لیست خودرو های سواری مجاز برای واردات در سال 1396

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال ۱۳۹۶

مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو

شرح استاندارد شماره شاسی نام نمایندگی سازنده

مدل موتور

مدل خودرو

نام خودرو ردیف
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ برای خودروهای سال ۲۰۱۶:VF7NX5FMAGY
برای خودروهای سال ۲۰۱۷:VF7NX5FMAHY
آرین موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN ۵F06 (1598cc) DS4 TIPE N TYPE X5FM MODEL A HATCHBACK (AB) ONE DIFFERENTIAL (A/T) DS4 هاچ بک ۱
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ خودرو ۲۰۱۶:VF7KF5FMAGS آرین موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN ۵F06 1598cc DS5 (A/T) DS5 سدان ۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ سال ۲۰۱۶:VF7NB5GYCGK آرین موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN ۵G02 (5GY) (1598cc) DS5LS TYPE NB5GY MODEL C بدنه سالنی (A/T) DS5LS ۳
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ سال ۲۰۱۶:VF7NU5GYCGK آرین موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN ۵G02 (5GY) (1598cc) DS6 TYPE NU5GY MODEL C بدنه AC(CROSS OVER)(A/T) DS6 ۴
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ JTJBARBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 و H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION ۸AR-FTS (1998cc) LEXUS NX200T TIPE AZ1 MODEL AGZ15L-AWTLTA (AF) TWO DIFERENTILA (A/T) NX200T لکسوس ۵
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ JTJBARBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 و H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION ۸AR-FTS (1998cc) LEXUS NX200T TIPE AZ1 MODEL AGZ15L-AWTLTV (AF) TWO DIFERENTILA (A/T) NX200T لکسوس ۶
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ JTJBARBZ??2
قرار بگیرد.Xکاراکتر نهم رقم کنترلی است که میتواند صفر تا ۹۹ یا حرف
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که عبارت است از رقم صفر یا حروف G=2016 , H=2017,…
ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION ۸AR-FTS (1998cc) LEXUS NX200T TIPE AZ1 MODEL AGZ15L-AWTLTW (AF) TWO DIFERENTILA (A/T) NX200T لکسوس ۷
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ JTJBJRBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که عبارت است از رقم صفر یا حروف H=2017 , G=2016
ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION ۲AR-FXE (GASOLINE MOTORS) 2JM+2FM (ELECTRIC MOTORS) NX300H TIPE AZ1 MODEL AYZ15L-AWXLBA (AF)(CVT)TWO DIFERENTILA NX300H لکسوس ۸
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ JTJBJRBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که عبارت است از رقم صفر یا حروف H=2017 , G=2016
ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION ۲AR-FXE (GASOLINE MOTORS) 2JM+2FM (ELECTRIC MOTORS) NX300H TIPE AZ1 MODEL AYZ15L-AWXLBV (AF)(CVT)TWO DIFERENTILA NX300H لکسوس ۹
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ JTJBJRBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که عبارت است از رقم صفر یا حروف H=2017 , G=2016
ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION ۲AR-FXE (GASOLINE MOTORS) 2JM+2FM (ELECTRIC MOTORS) NX300H TIPE AZ1 MODEL AYZ15L-AWXLBW (AF)(CVT)TWO DIFERENTILA NX300H لکسوس ۱۰
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ خودرو ۲۰۱۶:JMBXTGF3WG?
خودرو ۲۰۱۷:JMBXTGF3WH?
باشد. U یاZکاراکتر یازدهم سایت تولید خودرو که میتواند حروف
آرین موتور پویا MITSUBISHI MITSUBISHI 4B12 (2360cc) OUTLANDER(STATION WAGON)(CV/T) OUTLANDER میتسوبیشی ۱۱
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ZAR94000007
رقم یازدهم مربوط به محل کارخانه سازنده (ITALY )می باشد.
