کارمانیا

بررسی تخصصی BYD e6

مشخصات فنی BYD e6ابعاد و سایزطول خودرو (میلی متر) 4560عرض خودرو (میلی متر) 1822ارتفاع خودرو (میلی متر) 1645فاصله دو محور (میلی متر) 2830وزن خالص ...

بررسی تخصصی BYD S6

مشخصات فنی و موتوری BYD S6 ابعاد و سایز BYD S6طول خودرو (میلی متر) 4810عرض خودرو (میلی متر) 1855ارتفاع خودرو (میلی متر) 1725فاصله دو محور (میلی ...