کلیه شرایط فروش های عظیم خودرو ویژه بهمن ماه ۹۵

نقدی مدل ۲۰۱۷

مدل ۲۰۱۷ ، تحویل ۱۸۰ روز
دانلود

مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبیخدمات کارگزاری تأمین خودرو
هیوندای توسان دو دیفرانسیل فول
HYUNDAI Tucson Full Option
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۸,۸۳۲,۸۷۷۱۶,۹۸۸,۳۲۹
هیوندای سانتافه فول تک رادار
HYUNDAI Santafe Full Option
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۸,۸۶۰,۲۷۴۱۹,۷۸۸,۶۰۳
هیوندای سانتافه سوپر فول
HYUNDAI Santafe Superfull
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۹۶۶,۵۳۶,۹۸۶۲۰,۸۱۵,۳۷۰
هیوندای النترا
HYUNDAI Elantra
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۴۶۳,۰۱۴۱۳,۲۵۴,۶۳۰
کیا اپتیما نیو فیس
KIA Optima New Face
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۰,۱۶۴,۳۸۴۱۶,۸۰۱,۶۴۴
کیا اپتیما GT line
KIA Optima GT Line
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۸۲۳,۵۰۶,۸۴۹۱۷,۷۳۵,۰۶۸
کیا سراتو
KIA Serato
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۶,۷۹۴,۵۲۱۱۳,۰۶۷,۹۴۵
کیا سورنتو
KIA Sorento
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۳۱,۵۵۰,۶۸۵۲۲,۲۱۵,۵۰۷

 

اعتباری مدل ۲۰۱۷

مدل ۲۰۱۷ ، تحویل ۱۸۰ روز
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبیخدمات کارگزاری تأمین خودروجمع کل اقساط۶ ماه۱۲ ماه
هیوندای توسان دو دیفرانسیل فول
HYUNDAI Tucson Full Option
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۸۳۲,۸۷۷۷۲,۸۰۰,۰۰۰۹۴۰,۹۴۰,۰۰۰۱۴۰,۴۴۳,۳۳۳۷۸,۴۱۱,۶۶۷
هیوندای سانتافه فول تک رادار
HYUNDAI Santafe Full Option
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰,۸۶۰,۲۷۴۸۴,۸۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۴۰,۰۰۰۱۶۳,۵۹۳,۳۳۳۹۱,۳۳۶,۶۶۷
هیوندای سانتافه سوپر فول
HYUNDAI Santafe Superfull
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۷۴,۵۳۶,۹۸۶۸۹,۲۰۰,۰۰۰۱,۱۵۲,۹۱۰,۰۰۰۱۷۲,۰۸۱,۶۶۷۹۶,۰۷۵,۸۳۳
هیوندای النترا
HYUNDAI Elantra
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۴۷,۴۶۳,۰۱۴۵۶,۸۰۰,۰۰۰۷۳۴,۱۴۰,۰۰۰۱۰۹,۵۷۶,۶۶۷۶۱,۱۷۸,۳۳۳
کیا اپتیما نیو فیس
KIA Optima New Face
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۱۶۴,۳۸۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰۹۳۰,۶۰۰,۰۰۰۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰۷۷,۵۵۰,۰۰۰
کیا اپتیما GT line
KIA Optima GT Line
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۶۳,۵۰۶,۸۴۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۳۰۰,۰۰۰۱۴۶,۶۱۶,۶۶۷۸۱,۸۵۸,۳۳۳
کیا سراتو
KIA Serato
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۶,۷۹۴,۵۲۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰۷۲۳,۸۰۰,۰۰۰۱۰۸,۰۳۳,۳۳۳۶۰,۳۱۶,۶۶۷
کیا سورنتو
KIA Sorento
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷۹,۵۵۰,۶۸۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰۱,۲۳۰,۴۶۰,۰۰۰۱۸۳,۶۵۶,۶۶۷۱۰۲,۵۳۸,۳۳۳

 

فروش نقدی مدل ۲۰۱۶

مدل ۲۰۱۶ ، ۹۰-۱۲۰ روز کاری
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبیخدمات کارگزاری تأمین خودرو
تویوتا کمری هیبریدی
TOYOTA Camry hybrid
۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰۴۰۴,۸۰۰,۰۰۰۶۰,۷۲۰,۰۰۰
لکسوس nx 200
LEXUS NX200
۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۳۴,۴۰۰,۰۰۰۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰۹۵,۰۴۰,۰۰۰

 

فروش اعتباری مدل ۲۰۱۶

مدل ۲۰۱۶ ، ۹۰-۱۲۰ روز کاری
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبیخدمات کارگزاری تأمین خودروجمع کل اقساط۶ ماه۱۲ ماه
تویوتا کمری هیبریدی
TOYOTA Camry hybrid
۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰۸۰,۹۶۰,۰۰۰۱,۰۴۶,۴۰۸,۰۰۰۱۵۶,۱۸۵,۳۳۳۸۷,۲۰۰,۶۶۷
لکسوس nx 200
LEXUS NX200
۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۲,۴۰۰,۰۰۰۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰۱۲۶,۷۲۰,۰۰۰۱,۶۳۷,۸۵۶,۰۰۰۲۴۴,۴۶۴,۰۰۰۱۳۶,۴۸۸,۰۰۰

آدرس و شماره های تماس شعبه ظفر ،مرکزی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.