برچسب ها

در جاده‌ها گازوئیل میریزند تا خودروها تصادف کنند ..!

ریان ریختن گازوییل در جاده چالوس سابقه‌ای طولانی‌تر از این حرف‌ها دارد. سال‌های قبل، در دهه 80 بارها جاده شاهد ...