قیمت روز لاستیک خودرو

قیمت روز لاستیک خودرو بر اساس گروه خودرو سازی و سایز بندی لاستیک به روز رسانی در۲۶ مرداد ۱۳۹۴[CP_CALCULATED_FIELDS]

 

لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
اورنت ساخت چین ۱۸۵.۷۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
جینیو ساخت چین ۱۸۵.۷۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
آچیلس ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۵۰.۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
آچیلس سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
آچیلس ساخت اندونزی ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
اینفینتی ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
برجستون ساخت تایلند ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
برجستون ساخت تایلند ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
دلیوم ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
دلیوم ساخت اندونزی ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
زیتکس ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
فالکن ساخت تایلند ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
فالکن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰
فدرال ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰
کومهو ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
کومهو ساخت ویتنام ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
نکسن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
نکسن ساخت چین ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
میشلن ساخت انگلستان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
هانکوک ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
هانکوک ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۹۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۱۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
بارز ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
بارز ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
کویر تایر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
کویر تایر ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
ایران تایر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
یزد تایر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
یزد تایر ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
گود یر ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰
دنا سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
دنا سایز پهن ۲۰۵.۵۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
گلدستون سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۵۰.۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
لوسینی سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
لوسینی سایز پهن پژو ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
دنلوپ ساخت تایلند ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۹۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
مارشال ساخت کره جنوبی ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۸۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
مکسس ساخت تایلند ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
هانکوک ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
لوسینی ساخت تایوان ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
لوسینی ساخت تایوان ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
لوسینی سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
بریجستون ساخت تایلند ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
رودستون N5000 ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
کورسا ساخت اندونزی ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
ابولو ساخت هند ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
بارز سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰
بارز سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
یزد تایر ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
یزد تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
کومهو ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
کومهو ساخت ویتنام ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
کویر تایر ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
کویر تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰.۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
فالکن سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۵.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
دنلوپ سایز فابریک ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
دنلوپ سایز پهن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
مکسس ساخت تایلند ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
مکسس ساخت تایلند ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
لاسا ساخت ترکیه ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰.۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۱۸۵.۶۵.۱۵ ۹۰.۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
گودیر ساخت آلمان ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰.۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : ام وی ام ۱۱۰ . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
ایران تایر سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
گلدستون سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
گلدستون سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
دنا سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
دنا سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
بارز سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
بارز سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
کویر تایر ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
کویر تایر ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
یزد تایر ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
یزد تایر ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
آچیلس سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
آچیلس گل جهت دار ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
جی تی ساخت اندونزی ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
جی تی سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
اورنت ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
اورنت ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
رودستون ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۸۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
فالکن ساخت تایلند ۱۶۵.۶۰.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
فالکن ساخت تایلند ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
کومهو ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
کومهو ساخت ویتنام ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
کومهو ساخت ویتنام ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
کومهو . کره ۱۸۵.۶۰.۱۳ ۸۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
گود یر ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
لینگ لانگ ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
لینگ لانگ ساخت چین ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
سونار ساخت تایوان ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
نکسن سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
هانکوک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
هانکوک ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
مارشال سایز فابریک ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
مارشال ساخت کره ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
سومیتو ساخت ژاپن ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
پرسا ساخت تایلند ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
پریمول ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
مکسس ساخت تایلند ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
لوسینی سایز پهن ۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
مارشال دور سفید ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰
بارز سایز فابریک ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
کویر تایر سایز فابریک ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
یزد تایر ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
اسبکتورا ساخت اندونزی ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰
ایران تایر ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
دلیوم ساخت اندونزی ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰
رودستون دور سفید ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰
کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰
کومهو ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰
گلدستون ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۵۰.۰۰۰
نکسن دور سفید . چین ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵.۸۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۱۶۵.۶۵.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
یزد تایر سایز فابریک ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
کویر تایر سایز فابریک ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
بارز سایز فابریک ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
آچیلس ساخت اندونزی ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
اورنت ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰
رودستون ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰
رودستون . کره ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۰.۰۰۰
زیتکس ساخت چین ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
مکسیس ساخت اندونزی ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۹۰.۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۷۵.۷۰.۱۳ ۹۰.۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۶۰.۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
رودستون فابریک کیا سراتو ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره جنوبی ۲۱۵.۵۰.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
رودستون ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۱۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۱۵.۶۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۲۵.۷۰.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۲۵.۴۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۲۵.۵۰.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
رودستون فابریک جنسیس ۲۳۵.۵۰.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۳۵.۶۰.۱۸ ۷۰.۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۳۵.۵۵.۱۸ ۷۰.۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
رودستون ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۴۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۴۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره جنوبی ۲۶۵.۳۵.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره جنوبی ۲۷۵.۳۵.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا۳ ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵.۶۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
فالکن . تایلند سایز کمری و سوناتا ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۶۵۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵.۵۰.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵.۴۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵.۴۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰
فالکن ژاپن ساخت ژاپن ۲۲۵.۴۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵.۵۰.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵.۵۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵.۴۰.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵.۴۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵.۴۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵.۴۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵.۴۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵.۴۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۶۵.۳۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۷۵.۴۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
کومهو سایز لاستیک مزدا ۳ ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۷۰.۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
کومهو سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۱۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۱۵.۵۰.۱۷ ۷۰.۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۱۵.۶۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۲۵.۴۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۱۰۰۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
نکسن . کره ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
نکسن . کره سایز لاستیک اپتیما ۲۱۵.۵۰.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
نکسن . کره ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره جنوبی ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۱۵.۶۵.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۲۵.۷۰.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۲۵.۴۵.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵.۵۰.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
نکسن . کره سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵.۵۰.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۳۵.۶۰.۱۸ ۷۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
نکسن . کره ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۲۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۶۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
نیتون . اندونزی ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰
هانکوک سایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰ ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰
هانکوک سایز لاستیک کمری ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۸۰۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۱۵.۵۵.۱۷ ۹۰۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
هانکوک . کره سایز لاستیک سوناتا جدید ۲۲۵.۴۵.۱۸ ۹۰.۰۰۰
هانکوک سایز لاستیک آزرا ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۳۵.۶۰.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۴۵.۶۰.۱۸ ۹۰.۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰
یوکوهاما . ژاپن ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
یوکوهاما . ژاپن ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
مارشال . کره ۲۲۵.۵۰.۱۷ ۸۰.۰۰۰
مارشال . کره ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰
لوسینی ساخت تایوان ۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
لوسینی سایز فابریک ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۹۰.۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
لوسینی سایز لاستیک سراتو ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۹۰.۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
لوسینی سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵.۵۵.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
جینیو ساخت چین ۲۳۵.۵۵.۱۷ ۸۰.۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
هدوی ساخت چین ۲۲۵.۴۵.۱۸ ۶۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
مونتانا ساخت اندونزی ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۷۰.۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵.۵۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
فالکن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵.۵۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
هانکوک سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵.۵۵.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
رودستون سایز فابریک سانتافه ۲۳۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
رودستون سایز فابریک وراکروز ۲۴۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
هانکوک سایز فابریک وراکروز ۲۴۵.۶۰.۱۸ ۸۰.۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
نکسن MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵.۶۵.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
رودستون MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵.۶۵.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
کومهو MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵.۶۵.۱۶ ۷۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا ۲۳۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
رودستون سایز پهن سوزوکی ویتارا ۲۳۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو ۲۴۵.۷۰.۱۶ ۸۰.۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰

