برچسب ها

پاسخ منفی سازمان استاندارد به خودروسازان چینی

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد به جلسه برگزار شده با هیات چینی در زمینه استاندارد خودرو و سایر محصولات ...

پاسخ سازمان استاندارد به شبهات توقف شماره‌گذاری ۲۵ خودرو

سازمان ملی استاندارد ایران به واکنش برخی خودروسازان در ارتباط با توقف خط تولید برخی خودروها و نیز شبهات مطرح ...

بروزرسانی استاندارد خودروها همزمان با رفع تحریم‌

به گزارش اروندپلاک  به نقل از فارس ،نیره پیروزبخت در مورد اقدامات سازمان استاندارد برای بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل در شرایطی ...