ویدیو کیا

با هم ببینیم کیا اسپورتیج ۲۰۲۰

تماشا کنید کیا اسپورتیج ۲۰۲۰  برای دیدن مشخصات و امکانات کیا اسپورتیج ۲۰۲۰اینجا کلیک کنید

ویدیو: کیا سورنتو ۲۰۱۹

تماشا کنید کیا سورنتو ۲۰۱۹ برای دیدن امکانات و مشخصات  کیا سورنتو ۲۰۱۹ اینجا کلیک کنید

ویدیو : کیا سدونا ۲۰۱۹

تماشا کنید کیا سدونا ۲۰۱۹      برای دیدن امکانات و مشخصات کیا سدونا ۲۰۱۹ اینجا کلیک کنید 

ویدیو: کیا تلوراید ۲۰۲۰

نگاهی کنید به  کیا تلوراید ۲۰۲۰   برای دیدن تصاویر و مشخصات  کیا تلوراید ۲۰۲۰ 

نگاهی کنید به طراحی کیا کادنزا ۲۰۱۹

تماشا کنید ویدیوی کیا کادنزا ۲۰۱۹ برای دیدن امکانات و مشخصات کیا کادنزا ۲۰۱۹ اینجا کلیک کنید

تماشا کنید کیا اسپورتیج ۲۰۱۹

در اروند پلاک کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۹ را  ببینید. برای دیدن امکانات و مشخصات فنی کیا اسپورتیج ۲۰۱۹ اینجا کلیک کنید

تماشا کنید کیا سول EV مدل ۲۰۲۰

با هم ببینیم کیا سول EV مدل ۲۰۲۰  برای دیدن مشخصات و امکانات کیا سول EV مدل ۲۰۲۰ اینجا کلیک کنید

ویدیو:کیا سول ۲۰۲۰

تماشا کنید کیا سول ۲۰۲۰  برای دیدن کیا سول ۲۰۲۰ اینجا کلیک کنید

ویدیو کیا K900 مدل ۲۰۱۹

تماشا کنید کیا K900 مدل ۲۰۱۹   برای کسب اطلاعات  بیشتر در مورد کیا K900 مدل ۲۰۱۹ اینجا کلیک کنید

کیا سراتو هاچبک ۲۰۱۸ | فیلم خودرو

فیلم خودرو کیا سراتو  هاچبک  2018 بررسی تخصصی خودرو کیا سراتو هاچبک  2018