آلفا موتور منطقه آزاد چابهار FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A ۹۴۰A2000 TURBO (1368cc) ALFA ROMEO GIULIETTA TIPE 940 TIPE FXB11 (AF) ONE DIFFERENTIAL (A/T) آلفا رومئو جولیتا ۱۲
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ خودروهای سال ۲۰۱۶:VF3DDNFPTGJ
خودروهای سال ۲۰۱۷:VF3DDNFPTHJ
مشترک ایران خودرو اتومبیل پژو AUTOMOBILES PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILED NFP (1587cc) PEUGEOT 301 TIPE M34PNFPA6 SALOON (AA)(A/T) ONE DIFFERENTIAL پژو ۳۰۱ ۱۳
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ خودروهای سال ۲۰۱۶:VF38D5GYAGL
خودروهای سال ۲۰۱۷:VF38D5GYAHL
مشترک ایران خودرو اتومبیل پژو AUTOMOBILES PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILED ۵GY(5G02) (1598cc) PEUGEOT 508 TIPE W24P5GYA6 SALOON (AA)(A/T) ONE DIFFERENTIAL پژو ۵۰۸ ۱۴
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ سال ۲۰۱۶:WP0ZZZ98ZGS2
سال ۲۰۱۷:WP0ZZZ98ZHS2
معین موتور PORSCHE DDP 1988cc ۷۱۸BOXSTER TIPE 982 TYPE KA12 MODEL AE CABRIOLET CONVERTIBLE ROOF(A/T) پورشه باکستر ۱۵
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ خودرو ۲۰۱۶:WP0ZZZ98ZGS2
خودرو ۲۰۱۷:WP0ZZZ98ZHS2
معین موتور PORSCHE DDN 2497cc ۷۱۸BOXSTER S TIPE 982 TYPE KB12 MODEL AE CABRIOLET CONVERTIBLE ROOF(A/T) پورشه باکستر اس ۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ خودرو ۲۰۱۶: WP1ZZZ95ZGLB
خودرو ۲۰۱۷: WP1ZZZ95ZHLB
معین موتور PORSCHE CYP 1984cc MACAN TIPE 95B TYPE JD22 MODEL AC STATION WAGON 4WD (A/T) پورشه ماکان ۱۷
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ برای خودروهای سال ساخت ۲۰۱۶:LMGFE1G??G1
کاراکتر هشتم نشان دهنده سری خودرو می باشد. ۲ برای STANDARD، ۵ برای ELITE VERSION و ۸ برای DELUXE VERSION می باشد.
رقم نهم حرف رمز می باشد که می تواند صفر تا ۹ یا A تا X باشد.
الماس داران GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP MOTOR CO ۴B16K1(1598cc) TRUMPCHI GA3S TIPE AF MODEL GAC7160F1A5A SEDAN (AA) ONE DIFFERENTIAL (A/T) ترامپچی GA3S ۱۸
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ برای خودروهای ۲۰۱۶ :LMGDG3G??G1
کاراکتر هشتم نشان دهنده سری خودرو می باشد. ۲ برای STANDARD و ۵ برای ELITE VERSION و ۸ برای DELUXE VERSION می باشد.
رقم نهم حرف رمز می باشد که می تواند صفر تا ۹ یا A تا X باشد.
الماس داران GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP MOTOR CO ۴B18M1(1751cc) GAC TRUMPCHI GS5 TIPE AD MODEL GAC6470D2H5A STATION WAGON (AC) TWO DIFFERENTIAL (A/T) ترامپچی GS5 ۱۹
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ برای خودروهای ۲۰۱۶ :LMGDG3G??G1
کاراکتر هشتم نشان دهنده سری خودرو می باشد. ۲ برای STANDARD و ۵ برای ELITE VERSION و ۸ برای DELUXE VERSION می باشد.
رقم نهم حرف رمز می باشد که می تواند صفر تا ۹ یا A تا X باشد.
الماس داران GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP MOTOR CO ۴B18M1 (1751cc) TRUMPCHI GS5 SUPER TYPE A56 MODEL GAC6470D2H5C STATION WAGON (AC) TWO DIFFERENTIAL (A/T) ترامپچی GS5 ۲۰
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ NMTKY??X?0R
کاراکتر ششم نوع سیستم نگهدارنده می باشد که می تواند ۳ یا ۴ باشد.
کاراکتر هفتم شماره مدل می باشد که می تواند B یا F باشد.
کاراکتر نهم CHECK DIGIT می باشد که می تواند صفر تا ۹ یا X باشد.
ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION ۸NR-FTS (1197cc) C-HR TYPE AX1T(EU.M) TIPE NGX10(H) MODEL NGX10L-AHX(D.E.G.N)XW HATCHBACK(AB) ONE DIFERENTIAL(CVT) تویوتا C-HR ۲۱
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ NMTLY??X?0R
کاراکتر ششم نوع سیستم نگهدارنده می باشد که می تواند ۳ یا ۴ باشد.
کاراکتر هفتم شماره مدل می باشد که می تواند B یا F باشد.
کاراکتر نهم CHECK DIGIT می باشد که می تواند صفر تا ۹ یا X باشد.
ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION ۸NR-FTS (1197cc) C-HR TYPE AX1T(EU.M) TIPE NGX50(H) MODEL NGX50L-AHX(D.E.G.N)XW HATCHBACK(AB) TWO DIFERENTIAL(CVT) تویوتا C-HR ۲۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ خودرو ۲۰۱۶: JTDKB3FU?G 3
خودرو ۲۰۱۷: JTDKB3FU?H 3
کاراکتر نهم عبارتست از رقم کنترلی و می تواند حرف X و یا اعداد صفر تا ۹ باشد.
ایرتویا TOYOTA ۲ZR-FXE نوع موتور بنزینی PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR نوع موتور برقی TOYOTA PRIUS TYPE XW5(EU.M) TIPE ZVW50L MODEL AHXEBV AND AHXEBW HATCKBACK(AB) CVT (1798cc) تویوتا پریوس (هیبرید) ۲۳
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ JTMDF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد۳، ۴، ۸،۹ و یا حرف R ) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA ۲AR-FE-2494CC ASA44L-XA3A – ANTGKV راو ۴ ۲۴
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ JTMDF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد۳، ۴، ۸،۹ و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA ۲AR-FE-2494CC ASA44L-XA3A – ANTGKX راو ۴ ۲۵
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ JTMRF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد۳، ۴، ۸،۹ و یا حرفR ) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA ۲AR-FE-2494CC ASA44L-XA3A – ANTMKV راو ۴ ۲۶
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ JTMRF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد۳، ۴، ۸،۹ و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA ۲AR-FE-2494CC ASA44L-XA3A – ANTMKX راو ۴ ۲۷
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ JTMBF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد۳، ۴، ۸،۹ و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA ۲AR-FE-2494CC ASA44L-XA3A – ANTXKV راو ۴ ۲۸
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ JTMBF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد۳، ۴، ۸،۹ و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA ۲AR-FE-2494CC ASA44L-XA3A – ANTXKX راو ۴ ۲۹
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ سال ۲۰۱۶:VF1RFD00?GC
سال ۲۰۱۷:VF1RFD00?HC
قرار بگیرد.Xرقم نهم رقم کنترلی است که میتواند صفر تا ۹۹ یا حرف
خدمات تجارت نگین خودرو RENAULT M5MB4 (1618CC) RENAULT TALISMAN TYPE YXFDA نوع بدنه سالنی(AA) ONE ONE DIFFERENTIAL (A/T) رنو TALISMAN ۳۰
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ برای خودرو های سال ۲۰۱۷:VF1RZG00?HC
متغیر است. X است که از اعداد صفر تا ۹ و حرف CHECK DIGIT رقم نهم
خدمات تجارت نگین خودرو RENAULT ۲TRC7 (2488cc) RENAULT KOLEOS YRZGA 2TRC7 7R STATION WAGON (AC)(CVT) TWO DIFERENTIAL رنو کولیوس ۳۱
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ سال ۲۰۱۶:KPT20?1VSGP
سال۲۰۱۷:KPT20?1VSHP
کاراکتر ششم که ممکن است حرف A برای خودروهای STANDARD و یا B برای خودروهای DELUXE باشد.
رامک خودرو SSANGYONG MOTOR ۱۷۳۹۱۰ (۱۵۹۷cc) SSANGYONG با تیپ XKVA مدل TIVOLI (A/T) سانگ یانگ تیوولی ۳۲
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ سال ۲۰۱۶:SCCLJCRC?GHD1
میتواند باشد.X تا A میباشد که شامل اعداد صفر تا ۹۹ و حروف CHECK DIGITرقم نهم
ایلیا موتور LOTUS ۲ZR (1798cc) ELISE 220 CUP گونه۱۱۱۱تیپ AC 1111 کوپه (M/T) لوتوس الیزه ۳۳
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ سال ۲۰۱۶:SCCLJCRC?GHD1
میتواند باشد.Xتا A میباشد که شامل اعداد صفر تا ۹۹ و حروف CHECK DIGITرقم نهم
ایلیا موتور LOTUS ۲ZR (1798cc) ELISE S گونه۱۱۱۱تیپ AB 1111 سقف کروک (M/T) لوتوس الیزه ۳۴
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ خودرو ۲۰۱۶:JMBXTGA2WGZ خودرو ۲۰۱۷: JMBXTGA2WHZ آرین موتور پویا MITSUBISHI MOTOR ۴B11 (1998cc) MITSUBISHI ASX MODEL GA2WXT HZL6Z TYPE GA0 STATION WAGON(AC)TWO DIFFERENTIAL (CVT) میتسوبیشی ASX ۳۵
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ خودروهای سال ۲۰۱۶:JN1TBNT32U0 جهان نوین آریا NISSAN QR25 2488CC NISSAN X-TRIAL TIPE TBNT32 MODEL TDBNLRW چند منظوره (AF) CVT 4WD نیسان X-TRIAL ۳۶
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ خودرو ۲۰۱۶:SJNFBAF15U7 جهان نوین آریا NISSAN HR16 (1598CC) NISSAN JUKE TYPE F15 TIPE A MODEL A07 چند منظوره ONE DIFFERENTIAL (CVT) نیسان جوک ۳۷
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ خودرو ۲۰۱۶:SJNFANF15U7 جهان نوین آریا NISSAN MR16 (1618CC) NISSAN JUKE TYPE F15 TIPE C MODEL C06 چند منظوره TWO DIFFERENTIAL (CVT) نیسان جوک ۳۸
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ KMHD041FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری TOP) می باشد.
