قیمت جدید محصولات سایپا | رسمی

قیمت جدید محصولات سایپا بعد از کلی داستان امروز منتشر شد که ما در اروندپلاک برای شما قرار دادیم.خوب شاید صحبت زیادی نخواهیم در خصوص آن داشته باشیم و فقط با نگاه به جدول متوجه همه چیز خواهیم شد.

لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:

خودرو

قیمت قدیم (ریال)

قیمت جدید (ریال)

درصد افزایش

پراید ۱۳۱ SE ۲۲۷,۰۹۰,۰۰۰ ۲۹۵,۲۵۰,۰۰۰ ۳۰
پراید ۱۳۲ SE ۲۲۱,۲۲۰,۰۰۰ ۲۸۷,۶۵۰,۰۰۰ ۳۰
پراید ۱۱۱ SE ۲۲۴,۹۲۰,۰۰۰ ۲۹۲,۴۵۰,۰۰۰ ۳۰
پراید ۱۵۱ SE ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۴,۲۵۰,۰۰۰ ۳۰
تیبا SX ۲۷۵,۰۷۰,۰۰۰ ۳۵۷,۶۵۰,۰۰۰ ۳۰
تیبا SX پایه گازسوز ۲۹۰,۷۰,۰۰۰ ۳۷۷,۱۵۰,۰۰۰ ۳۰
تیبا ۲ رینگ فولادی ۳۰۱,۲۱۰,۰۰۰ ۳۷۱,۶۵۰,۰۰۰ ۳۰
ساینا رینگ فولادی ۳۰۶,۴۳۰,۰۰۰ ۳۹۸,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰
ساینا اتوماتیک ۴۲۱,۰۲۰,۰۰۰ ۶۳۱,۵۵۰,۰۰۰ ۵۰
کوئیک گیربکس دستی ساده _ ۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰ _
کوئیک گیربکس اتومات پلاس ۴۵۹,۹۳۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰
آریو دنده ای ۵۳۹,۸۵۰,۰۰۰ ۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ ۵۰
آریو اتوماتیک ۶۲۷,۴۶۰,۰۰۰ ۹۴۱,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰
چانگان CS35 ۷۴۹,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰.۱
سراتو ۲۰۰۰ آپشنال ۱,۱۳۰,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳.۴
سراتو ۱۶۰۰ آپشنال ۹۳۸,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷.۶

قیمت جدید سایپا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.