رینگ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
خانواده پژو . رینگ ۱۱ پره IK014 فابریک پژو LX ۱۵ ۱۷۰,۰۰۰
رینگ فابریک ۲۰۷ فابریک ۲۰۷ ۱۵ ۱,۷۰۰,۰۰۰
خانواده پژو . خرچنگی IK016 آلومینیومی ۱۵ ۱۷۵,۰۰۰
خانواده پژو . ۵ پره تخت IK004 آلومینیومی ۱۵ ۱۷۰,۰۰۰
خانواده پژو . ۵ پره رونال‏ آلومینیومی ۱۵ ۱۷۵,۰۰۰
خانواده پژو . طرح شهاب‏ آلومینیومی ۱۵ ۱۷۵,۰۰۰
خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی ۱۶ ۲۱۰,۰۰۰
رینگ تندر ۹۰ – AR015 آلومینیومی ۱۹۰,۰۰۰
رینگ پراید آلومینیومی ۱۳ ۱۲۵,۰۰۰
رینگ خانواده : تیبا , ریو و … آلومینیومی ۱۴ ۱۴۵,۰۰۰
تندر ۹۰ فولادی ۱۵ ۸۰,۰۰۰
رینگ خانواده : پراید , ماتیز و … فولادی ۱۳ ۳۸,۰۰۰
رینگ خانواده : ۲۰۶ , ۴۰۵ و … فولادی ۱۴ ۴۳,۰۰۰
رینگ خانواده : زانتیا , سمند و … فولادی ۱۵ ۴۹,۰۰۰

تیوپ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
تیوپ ۱۵ ۲۰,۰۰۰
تیوپ ۱۳ ۱۶,۰۰۰
تیوپ ۱۴ ۲۰,۰۰۰

زنجیر چرخ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
زنجیر چرخ ۱۵ ۷۰,۰۰۰
زنجیر چرخ ۱۳ ۵۵,۰۰۰
زنجیر چرخ ۱۴ ۶۵,۰۰۰

قالپاق

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قالپاق رانا ۱۴ ۶,۵۰۰
قالپاق تیبا ۱۳ ۶,۰۰۰
قالپاق پژو ۴۰۵ ۱۴ ۶,۰۰۰
قالپاق سمند ۱۵ ۵,۵۰۰
قالپاق سمند طرح جدید ۱۵ ۶,۵۰۰
قالپاق مزدا سواری ۳۲۳ ۱۴ ۶,۰۰۰
قالپاق مزدا وانت ۱۴ ۶,۰۰۰
قالپاق L90 فابریک ۱۵ ۶,۵۰۰
قالپاق L90 طرح جدید ۱۵ ۶,۰۰۰
قالپاق زانتیا فابریک ۱۵ ۸,۰۰۰
قالپاق پژو ۲۰۶ ۱۴ ۵,۵۰۰
قالپاق پژو ۲۰۶ طرح جدید ۱۴ ۶,۵۰۰

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.