شرایط فروش جدید کیا موتورز ویژه بهمن ماه (اطلس خودرو)

 

لیست قیمت همراه با مشخصات فنی و شرایط فروش نقدی / اعتباری انواع خودروهای کیا

نام و مشخصات فنی و تجهیزات اضافی قیمت نقدی / اعتباری انواع خودروهای کیا (ریال) زمان تحویل
(روز کاری)
نام مشخصات قیمت نقدی/ بدون مالیات بر ارزش افزوده
(ریال)
نوع قرارداد فروش پیش پرداخت تعداد اقساط ماهانه مبلغ هر قسط مالیات بر ارزش افزوده بیمه بدنه
یک ساله
جمع کل پرداخت های نقدی و اقساطی
چگونگی پرداخت بدون مالیات بر ارزش افزوده
SORENTO UM A/T
سورنتو اتوماتیک
EURO 6
مدل ۲۰۱۶ ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۸۱,۷۴۷,۳۳۸ ۲,۳۶۶,۷۴۷,۳۳۸ ۳۰
حجم موتور (cc) ۲۴۰۰ اعتباری ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۲ ۱۰۳,۱۲۳,۰۰۰ ۱۹۵,۴۷۰,۱۷۸ ۲۶,۲۹۳,۴۱۶ ۲,۵۵۹,۲۳۹,۵۹۴
قدرت موتور (HP) ۱۸۸ ۱۸ ۷۲,۹۰۳,۰۰۰ ۲۰۲,۲۰۰,۱۹۸ ۲,۶۴۰,۷۴۷,۶۱۴
نوع موتور GDI ۲۴ ۵۷,۹۰۸,۰۰۰ ۲۰۹,۱۷۸,۶۱۸ ۲,۷۲۵,۲۶۴,۰۳۴
تعداد سیلندر ۴ ۳۰ ۴۹,۰۰۲,۰۰۰ ۲۱۶,۴۰۲,۷۳۸ ۲,۸۱۲,۷۵۶,۱۵۴
تجهیزات(لطفا کلیک نمایید) ۳۶ ۴۳,۱۳۹,۰۰۰ ۲۲۳,۸۶۷,۶۹۸ ۲,۹۰۳,۱۶۵,۱۱۴
OPTIMA JF GT LINE A/T
اپتیما جی اف اتوماتیک
EURO 6
مدل ۲۰۱۶ ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۴۳,۳۶۹,۷۱۲ ۱,۸۷۳,۳۶۹,۷۱۲ ۳۰
حجم موتور (cc) ۲۴۰۰ اعتباری ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۲ ۸۳,۶۳۹,۰۰۰ ۱۵۴,۴۹۹,۸۳۲ ۲۰,۸۱۸,۱۲۸ ۲,۰۲۸,۹۸۵,۹۶۰
قدرت موتور (HP) ۱۷۲ ۱۸ ۵۹,۱۲۹,۰۰۰ ۱۵۹,۹۵۸,۶۹۲ ۲,۰۹۵,۰۹۸,۸۲۰
نوع موتور MPI ۲۴ ۴۶,۹۶۷,۰۰۰ ۱۶۵,۶۱۸,۴۳۲ ۲,۱۶۳,۶۴۴,۵۶۰
تعداد سیلندر ۴ ۳۰ ۳۹,۷۴۴,۰۰۰ ۱۷۱,۴۷۸,۵۱۲ ۲,۲۳۴,۶۱۶,۶۴۰
تجهیزات(لطفا کلیک نمایید) ۳۶ ۳۴,۹۸۹,۰۰۰ ۱۷۷,۵۳۴,۰۷۲ ۲,۳۰۷,۹۵۶,۲۰۰
CERATO YD 4D A/T
سراتو ۴ درب اتوماتیک
EURO 5
مدل ۲۰۱۶ ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۰۸,۷۲۷,۹۷۴ ۱,۴۲۳,۷۲۷,۹۷۴ ۳۰
حجم موتور (cc) ۲۰۰۰ اعتباری ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۲ ۶۳,۲۰۴,۰۰۰ ۱۱۷,۱۳۸,۲۹۴ ۱۵,۸۲۴,۱۸۴ ۱,۵۴۱,۴۱۰,۴۷۸
قدرت موتور (HP) ۱۵۸ ۱۸ ۴۴,۶۸۳,۰۰۰ ۱۲۱,۲۶۴,۴۳۴ ۱,۵۹۱,۳۸۲,۶۱۸