KMHD641FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری L) می باشد.
KMHD741FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GL) می باشد.
KMHD841FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GLS, JSL, TAX) می باشد.
KMHD941FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HGS) می باشد.
KMHDR41FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری SHG) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4NA (1999cc) ELANTRA TIPE AD TYPE A5P21 MODEL A62AX1.A62AY1 بدنه سالنی (A/T) هیوندا النترا ۳۹
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ KMHCS41DB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری LOW) می باشد.
KMHCT41DB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE LOW) می باشد.
KMHCU41DB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4FC (1591cc) HYUNDAI ACCENT TIPE RB TYPE S5P51 MODEL A41AZ1 SALOON (A/T) هیوندا اکسنت ۴۰
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ KMHJ1813D?U
KMHJ2813D?U
KMHJ3813D?U
KMHJ4813D?U
KMHJ5813D?U
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4NA (1999cc) HYUNDAI IX35(TUCSON) تیپ TL (A/T) هیوندای IX35 ۴۱
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ KMHSS81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری L برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHST81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GL برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSU81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GLS, JSL, TAX برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSV81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HGS برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSW81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری TOP برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSL81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری L برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSM81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GL برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSN81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GLS, JSL, TAX برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSP81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HGS برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSR81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری TOP برای بدنه بلندتر) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4KJ (2359cc) SANTAFE TIPE DM TYPE C7P14 MODEL A61CZ1 (STATION WAGON) 4WD (A/T) هیوندایی سانتافه ۴۲
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ سال ۲۰۱۶: رقم پنجم مدل و سری خودرو میباشد. KMHE?411BGA
۱: برای سری L
۲: برای سری GL
۳: برای سری GLS,JSL,TAX
۴: برای سری HGS
۵: برای سری TOP
پاکرو سبز قشم HYUNDAI MOTORS G4NG (1999cc) 115KW-MOBIS 36500-3D600 38KW SONATA HYBRID LF TIPE HEV SALOON (AA) (A/T) هیوندایی سوناتا هیبرید ۴۳
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ KMHTA61DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری LOW) می باشد.
KMHTB61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE LOW) می باشد.
KMHTC61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE) می باشد.
KMHTD61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE HIGH) می باشد.
KMHTE61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HIGH) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4FD 1591cc (A/T) VELOSTER TIPE FS TYPE B4P11 MODEL D61AZ1 HATCHBACK (A/T) هیوندایی ولوستر هاچ بک ۴۴
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ KMHTA61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری LOW) می باشد.
KMHTB61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE LOW) می باشد.
KMHTC61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE) می باشد.
KMHTD61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE HIGH) می باشد.
KMHTE61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HIGH) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4FG 1591cc (A/T) VELOSTER TIPE FS TYPE B4P31 MODEL A61AZ1 HATCHBACK (A/T) هیوندایی ولوستر هاچ بک ۴۵
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ سال ۲۰۱۶:LJSKA3AG?GD
سال ۲۰۱۷: LJSKA3AG?HD
ستاره نیک آریا JIANGSU JOYLONG AUTOMOBILE CO ۴G69S4N (2378cc) HKL6540 (M/T) ون ۴۶
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ سال ۲۰۱۶:KPTA0?18SGP
سال۲۰۱۷:KPTA0?18SHP
کاراکتر ششم که ممکن است حرف A برای خودروهای STANDARD و یا B برای خودروهای DELUXE باشد.
رامک خودرو SSANGYONG MOTOR COMPANY G20DF/172950 (1998cc) KORANDO 4*4 (SUV)(A/T) کوراندو ۴۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.