برچسب ها

نسل جدید کارت‌خوان و سامانه هوشمند پرداخت سوخت، بهره‌برداری شد

 نسل جدید سامانه هوشمند و کارتخوان با هدف افزایش ۲۵۰ برابری سرعت تراکنش از امروز اجرایی شد و تا پایان ...