فروش نقدی خودروهای 2016 عظیم خودرو

فروش نقدی خودروهای ۲۰۱۶ عظیم خودرو و  شرایط فروش نقدی تویوتا کرولا GLI را اعلام کرد.

در این طرح خودرو تویوتا کرولا GLI با قیمت ۱.۲۹۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال و با پیش پرداخت ۱.۰۳۷.۷۶۰.۰۰۰ریالی در هنگام ثبت نام و پیش پرداخت مرحله دوم ۲۹۵.۴۴۰.۰۰۰ ریالی عرضه می شود.مدت تحویل این خودرو ها۴۵ الی ۶۵ روزه می باشد.

جدول فروش نقدی

مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۴۵ الی ۶۵
مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبی خدمات کارگزاری تأمین خودرو
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با اتوپارک
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۱,۹۵۵,۷۶۴,۰۰۰ ۱,۵۶۴,۶۱۱,۲۰۰ ۳۹۱,۱۵۲,۸۰۰ ۵۸,۶۷۲,۹۲۰
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با رادار
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۲,۰۶۹,۶۹۲,۰۰۰ ۱,۶۵۵,۷۵۳,۶۰۰ ۴۱۳,۹۳۸,۴۰۰ ۶۲,۰۹۰,۷۶۰
اپتیما فول
KIA Optima New Face
۱,۶۱۳,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۲۹۱,۱۸۴,۰۰۰ ۳۲۲,۷۹۶,۰۰۰ ۴۸,۴۱۹,۴۰۰
اسپورتیج فول
KIA Sportage
۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰ ۴۵,۱۲۰,۰۰۰
تویوتا کرولا GLI
TOYOTA Corolla GLI
۱,۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۷,۷۶۰,۰۰۰ ۲۹۵,۴۴۰,۰۰۰ ۳۸,۹۱۶,۰۰۰
مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۶۵ الی ۸۵
دانلود
مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبی خدمات کارگزاری تأمین خودرو
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با اتوپارک
HYUNDAI Santafe IX45New face
۱,۹۱۴,۱۵۲,۰۰۰ ۱,۵۳۱,۳۲۱,۶۰۰ ۳۸۲,۸۳۰,۴۰۰ ۵۷,۴۲۴,۵۶۰
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با رادار
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۲,۰۲۵,۶۵۶,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۵۲۴,۸۰۰ ۴۰۵,۱۳۱,۲۰۰ ۶۰,۷۶۹,۶۸۰
اپتیما فول
KIA Optima New Face
۱,۵۷۹,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۲۶۳,۷۱۲,۰۰۰ ۳۱۵,۹۲۸,۰۰۰ ۴۷,۳۸۹,۲۰۰
اسپورتیج فول
KIA Sportage
۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴۴,۱۶۰,۰۰۰
تویوتا کرولا GLI
TOYOTA Corolla GLI
۱,۲۶۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۵,۶۸۰,۰۰۰ ۲۵۳,۹۲۰,۰۰۰ ۳۸,۰۸۸,۰۰۰
لکسوس NX200
LEXUS NX200
۳,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۷۲۰,۰۰۰ ۶۴۷,۶۸۰,۰۰۰ ۹۷,۱۵۲,۰۰۰
مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۹۰ الی ۱۲۰
مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبی خدمات کارگزاری تأمین خودرو
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با اتوپارک
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۱,۸۳۰,۹۲۸,۰۰۰ ۱,۴۶۴,۷۴۲,۴۰۰ ۳۶۶,۱۸۵,۶۰۰ ۵۴,۹۲۷,۸۴۰
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با رادار
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۱,۹۳۷,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۶۷,۲۰۰ ۳۸۷,۵۱۶,۸۰۰ ۵۸,۱۲۷,۵۲۰
اپتیما فول
KIA Optima
۱,۵۱۰,۹۶۰,۰۰۰ ۱,۲۰۸,۷۶۸,۰۰۰ ۳۰۲,۱۹۲,۰۰۰ ۴۵,۳۲۸,۸۰۰
اسپورتیج فول
KIA Sportage
۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴۲,۲۴۰,۰۰۰
تویوتا کرولا GLI
TOYOTA Corolla GLI
۱,۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۹۷۱,۵۲۰,۰۰۰ ۲۴۲,۸۸۰,۰۰۰ ۳۶,۴۳۲,۰۰۰
تویوتا کمری هیبریدی
TOYOTA Camry hybrid
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۸۰۰,۰۰۰
تویوتا رافور
TOYOTA RAV4
۲,۰۵۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۴۷,۳۶۰,۰۰۰ ۴۱۱,۸۴۰,۰۰۰ ۶۱,۷۷۶,۰۰۰
لکسوس nx200
LEXUS NX200
۳,۰۹۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۴۷۲,۰۸۰,۰۰۰ ۶۱۹,۵۲۰,۰۰۰ ۹۲,۹۲۸,۰۰۰

