قیمت روز لاستیک خودرو ایرانی و خارجی اردیبهشت ۹۶

قیمت روز لاستیک خودرو ایرانی و خارجی اردیبهشت ۹۶

قیمت انواع لاستیک خارجی و ایرانی

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لاستیک لینگ لانگ سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
لاستیک لینگ لانگ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
لاستیک نکسن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
لاستیک میشلن ساخت انگلیس ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۵۴۰,۰۰۰
لاستیک میشلن ساخت فرانسه ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
لاستیک میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک یخ شکن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
لاستیک بارز ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
لاستیک بارز ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایر سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
لاستیک ایران تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
لاستیک یزد تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
لاستیک گود یر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰
لاستیک دنا سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
لاستیک دنا سایز پهن ۲۰۵٫۵۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
لاستیک گلدستون سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۵۰٫۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
لاستیک لوسینی سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
لاستیک لوسینی سایز پهن پژو ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
لاستیک سومیتومو سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
لاستیک سومیتومو ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
لاستیک مارشال ساخت کره جنوبی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
لاستیک مارشال سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
لاستیک سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
لاستیک مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
لاستیک مکسس چهارفصل ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
لاستیک مکسس سایز پهن ۲۰۵٫۷۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
لاستیک پتلاس / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
لاستیک لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
لاستیک تری انگل ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لاستیک ایران تایر karena ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
لاستیک گلدستون GS2000 ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۴۰٫۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
لاستیک بارز سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
لاستیک بارز سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
لاستیک یزد تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
لاستیک یزد تایر ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۵۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰
لاستیک کویر تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰
لاستیک کویر تایر سایز پهن سمند ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰
لاستیک لوسینی ساخت تایوان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
لاستیک لوسینی ساخت تایوان ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
لاستیک لوسینی سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
لاستیک بریجستون ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
لاستیک بریجستون ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
لاستیک رودستون N5000 ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
لاستیک کورسا ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
لاستیک آپولو ساخت هند ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
لاستیک آپولو ساخت هند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
لاستیک فالکن سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
لاستیک فالکن ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
لاستیک دنلوپ سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ سایز پهن سمند ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
لاستیک سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
لاستیک سایلون ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
لاستیک مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
لاستیک مکسس ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
لاستیک لاسا ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
لاستیک لاسا ۱۹۵٫۵۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
لاستیک لاسا ساخت ترکیه ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
لاستیک میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
لاستیک میشلن ساخت فرانسه ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
لاستیک گودیر ساخت آلمان ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰
لاستیک سومیتومو ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
لاستیک سومیتومو ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
لاستیک تری انگل ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
لاستیک نانکن ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
لاستیک نانکن ۱۹۵٫۵۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
لاستیک نانکن ۲۰۵٫۵۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
لاستیک لینگ لانگ ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
لاستیک لینگ لانگ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
لاستیک مارشال سایز پهن سمند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لاستیک تری انگل ساخت چین ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
لاستیک ایران تایر سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
لاستیک گلدستون سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
لاستیک گلدستون سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
لاستیک دنا سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
لاستیک دنا سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
لاستیک بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
لاستیک بارز سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰
لاستیک کویر تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
لاستیک آچیلس گل جهت دار ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
لاستیک آچیلس سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
لاستیک جی تی ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
لاستیک جی تی چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
لاستیک جی تی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
لاستیک اورنت ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
لاستیک اورنت ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
لاستیک کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
لاستیک گود یر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
لاستیک لینگ لانگ ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
لاستیک لینگ لانگ ساخت چین ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
لاستیک سونار ساخت تایوان ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
لاستیک هانکوک ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
لاستیک مارشال سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
لاستیک مارشال ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
لاستیک سومیتو ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
لاستیک سایلون ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
لاستیک پرسا ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
لاستیک پریمول ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
لاستیک مکسس ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
لاستیک لوسینی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لاستیک دنا فابریک وانت پیکان ۵۶۰-۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
لاستیک دنا لاستیک عقب وانت پیکان ۵۹۰-۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
لاستیک مکسیس ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
لاستیک مکسیس UE168 ۱۷۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
لاستیک مارشال دور سفید ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰
لاستیک بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
لاستیک بارز ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
لاستیک کویر سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
لاستیک کویر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
لاستیک اسبکتورا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰
لاستیک ایران تایر ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
لاستیک ایران تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
لاستیک دلیوم ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰
لاستیک رودستون دور سفید ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
لاستیک کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰
لاستیک کومهو ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
لاستیک گلدستون ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰
لاستیک نکسن دور سفید . چین ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
لاستیک جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
لاستیک سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
لاستیک سومیتومو ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
لاستیک دنا فابریک وانت مزدا ۶۵۰-۱۴ ۵۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
لاستیک دنا لاستیک جلو وانت نیسان ۷۰۰-۱۶ ۵۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
لاستیک گلدستون فابریک وانت مزدا ۶۵۰-۱۴ ۴۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
