فروش نقدی خودروهای ۲۰۱۶ عظیم خودرو

فروش نقدی خودروهای ۲۰۱۶ عظیم خودرو و  شرایط فروش نقدی تویوتا کرولا GLI را اعلام کرد.

در این طرح خودرو تویوتا کرولا GLI با قیمت ۱٫۲۹۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال و با پیش پرداخت ۱٫۰۳۷٫۷۶۰٫۰۰۰ریالی در هنگام ثبت نام و پیش پرداخت مرحله دوم ۲۹۵٫۴۴۰٫۰۰۰ ریالی عرضه می شود.مدت تحویل این خودرو ها۴۵ الی ۶۵ روزه می باشد.

جدول فروش نقدی

مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۴۵ الی ۶۵
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبیخدمات کارگزاری تأمین خودرو
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با اتوپارک
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۱,۹۵۵,۷۶۴,۰۰۰۱,۵۶۴,۶۱۱,۲۰۰۳۹۱,۱۵۲,۸۰۰۵۸,۶۷۲,۹۲۰
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با رادار
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۲,۰۶۹,۶۹۲,۰۰۰۱,۶۵۵,۷۵۳,۶۰۰۴۱۳,۹۳۸,۴۰۰۶۲,۰۹۰,۷۶۰
اپتیما فول
KIA Optima New Face
۱,۶۱۳,۹۸۰,۰۰۰۱,۲۹۱,۱۸۴,۰۰۰۳۲۲,۷۹۶,۰۰۰۴۸,۴۱۹,۴۰۰
اسپورتیج فول
KIA Sportage
۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰۴۵,۱۲۰,۰۰۰
تویوتا کرولا GLI
TOYOTA Corolla GLI
۱,۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰۱,۰۳۷,۷۶۰,۰۰۰۲۹۵,۴۴۰,۰۰۰۳۸,۹۱۶,۰۰۰
مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۶۵ الی ۸۵
دانلود

مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبیخدمات کارگزاری تأمین خودرو
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با اتوپارک
HYUNDAI Santafe IX45New face
۱,۹۱۴,۱۵۲,۰۰۰۱,۵۳۱,۳۲۱,۶۰۰۳۸۲,۸۳۰,۴۰۰۵۷,۴۲۴,۵۶۰
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با رادار
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۲,۰۲۵,۶۵۶,۰۰۰۱,۶۲۰,۵۲۴,۸۰۰۴۰۵,۱۳۱,۲۰۰۶۰,۷۶۹,۶۸۰
اپتیما فول
KIA Optima New Face
۱,۵۷۹,۶۴۰,۰۰۰۱,۲۶۳,۷۱۲,۰۰۰۳۱۵,۹۲۸,۰۰۰۴۷,۳۸۹,۲۰۰
اسپورتیج فول
KIA Sportage
۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰۴۴,۱۶۰,۰۰۰
تویوتا کرولا GLI
TOYOTA Corolla GLI
۱,۲۶۹,۶۰۰,۰۰۰۱,۰۱۵,۶۸۰,۰۰۰۲۵۳,۹۲۰,۰۰۰۳۸,۰۸۸,۰۰۰
لکسوس NX200
LEXUS NX200
۳,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰۲,۵۹۰,۷۲۰,۰۰۰۶۴۷,۶۸۰,۰۰۰۹۷,۱۵۲,۰۰۰
مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۹۰ الی ۱۲۰
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دوم تقریبیخدمات کارگزاری تأمین خودرو
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با اتوپارک
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۱,۸۳۰,۹۲۸,۰۰۰۱,۴۶۴,۷۴۲,۴۰۰۳۶۶,۱۸۵,۶۰۰۵۴,۹۲۷,۸۴۰
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با رادار
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۱,۹۳۷,۵۸۴,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۶۷,۲۰۰۳۸۷,۵۱۶,۸۰۰۵۸,۱۲۷,۵۲۰
اپتیما فول
KIA Optima
۱,۵۱۰,۹۶۰,۰۰۰۱,۲۰۸,۷۶۸,۰۰۰۳۰۲,۱۹۲,۰۰۰۴۵,۳۲۸,۸۰۰
اسپورتیج فول
KIA Sportage
۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰۲۸۱,۶۰۰,۰۰۰۴۲,۲۴۰,۰۰۰
تویوتا کرولا GLI
TOYOTA Corolla GLI
۱,۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰۹۷۱,۵۲۰,۰۰۰۲۴۲,۸۸۰,۰۰۰۳۶,۴۳۲,۰۰۰
تویوتا کمری هیبریدی
TOYOTA Camry hybrid
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰
تویوتا رافور
TOYOTA RAV4
۲,۰۵۹,۲۰۰,۰۰۰۱,۶۴۷,۳۶۰,۰۰۰۴۱۱,۸۴۰,۰۰۰۶۱,۷۷۶,۰۰۰
لکسوس nx200
LEXUS NX200
۳,۰۹۷,۶۰۰,۰۰۰۲,۴۷۲,۰۸۰,۰۰۰۶۱۹,۵۲۰,۰۰۰۹۲,۹۲۸,۰۰۰

