برچسب ها

از خروج دوباره پیکان از خط تولید تا افزایش تعرفه واردات خودرو

افزایش تعرفه واردات خودرو بهانه ای شد برای نوشتن این یادداشت، ناخودآگاه مراسم تودیع تولید پیکان در سال 1384 به ...