لاستیک گلدستون لاستیک جلو وانت نیسان ۷۰۰-۱۶ ۴۰٫۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
لاستیک گلدستون لاستیک عقب وانت نیسان ۷۵۰-۱۶ ۵۰٫۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لاستیک لینگ لانگ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
لاستیک یزد تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
لاستیک کویر تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
لاستیک بارز سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
لاستیک آچیلس ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
لاستیک اورنت ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰
لاستیک رودستون ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
لاستیک رودستون ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
لاستیک زیتکس ساخت چین ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
لاستیک مکسیس ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
لاستیک جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
لاستیک هانکوک سایز پهن تیبا ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۹۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۹۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز فابریک تیبا ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
لاستیک مارشال سایز فابریک تیبا ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لاستیک بریجستون ساخت اندونزی ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
لاستیک بریجستون ساخت اندونزی ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
لاستیک سومیتومو سایز پهن ماکسیما ۲۲۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۳۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ سایز فابریک کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ سایز تویوتا آریون ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵٫۷۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵٫۷۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۷۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۷۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۸۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۸۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
لاستیک رودستون فابریک کیا سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره جنوبی ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
لاستیک رودستون سایز X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
لاستیک رودستون فابریک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
لاستیک رودستون سایز اصلی کاپرا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
لاستیک رودستون سایز اصلی رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۵۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره جنوبی ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
لاستیک رودستون ساخت کره جنوبی ۲۷۵٫۳۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۴۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت تایلند ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ۲۳۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۷۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
لاستیک کومهو اسپورت پژویی ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
لاستیک کومهو سایز لاستیک مزدا ۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
لاستیک کومهو سایز پژو ۴۰۷ ۲۰۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
لاستیک کومهو سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
لاستیک کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
لاستیک کومهو ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
لاستیک کومهو سایز اصلی کیا اپیروس ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
لاستیک میشلن ساخت آلمان ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱۰۰۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
لاستیک میشلن ساخت آلمان ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
لاستیک میشلن سایز BMW X3 ۲۴۵٫۴۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰
لاستیک میشلن سایز BMW X3 – محور عقب ۲۷۵٫۴۰٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰
لاستیک میشلن ساخت آلمان ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز لاستیک اپتیما ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره جنوبی ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت تایوان ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز فابریک آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز اصلی رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ۱۹۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک سایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک سایز لاستیک کمری ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۹۰۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک سایز MG6 ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک سایز فابریک بنز C200 ۲۲۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره جنوبی ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک سایز فابریک بی‌ام و ۵۲۰ ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک سایز لاستیک سوناتا جدید ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ۲۳۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک سایز لاستیک آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۹ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
لاستیک مارشال سایز سوناتا ۶ سیلندر- کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
لاستیک مارشال ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰
لاستیک مارشال ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰
لاستیک مارشال سایز اصلی هیوندای آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
لاستیک لوسینی ساخت تایوان ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
لاستیک لوسینی سایز فابریک ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
لاستیک لوسینی سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
لاستیک لوسینی سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
لاستیک لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
لاستیک جینیو ساخت چین ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
لاستیک هدوی ساخت چین ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۶۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
لاستیک مونتانا ساخت اندونزی ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
لاستیک گودیر ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
لاستیک گودیر ساخت آلمان ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
لاستیک گودیر سایز پانامرا – عقب ۲۸۵٫۴۰٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
لاستیک گودیر سایز پانامرا – جلو ۲۴۵٫۴۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰
لاستیک پیرلی مناسب برای بی ام و سری ۵ ۲۷۵٫۳۵٫۲۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
لاستیک پیرلی مناسب برای بی ام و سری ۵ ۲۴۵٫۴۰٫۲۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
لاستیک پیرلی بنز E Class – محور عقب ۲۷۵٫۳۰٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک مکسس سایز هیوندای النترا ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
لاستیک مکسس سایز MG6 ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۱۹۵٫۵۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۰۵٫۴۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۲۵٫۴۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۴۵٫۶۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۵۵٫۴۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
لاستیک لاسا ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
لاستیک لاسا ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لاستیک دنلوپ سایز فابریک تویوتا پرادو GX ۲۱۶٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
لاستیک نکسن MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز فابریک ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز سانگ یانگ اکتیون ۲۵۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
لاستیک فالکن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ۲۶۵٫۷۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ۲۵۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰
لاستیک فالکن ۲۸۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک سایز فابریک سانتافه و سورنتو ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک سایز فابریک نیو سانتافه ۲۳۵٫۵۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک سایز فابریک وراکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
لاستیک کومهو MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
لاستیک رودستون MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
لاستیک رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
لاستیک رودستون سایز فابریک توسان ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
لاستیک رودستون سایز پهن ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
لاستیک رودستون سایز کیا اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
لاستیک رودستون سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
لاستیک رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
لاستیک رودستون سایز فابریک وراکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
لاستیک گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
لاستیک میشلن سایز پورشه کاین ۲۹۵٫۳۵٫۲۱ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
لاستیک مکسس سایز ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
لاستیک بریجستون سایز ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
لاستیک بریجستون فابریک تویوتا پرادو ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.