فروش اعتباری خودروهای ۲۰۱۶ عظیم خودرو

جدول فروش اعتباری

مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۴۵ الی ۶۵
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دومخدمات کارگزاری تأمین خودروجمع کل اقساط۶ ماه۱۲ ماه
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با اتوپارک
HYUNDAI Santafe IX45 New Face
۱,۹۵۵,۷۶۴,۰۰۰۱,۰۷۵,۶۷۰,۲۰۰۹۷,۷۸۸,۲۰۰۷۸,۲۳۰,۵۶۰۱,۰۱۱,۱۲۹,۹۸۸۱۵۰,۹۱۹,۷۸۹۸۴,۲۶۰,۸۳۲
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با رادار
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۲,۰۶۹,۶۹۲,۰۰۰۱,۱۳۸,۳۳۰,۶۰۰۱۰۳,۴۸۴,۶۰۰۸۲,۷۸۷,۶۸۰۱,۰۷۰,۰۳۰,۷۶۴۱۵۹,۷۱۱,۲۳۳۸۹,۱۶۹,۲۳۰
اپتیما فول
KIA Optima
۱,۶۱۳,۹۸۰,۰۰۰۸۸۷,۶۸۹,۰۰۰۸۰,۶۹۹,۰۰۰۶۴,۵۵۹,۲۰۰۸۳۴,۴۲۷,۶۶۰۱۲۴,۵۴۵,۵۴۷۶۹,۵۳۵,۶۳۸
اسپورتیج فول
KIA Sportage
۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰۷۵,۲۰۰,۰۰۰۶۰,۱۶۰,۰۰۰۷۷۷,۵۶۸,۰۰۰۱۱۶,۰۵۸,۶۶۷۶۴,۷۹۷,۳۳۳
تویوتا کرولا GLI
TOYOTA Corolla GLI
۱,۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰۷۱۳,۴۶۰,۰۰۰۶۴,۸۶۰,۰۰۰۵۱,۸۸۸,۰۰۰۶۷۰,۶۵۲,۴۰۰۱۰۰,۱۰۰,۶۰۰۵۵,۸۸۷,۷۰۰
مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۶۵ الی ۸۵
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دومخدمات کارگزاری تأمین خودروجمع کل اقساط۶ ماه۱۲ ماه
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با اتوپارک
HYUNDAI Santafe IX45 New Face
۱,۹۱۴,۱۵۲,۰۰۰۱,۰۵۲,۷۸۳,۶۰۰۹۵,۷۰۷,۶۰۰۷۶,۵۵۶,۰۸۰۹۸۹,۶۱۶,۵۸۴۱۴۷,۷۰۸,۷۲۹۸۲,۴۶۸,۰۴۹
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با رادار
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۲,۰۲۵,۶۵۶,۰۰۰۱,۱۱۴,۱۱۰,۸۰۰۱۰۱,۲۸۲,۸۰۰۸۱,۰۲۶,۲۴۰۱,۰۴۷,۲۶۴,۱۵۲۱۵۶,۳۱۳,۱۲۱۸۷,۲۷۲,۰۱۳
اپتیما فول
KIA Optima
۱,۵۷۹,۶۴۰,۰۰۰۸۶۸,۸۰۲,۰۰۰۷۸,۹۸۲,۰۰۰۶۳,۱۸۵,۶۰۰۸۱۶,۶۷۳,۸۸۰۱۲۱,۸۹۵,۵۵۳۶۸,۰۵۶,۱۵۷
اسپورتیج فول
KIA Sportage
۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰۷۳,۶۰۰,۰۰۰۵۸,۸۸۰,۰۰۰۷۶۱,۰۲۴,۰۰۰۱۱۳,۵۸۹,۳۳۳۶۳,۴۱۸,۶۶۷
