برچسب ها

تولید وانت افزایش یافت

در این مدت تولید انواع وانت از 7112 دستگاه در آبان ماه سال گذشته به 7569 دستگاه رسید. تولید این محصول ...

تولید وانت افزایش یافت

در این مدت تولید انواع وانت در گروه صنعتی ایران خودرو با رشد ۲۳.۳ درصدی همراه بوده و از ۱۹۲۸ ...

کاهش تولید خودرو در آبان ماه امسال با میزان ۴۲ درصد

تولید انواع خودرو در هشتمین ماه سال به 55 هزار و 493 دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه سال ...