نوع موتور MPI ۲۴ ۳۵,۴۹۲,۰۰۰ ۱۲۵,۵۴۰,۶۹۴ ۱,۶۴۳,۱۷۲,۸۷۸
تعداد سیلندر ۴ ۳۰ ۳۰,۰۳۴,۰۰۰ ۱۲۹,۹۶۹,۷۷۴ ۱,۶۹۶,۸۱۳,۹۵۸
تجهیزات(لطفا کلیک نمایید) ۳۶ ۲۶,۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۴,۵۴۳,۵۷۴ ۱,۷۵۲,۲۰۷,۷۵۸
RIO 4D A/T
ریو ۴ درب اتوماتیک
EURO 5
مدل ۲۰۱۶ ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۸۳,۵۴۸,۱۰۹ ۱,۰۹۸,۵۴۸,۱۰۹ ۳۰
حجم موتور (cc) ۱۴۰۰ اعتباری ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۲ ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ ۹۰,۶۹۴,۱۰۹ ۱۲,۲۱۴,۱۰۴ ۱,۱۹۷,۳۰۸,۲۱۳
قدرت موتور (HP) ۱۰۹ ۱۸ ۳۷,۹۶۳,۰۰۰ ۹۴,۱۹۸,۱۶۹ ۱,۲۳۹,۷۴۶,۲۷۳
نوع موتور MPI ۲۴ ۳۰,۱۵۵,۰۰۰ ۹۷,۸۳۲,۹۰۹ ۱,۲۸۳,۷۶۷,۰۱۳
تعداد سیلندر ۴ ۳۰ ۲۵,۵۱۷,۰۰۰ ۱۰۱,۵۹۴,۰۰۹ ۱,۳۲۹,۳۱۸,۱۱۳
تجهیزات(لطفا کلیک نمایید) ۳۶ ۲۲,۴۶۴,۰۰۰ ۱۰۵,۴۸۱,۴۶۹ ۱,۳۷۶,۳۹۹,۵۷۳
IO 5D A/T
ریو ۵ درب اتوماتیک
EURO 5
مدل ۲۰۱۶ ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۸۳,۵۲۷,۴۸۵ ۱,۰۹۸,۵۲۷,۴۸۵ ۳۰
حجم موتور (cc) ۱۴۰۰ اعتباری ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۲ ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ ۹۰,۶۷۳,۴۸۵ ۱۲,۲۱۴,۱۰۴ ۱,۱۹۷,۲۸۷,۵۸۹
قدرت موتور (HP) ۱۰۹ ۱۸ ۳۷,۹۶۳,۰۰۰ ۹۴,۱۷۷,۵۴۵ ۱,۲۳۹,۷۲۵,۶۴۹
نوع موتور MPI ۲۴ ۳۰,۱۵۵,۰۰۰ ۹۷,۸۱۲,۲۸۵ ۱,۲۸۳,۷۴۶,۳۸۹
تعداد سیلندر ۴ ۳۰ ۲۵,۵۱۷,۰۰۰ ۱۰۱,۵۷۳,۳۸۵ ۱,۳۲۹,۲۹۷,۴۸۹
تجهیزات(لطفا کلیک نمایید) ۳۶ ۲۲,۴۶۴,۰۰۰ ۱۰۵,۴۶۰,۸۴۵ ۱,۳۷۶,۳۷۸,۹۴۹
PICANTO A/T
پیکانتو اتوماتیک
EURO 6
مدل ۲۰۱۶ ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۵۶,۵۳۰,۵۷۰ ۷۵۱,۵۳۰,۵۷۰ ۳۰
حجم موتور (cc) ۱۲۵۰ اعتباری ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ نقدی ۱۲ ۳۴,۶۹۱,۰۰۰ ۶۱,۱۴۶,۸۵۰ ۸,۳۶۳,۳۵۲ ۸۱۵,۸۰۲,۲۰۲
قدرت موتور (HP) ۸۵ ۱۸ ۲۴,۵۲۵,۰۰۰ ۶۳,۴۱۱,۰۷۰ ۸۴۳,۲۲۴,۴۲۲
نوع موتور MPI ۲۴ ۱۹,۴۸۱,۰۰۰ ۶۵,۷۵۹,۵۳۰ ۸۷۱,۶۶۶,۸۸۲
تعداد سیلندر ۴ ۳۰ ۱۶,۴۸۵,۰۰۰ ۶۸,۱۹۰,۰۷۰ ۹۰۱,۱۰۳,۴۲۲
تجهیزات(لطفا کلیک نمایید) ۳۶ ۱۴,۵۱۲,۰۰۰ ۷۰,۶۹۹,۴۵۰ ۹۳۱,۴۹۴,۸۰۲

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.