ارزش گمرکی و پرایس لیست خودروهای سیتروئن Citroen مدل 2017

در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه ۶۱۸ مورخ ۱۴/۴/۹۵ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش ۴ مدل سواری های Citroen سال ۲۰۱۷ ساخت چین و فرانسه به نمایندگی شرکت آتی موتور پویا به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .

 

CFR (Euro) Country Model Years Model Description نوع خودرو

France 2016-2017 DS4 CB THP 160EAT6 21150 :خودروی سواری سیتروئن

France 2016-2017 DS5 THP 160EAT6 23150 :خودروی سواری سیتروئن

China 2016-2017 DS5 LS THP 165EAT6 20980 :خودروی سواری سیتروئن

China 2016-2017 DS6 THP 165EAT6 26800 :خودروی سواری سیتروئن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.