قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودروهای داخلی و خارجی بروز شده در ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

قیمت خودروهای صفر ایران خودرو

نام بازار آزاد فروش شرکتی
وانت آریسان ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۰۰,۰۰۰
سمند LX ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳,۵۹۷,۰۰۰
سمند EF7 ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۶۴۰,۰۰۰
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۹۰۸,۰۰۰
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۶۰۳,۰۰۰
سمند سورن ELX ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX توربو ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا (تیپ ۱) ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
دنا (تیپ ۲) ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس/ ۲ ایربگ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس/ ۴ ایربگ
دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۹۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ
پژو GLX 405 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۸۸۸,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۳۳۸,۰۰۰
پژو SLX 405 ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۸۸۸,۰۰۰
پژو پارس . کد ۲۹ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۳۳۳,۰۰۰
پژو پارس . کد ۳۲ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۷۵۷,۰۰۰
پژو پارس . دوگانه سوز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۹۱۴,۰۰۰
پژو پارس LX . کد ۱۳ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX . کد ۱۵ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX . کد ۱۶ ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۸۰,۰۰۰
پژو پارس LX . کد ۱۷ ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX . کد ۱۸ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX . کد ۱۹ ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس اتوماتیک ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۷۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ . دنده‌ای ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۲۸۳,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۴۱۸,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . صندوقدار ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۷۵۴,۰۰۰
پژو ۳۰۱ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
پژو ۵۰۸ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رانا LX ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۳۶۰,۰۰۰
دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱) ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲) ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
دانگ فنگ S30 ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰
رنو تندر پیکاپ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰,۰۰۰
رنو تندر E2 ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر پلاس دنده‌ای ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر پلاس اتوماتیک ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ دوکابین فوتون ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
رنو کپچر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت خودروهای داخلی سایپا

سایپا ۱۱۱ (سفید) ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) ۵۱,۴۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۳۱ (سفید) ۴۶,۵۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۴۱,۰۰۰
سایپا ۱۳۲ (سفید) ۴۹,۵۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) ۴۹,۷۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۱۳,۰۰۰
تیبا (رنگ سفید) ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
تیبا (تنوع رنگ) ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
تیبا دوگانه‌ سوز (سفید) ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۴۳,۰۰۰
تیبا دوگانه‌ سوز (تنوع رنگ) ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۴۳,۰۰۰
تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) ۵۸,۵۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) ۵۸,۸۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) ۵۹,۵۰۰,۰۰۰
ساینا (رینگ فولادی) ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۳,۲۴۳,۰۰۰
ساینا (رینگ آلومینیومی) ۵۹,۹۰۰,۰۰۰
ساینا اتوماتیک ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۱۵۵,۰۰۰
کوییک دنده ای ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۵۳۵,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶۹,۵۳۵,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
آریو (دنده ای) ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
آریو (اتوماتیک) ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۱۲۵,۰۰۰
چانگان CS35 ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیتروئن C3 ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰

 

لیست قیمت خودروهای داخلی پارس خودرو

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
برلیانس H220 دنده‌ای ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۲۰۰,۰۰۰
برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی
برلیانس H220 اتوماتیک
برلیانس H230 دنده‌ای ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۵۰۰,۰۰۰
برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی
برلیانس H230 اتوماتیک
برلیانس H320 دنده‌ای ۱٫۵
برلیانس H320 دنده‌ای ۱٫۶ ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۴۰۰,۰۰۰
برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا
برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌مدیا ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
برلیانس H330 دنده‌ای ۱٫۵
برلیانس H330 دنده‌ای ۱٫۶ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۵۰۰,۰۰۰
برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا
برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌مدیا ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۵
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌ ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰
رنو تندر ۹۰ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
رنو پارس تندر ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴,۲۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو – دنده‌ای ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو – اتوماتیک ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰
پیکاپ دوکابین ریچ ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰

لیست قیمت خودروهای پروتون

با توجه به تغییرات تعرفه و مقررات جدید و بی ثباتی بازار خودروهای وارداتی. متاسفانه در حال حاضر امکان ارائه قیمت خودروهای پزتون وجود ندارد

قیمت روز محصولات مدیران خودرو

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
MVM 110 S
MVM 315 هاچ‌بک ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 – دنده ای ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 – اتوماتیک ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰
ام وی ام X33 S اسپورت ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰
چری آریزو ۵ (دنده‌ای) ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
چری آریزو ۵ (Turbo) ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
چری آریزو ۶ (Turbo) ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰
چری تیگو ۷ (Excellent) ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰
چری تیگو ۷ (New) ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صفر انواع خودروهای گروه بهمن

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
مزدا۳ تیپ ۴ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
بسترن B30 ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
وانت کارا – تک کابین ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت کارا – دو کابین ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
هاوال H2 ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت صفر انواع خودروهای عظیم خودرو

