکل نشود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.