تویوتا کرولا GLI
TOYOTA Corolla GLI
۱,۲۶۹,۶۰۰,۰۰۰۶۹۸,۲۸۰,۰۰۰۶۳,۴۸۰,۰۰۰۵۰,۷۸۴,۰۰۰۶۵۶,۳۸۳,۲۰۰۹۷,۹۷۰,۸۰۰۵۴,۶۹۸,۶۰۰
لکسوس NX200
LEXUS NX200
۳,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰۱,۷۸۱,۱۲۰,۰۰۰۱۶۱,۹۲۰,۰۰۰۱۲۹,۵۳۶,۰۰۰۱,۶۷۴,۲۵۲,۸۰۰۲۴۹,۸۹۶,۵۳۳۱۳۹,۵۲۱,۰۶۷
مدل ۲۰۱۶ ، تحویل ۹۰ الی ۱۲۰
مدل و نوع خودروقیمت خودرو وارداتیپیش پرداخت مرحله اول
(در زمان ثبت نام)
پیش پرداخت مرحله دومخدمات کارگزاری تأمین خودروجمع کل اقساط۶ ماه۱۲ ماه
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با اتوپارک
HYUNDAI Santafe IX45 New Face
۱,۸۳۰,۹۲۸,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۱۰,۴۰۰۹۱,۵۴۶,۴۰۰۷۳,۲۳۷,۱۲۰۹۴۶,۵۸۹,۷۷۶۱۴۱,۲۸۶,۶۱۱۷۸,۸۸۲,۴۸۱
آی ایکس ۴۵/ سانتافه فول با رادار
HYUNDAI Santafe IX45 New face
۱,۹۳۷,۵۸۴,۰۰۰۱,۰۶۵,۶۷۱,۲۰۰۹۶,۸۷۹,۲۰۰۷۷,۵۰۳,۳۶۰۱,۰۰۱,۷۳۰,۹۲۸۱۴۹,۵۱۶,۸۹۹۸۳,۴۷۷,۵۷۷
اپتیما فول
KIA Optima
۱,۵۱۰,۹۶۰,۰۰۰۸۳۱,۰۲۸,۰۰۰۷۵,۵۴۸,۰۰۰۶۰,۴۳۸,۴۰۰۷۸۱,۱۶۶,۳۲۰۱۱۶,۵۹۵,۷۴۷۶۵,۰۹۷,۱۹۳
اسپورتیج فول
KIA Sportage
۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰۷۰,۴۰۰,۰۰۰۵۶,۳۲۰,۰۰۰۷۲۷,۹۳۶,۰۰۰۱۰۸,۶۵۰,۶۶۷۶۰,۶۶۱,۳۳۳
تویوتا کرولا GLI
TOYOTA Corolla GLI
۱,۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰۶۶۷,۹۲۰,۰۰۰۶۰,۷۲۰,۰۰۰۴۸,۵۷۶,۰۰۰۶۲۷,۸۴۴,۸۰۰۹۳,۷۱۱,۲۰۰۵۲,۳۲۰,۴۰۰
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﻤﺮی ﻫیبریدی
TOYOTA Camry hybrid
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰۷۰,۴۰۰,۰۰۰۹۰۹,۹۲۰,۹۹۶۱۳۵,۸۱۳,۳۳۳۷۵,۸۲۶,۶۶۷
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ رافور
TOYOTA RAV4
۲,۰۵۹,۲۰۰,۰۰۰۱,۱۳۲,۵۶۰,۰۰۰۱۰۲,۹۶۰,۰۰۰۸۴,۴۸۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۹۰۴,۰۰۰۱۶۲,۹۷۶,۰۰۰۹۰,۹۹۲,۰۰۰
لکسوس NX200
LEXUS NX200
۳,۰۹۷,۶۰۰,۰۰۰۱,۷۰۳,۶۸۰,۰۰۰۱۵۴,۸۸۰,۰۰۰۱۱۹,۶۸۰,۰۰۰۱,۵۴۶,۸۶۳,۹۹۶۲۳۰,۸۸۲,۶۶۷۱۲۸,۹۰۵,۳۳۳

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.