قیمت روز خودرو های اروندی به تومان در سال 1394

اروند - قیمت روز خودرو های اروندی به تومان در سال 1394

قیمت روز خودرو های پلاک اروند به تومان در منطقه آزاد اروند به درخواست کاربران عزیز . 

بروز رسانی شده در تاریخ ۱۷ / ۰۲ / ۱۳۹۴

 

 کادیلاک
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    CTS سدان ۳.۶L Luxury RWD ۲۰۱۴ ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰    
    CTS سدان ۲.۰L Turbo RWD ۲۰۱۴ ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰    
    CTS سدان ۲.۰L Turbo AWD ۲۰۱۴ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰    
    CTS سدان ۳.۶L Luxury AWD ۲۰۱۴ ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰    
    CTS سدان ۳.۶L Premium RWD ۲۰۱۴ ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰    
    CTS سدان ۳.۶L Premium AWD ۲۰۱۴ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰    
    CTS کوپه Premium AWD ۲۰۱۴ ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰    
    CTS کوپه Standard RWD ۲۰۱۴ ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰    
    CTS کوپه Standard AWD ۲۰۱۴ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰    
    CTS کوپه Performance RWD ۲۰۱۴ ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰    
    CTS کوپه Performance AWD ