کلابمن

قیمت‌گذاری مینی کلابمن مدل ۲۰۱۶

مینی برای مدل ۲۰۱۶ از کلابمن کاملاً تجدیدنظر کرده و همراه با افزایش ابعاد، یک چهره جدید و ارزشمندتر از ...