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
فوتون ساوانا ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
هن تنگ X5 ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
هن تنگ X7 ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت انواع محصولات کرمان خودرو

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
لیفان X50 – اتوماتیک ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
لیفان X60 – اتوماتیک ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
لیفان ۸۲۰ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جک J4 اتوماتیک ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جک S3 اتوماتیک ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
جک S5 اتوماتیک ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۵,۵۰۰,۰۰۰
هیوندای I20 ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای اکسنت ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای النترا ۲۰۱۸ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰
هیوندای سوناتا ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای توسان ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای سانتافه ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای آزرا ۲۰۱۹ ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت خودروهای داخلی مرتب خودرو

با توجه به تغییرات تعرفه و مقررات جدید و بی ثباتی بازار خودروهای وارداتی. متاسفانه در حال حاضر امکان ارائه قیمت خودروهای مرتب خودرو وجود ندارد

لیست قیمت بروز ماشین های کیا

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
کیا پیکانتو
کیا سراتو فول ۲۰۱۷ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو فول ۲۰۱۸ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا اپتیما JF فول GT ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸
کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸ ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت محصولات روز هیوندای

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
هیوندای النترا ۲٫۰ فول ۲۰۱۷ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای النترا ۲٫۰ فول ۲۰۱۸ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول + اتوپارک ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت روز محصولات رنو

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تلیسمان ۲۰۱۷ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو کولئوس ۲۰۱۷ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو کولئوس ۲۰۱۸ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت ماشین های وارداتی سانگ یانگ

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۷ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۸ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰
سانگ‌یانگ کوراندو ۲۰۱۸ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰
رکستون G4 مدل ۲۰۱۸ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰

قیمت روز انواع خودروهای تویوتا

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
تویوتا CH-R تیپ لانچ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا CH-R تیپ ادونس ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا CH-R تیپ آیکون ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ – تیپ ۳ ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان) ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دنده‌ای ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

فهرست قیمت روز ماشین های لکسوس

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
لکسوس NX200 T هفت کلید ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX200 T هفت کلید – F اسپورت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت اتومبیل های بی ام و

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
بی‌ام و I8 فول – ۲۰۱۶ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۱۲۰ پنج در – Premium 2018 ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۱۲۰ پنج در – Executive 2018 ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و سری ۲ – Active Tourer 2018 ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۳۲۰I ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۳۳۰I ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Business Plus ۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive ۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive Plus ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Perfection ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGACY ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Unique ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Dynamic ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ماشین وارداتی مینی

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
مینی کلابمن S ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰
مینی کانتریمن S ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
مینی کوپر
مینی کوپر S ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت روز اتومبیل های فولکس

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
فولکس‌ واگن گلف GTI ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولکس‌ واگن پاسات ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
فولکس ‌واگن تیگوان ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صفر ماشین بنز

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ ۱,۴۰۰,۱۰۰,۰۰۰
بنز CLA45 فول ۲۰۱۶ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز GLA45 فول ۲۰۱۶ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز GLA45 فول ۲۰۱۷ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز GLA45 فول ۲۰۱۸ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز E200 مدل ۲۰۱۶ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت اتومبیل های مزدا

 

برند خودرو جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
مزدا مزدا۳
مزدا مزدا ۳ آپشنال

قیمت خودروهای میتسوبیشی

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی لنسر ۱٫۸ مدل ۲۰۱۷ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی لنسر ۱٫۸ مدل ۲۰۱۸ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی اکلیپس کراس ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت روز انواع خودروهای نیسان

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
نیسان جوک – اسکای پک ۲۰۱۷ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
نیسان جوک – پلاتینیوم ۲۰۱۷ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
نیسان جوک – اسپورت ۲۰۱۷ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت خودرو خارجی ولوو

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
ولوو XC90 تیپ Momentum ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ولوو XC90 تیپ R-Design ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ولوو XC90 تیپ Inscription ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت خودرو وارداتی دی اس

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ ۳۸۰,۱۰۰,۰۰۰ ۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰
دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۸ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰
دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۸ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰
دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰
دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت خودروهای لیفان

 

برند خودرو جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
لیفان لیفان X50 دنده ای
لیفان لیفان X50 اتوماتیک
لیفان لیفان X60 دنده ای
لیفان لیفان X60 اتوماتیک
لیفان لیفان ۸۲۰

قیمت خودرو صفر جک

 

برند خودرو جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
جک جک J5 دنده ای
جک جک J4 اتوماتیک
جک جک J5 اتوماتیک
جک جک S3 اتوماتیک
جک جک S5 دنده ای
جک جک S5 اتوماتیک

قیمت جدید خودروهای جیلی

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
جیلی GC6 اتوماتیک نیوفیس ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت خودروهای ام جی

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰
ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۸۰۰,۰۰۰

