جنرال‌موتورز

مجموعه عظیم تست خودروهای جنرال‌ موتورز

کمپانیجنرال‌ موتورز محوطه‌ای به مساحت 52 هکتار را به تست سیستم‌های امنیتی و تکنولوژی‌های خودکار برای محصولات جدید اختصاص داده ...