فروش اعتباری خودروهای ۲۰۱۶ عظیم خودرو

جدول فروش اعتباری

مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۴۵ الی ۶۵
مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم خدمات کارگزاری تأمین خودرو جمع کل اقساط ۶ ماه ۱۲ ماه
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با اتوپارک
HYUNDAI Santafe IX45 New Face
۱,۹۵۵,۷۶۴,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۶۷۰,۲۰۰ ۹۷,۷۸۸,۲۰۰ ۷۸,۲۳۰,۵۶۰ ۱,۰۱۱,۱۲۹,۹۸۸ ۱۵۰,۹۱۹,۷۸۹ ۸۴,۲۶۰,۸۳۲
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با رادار
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۲,۰۶۹,۶۹۲,۰۰۰ ۱,۱۳۸,۳۳۰,۶۰۰ ۱۰۳,۴۸۴,۶۰۰ ۸۲,۷۸۷,۶۸۰ ۱,۰۷۰,۰۳۰,۷۶۴ ۱۵۹,۷۱۱,۲۳۳ ۸۹,۱۶۹,۲۳۰
اپتیما فول
KIA Optima
۱,۶۱۳,۹۸۰,۰۰۰ ۸۸۷,۶۸۹,۰۰۰ ۸۰,۶۹۹,۰۰۰ ۶۴,۵۵۹,۲۰۰ ۸۳۴,۴۲۷,۶۶۰ ۱۲۴,۵۴۵,۵۴۷ ۶۹,۵۳۵,۶۳۸
اسپورتیج فول
KIA Sportage
۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ ۶۰,۱۶۰,۰۰۰ ۷۷۷,۵۶۸,۰۰۰ ۱۱۶,۰۵۸,۶۶۷ ۶۴,۷۹۷,۳۳۳
تویوتا کرولا GLI
TOYOTA Corolla GLI
۱,۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۶۴,۸۶۰,۰۰۰ ۵۱,۸۸۸,۰۰۰ ۶۷۰,۶۵۲,۴۰۰ ۱۰۰,۱۰۰,۶۰۰ ۵۵,۸۸۷,۷۰۰
مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۶۵ الی ۸۵
مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم خدمات کارگزاری تأمین خودرو جمع کل اقساط ۶ ماه ۱۲ ماه
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با اتوپارک
HYUNDAI Santafe IX45 New Face
۱,۹۱۴,۱۵۲,۰۰۰ ۱,۰۵۲,۷۸۳,۶۰۰ ۹۵,۷۰۷,۶۰۰ ۷۶,۵۵۶,۰۸۰ ۹۸۹,۶۱۶,۵۸۴ ۱۴۷,۷۰۸,۷۲۹ ۸۲,۴۶۸,۰۴۹
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با رادار
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۲,۰۲۵,۶۵۶,۰۰۰ ۱,۱۱۴,۱۱۰,۸۰۰ ۱۰۱,۲۸۲,۸۰۰ ۸۱,۰۲۶,۲۴۰ ۱,۰۴۷,۲۶۴,۱۵۲ ۱۵۶,۳۱۳,۱۲۱ ۸۷,۲۷۲,۰۱۳
اپتیما فول
KIA Optima
۱,۵۷۹,۶۴۰,۰۰۰ ۸۶۸,۸۰۲,۰۰۰ ۷۸,۹۸۲,۰۰۰ ۶۳,۱۸۵,۶۰۰ ۸۱۶,۶۷۳,۸۸۰ ۱۲۱,۸۹۵,۵۵۳ ۶۸,۰۵۶,۱۵۷
اسپورتیج فول
KIA Sportage
۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰ ۷۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸,۸۸۰,۰۰۰ ۷۶۱,۰۲۴,۰۰۰ ۱۱۳,۵۸۹,۳۳۳ ۶۳,۴۱۸,۶۶۷
تویوتا کرولا GLI
TOYOTA Corolla GLI
۱,۲۶۹,۶۰۰,۰۰۰ ۶۹۸,۲۸۰,۰۰۰ ۶۳,۴۸۰,۰۰۰ ۵۰,۷۸۴,۰۰۰ ۶۵۶,۳۸۳,۲۰۰ ۹۷,۹۷۰,۸۰۰ ۵۴,۶۹۸,۶۰۰
