نرخ جرائم رانندگی به تفکیک شهر و روستا

آخرین به روز رسانی جریمه رانندگی در تاریخ شنبه اردیبهشت ۱۳۹۸

جزییات کامل نرخ جرایم رانندگی برحسب تومان

نامکلان شهر و جاده های بین شهریسایر شهرهاروستا و راه روستایی

  رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان‌‌ها

۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰

  تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر در ساعت

۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰

  تجاوز از سرعت مجاز (بیش ۵۰ کیلومتر در ساعت)

۲۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰

  تجاوز از سرعت مجاز (بیش ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)

۲۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰

  سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه

۲۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰

  عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

۲۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰

  حرکت به طور مارپیچ

۱۵۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۷۵,۰۰۰

  حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها

۱۵۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰

  عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع )

۹۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰

  تجاوز به چپ از محور راه

۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰

  عبور وسایل نقلیه از پیاده رو

۶۵,۰۰۰۳۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰

  دور زدن در محل ممنوع

۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰

  توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع

۴۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰

  عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین

۶۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰

  استفاده از موبایل یا وسایل ارتباطی حین رانندگی

۱۰۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰

  نقص در سامانه روشنایی در شب

۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰

  رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز

۶۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰

  عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس

۶۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰

  عدم رعایت مقررات حمل بار

۶۷,۵۰۰۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰

  عدم رعایت حق تقدم عبور

۵۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰

  نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک )

۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰

  در آغوش داشتن اطفال حین رانندگی

۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰

  حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه

۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰

  دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی

۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰

  توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع

۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰

  عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها

۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰

  استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده

۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰

  توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها

۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰

  عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و

۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰

  سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه

۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰

  نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن

۶۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰

  حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانی

۵۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰۱۰,۰۰۰

  پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث س

۴۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰

  عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موت

۶۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰

  توقف دوبله در معابر

۳۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰

  کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر

۳۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰

  حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکل

۱۵۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۷۵,۰۰۰

  تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاص

۶۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰

  عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط من

۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰

  نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی

۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰

  نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه

۵۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰

  عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه

۸۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰

  قصور در بکار بردن علایم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد

۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰

  توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا

۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰

  نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک

۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰

  رانندگی با وسیله نقلیه دودزا

۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰

  نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه

۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰

  مغایرت مشخصات مسافر یا محموله وسیله نقلیه

۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰

  عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها

۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰

  استفاده از چراغ زنون غیرمجاز

۴۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰

  شیشه دودی غیرمجاز خودرو

۵۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰

  ایجاد آلودگی صوتی

۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰

  نداشتن زنجیر چرخ

۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰

  توقف روی خطوط عابر پیاده

۶۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰

  شعرنویسی روی خودرو

۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.