فهرست قیمت خودروهای پژو

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
پژو GLX 405 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۸۲۹,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۱۷۰,۰۰۰
پژو SLX 405 ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۶۳۸,۰۰۰
پژو پارس . کد ۲۹ ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس . کد ۳۲ ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۷۵۷,۰۰۰
پژو پارس . دوگانه سوز ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۹۱۴,۰۰۰
پژو پارس LX . کد ۱۳ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX . کد ۱۵ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX . کد ۱۶ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۸۰,۰۰۰
پژو پارس LX . کد ۱۷ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰,۰۰۰
پژو پارس اتوماتیک ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۷۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ . دنده‌ای ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۱۷۴,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۵۲۶,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . صندوقدار ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۵۹۳,۰۰۰
پژو ۳۰۱ ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
پژو ۵۰۸ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول قیمت خودروهای پورشه

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
پورشه باکستر ۲٫۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پورشه باکستر S ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پورشه ماکان ۲٫۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پورشه ماکان ۲٫۰ توربو ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت خودرو خارجی مازراتی

 

برند خودرو جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
مازراتی مازراتی کواتروپورته ۲۰۱۵
مازراتی مازراتی گیبلی کامل ترین آپشن ۲۰۱۵

قیمت جدید خودروهای آمیکو

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
وانت تک کابین آراز تک دف ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت دو کابین آسنا ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت خودروهای کارمانیا BYD

 

جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰,۰۰۰
بی‌ وای دی S6 ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
بی‌ وای دی S7

لیست قیمت خودروهای هوندا

با توجه به تغییرات تعرفه و مقررات جدید و بی ثباتی بازار خودروهای وارداتی. متاسفانه در حال حاضر امکان ارائه قیمت خودروهای هوندا وجود ندارد

قیمت جدید خودروهای آئودی

 

برند خودرو جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
آئودی آئودی  A4 Saloon  –  –
آئودی آئودی  A5 coupe  –  –
آئودی آئودی A5 Sportback  –  –
آئودی آئودی A5 Cabriolet  –  –
آئودی آئودی A6 Saloon  –  –
آئودی آئودی A7 SPORTBACK  –  –
آئودی آئودی Q3  –  –
آئودی آئودی Q5  –  –
آئودی آئودی  TT ROADSTER QUATTRO  –  –
آئودی آئودی TT COUPE QUATTRO  –  –
آئودی آئودی TTS COUPE QUATTRO  –  –

قیمت خودروهای سوبارو

با توجه به تغییرات تعرفه و مقررات جدید و بی ثباتی بازار خودروهای وارداتی. متاسفانه در حال حاضر امکان ارائه قیمتهای خودرو سوبارو وجود ندارد.

قیمت جدید خودروهای سوزوکی

 

برند خودرو جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
سوزوکی سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹
سوزوکی سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰

قیمت خودروهای فاو

با توجه به تغییرات تعرفه و مقررات جدید و بی ثباتی بازار خودروهای وارداتی. متاسفانه در حال حاضر امکان ارائه قیمت خودروهای فاو وجود ندارد

قیمت خودرو خارجی فیات

با توجه به تغییرات تعرفه و مقررات جدید و بی ثباتی بازار خودروهای وارداتی. متاسفانه در حال حاضر امکان ارائه قیمت خودروهای فاو وجود ندارد

قیمت خودروهای گریت وال

با توجه به تغییرات تعرفه و مقررات جدید و بی ثباتی بازار خودروهای وارداتی. متاسفانه در حال حاضر امکان ارائه قیمت خودروهای گریت وال وجود ندارد

قیمت خودروهای وارداتی سیتروئن

با توجه به تغییرات تعرفه و مقررات جدید و بی ثباتی بازار خودروهای وارداتی. متاسفانه در حال حاضر امکان ارائه قیمت خودروهای سیتروئن وجود ندارد

قیمت خودروهای لوتوس

با توجه به تغییرات تعرفه و مقررات جدید و بی ثباتی بازار خودروهای وارداتی. متاسفانه در حال حاضر امکان ارائه قیمت خودروهای لوتوس وجود ندارد

قیمت خودروهای اپل

با توجه به تغییرات تعرفه و مقررات جدید و بی ثباتی بازار خودروهای وارداتی. متاسفانه در حال حاضر امکان ارائه قیمت خودروهای اپل وجود ندارد

قیمت خودروهای آلفا رومئو

 

برند خودرو جستجو در مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
آلفارومئو آلفا رومئو ۴C فول ۲۰۱۵
آلفارومئو آلفا رومئو ۴C فول ۲۰۱۶
آلفارومئو آلفا رومئو ۴C فول ۲۰۱۷

قیمت خودروهای دیارخودرو

با توجه به تغییرات تعرفه و مقررات جدید و بی ثباتی بازار خودروهای وارداتی. متاسفانه در حال حاضر امکان ارائه قیمت خودروهای دیار خودرو وجود ندارد