برچسب ها

اسامی ۱۳ بنگاه مجاز خرید خودرو

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با انتشار اسامی 13 بنگاه مجاز به واردات و پیش فروش خودرو اعلام ...

وزارت صنعت در بستن سامانه ثبت سفارش تخلف کرده است

در اتفاقات اخیر اتهاماتی متوجه برخی مدیران این سازمان است که باید پاسخگو باشند چرا که به علت عملکرد آنان ...