لکسوس NX200
LEXUS NX200
۳,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۷۸۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱۶۱,۹۲۰,۰۰۰ ۱۲۹,۵۳۶,۰۰۰ ۱,۶۷۴,۲۵۲,۸۰۰ ۲۴۹,۸۹۶,۵۳۳ ۱۳۹,۵۲۱,۰۶۷
مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۹۰ الی ۱۲۰
مدل و نوع خودرو قیمت خودرو وارداتی پیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم خدمات کارگزاری تأمین خودرو جمع کل اقساط ۶ ماه ۱۲ ماه
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با اتوپارک
HYUNDAI Santafe IX45 New Face
۱,۸۳۰,۹۲۸,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۱۰,۴۰۰ ۹۱,۵۴۶,۴۰۰ ۷۳,۲۳۷,۱۲۰ ۹۴۶,۵۸۹,۷۷۶ ۱۴۱,۲۸۶,۶۱۱ ۷۸,۸۸۲,۴۸۱
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با رادار
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۱,۹۳۷,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۶۷۱,۲۰۰ ۹۶,۸۷۹,۲۰۰ ۷۷,۵۰۳,۳۶۰ ۱,۰۰۱,۷۳۰,۹۲۸ ۱۴۹,۵۱۶,۸۹۹ ۸۳,۴۷۷,۵۷۷
اپتیما فول
KIA Optima
۱,۵۱۰,۹۶۰,۰۰۰ ۸۳۱,۰۲۸,۰۰۰ ۷۵,۵۴۸,۰۰۰ ۶۰,۴۳۸,۴۰۰ ۷۸۱,۱۶۶,۳۲۰ ۱۱۶,۵۹۵,۷۴۷ ۶۵,۰۹۷,۱۹۳
اسپورتیج فول
KIA Sportage
۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰ ۷۰,۴۰۰,۰۰۰ ۵۶,۳۲۰,۰۰۰ ۷۲۷,۹۳۶,۰۰۰ ۱۰۸,۶۵۰,۶۶۷ ۶۰,۶۶۱,۳۳۳
تویوتا کرولا GLI
TOYOTA Corolla GLI
۱,۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۶۶۷,۹۲۰,۰۰۰ ۶۰,۷۲۰,۰۰۰ ۴۸,۵۷۶,۰۰۰ ۶۲۷,۸۴۴,۸۰۰ ۹۳,۷۱۱,۲۰۰ ۵۲,۳۲۰,۴۰۰
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﻤﺮی ﻫیبریدی
TOYOTA Camry hybrid
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۴۰۰,۰۰۰ ۹۰۹,۹۲۰,۹۹۶ ۱۳۵,۸۱۳,۳۳۳ ۷۵,۸۲۶,۶۶۷
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ رافور
TOYOTA RAV4
۲,۰۵۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۳۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۰۲,۹۶۰,۰۰۰ ۸۴,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۰۹۱,۹۰۴,۰۰۰ ۱۶۲,۹۷۶,۰۰۰ ۹۰,۹۹۲,۰۰۰
لکسوس NX200
LEXUS NX200
۳,۰۹۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۳,۶۸۰,۰۰۰ ۱۵۴,۸۸۰,۰۰۰ ۱۱۹,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۵۴۶,۸۶۳,۹۹۶ ۲۳۰,۸۸۲,۶۶۷ ۱۲۸,۹۰۵,۳۳۳

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.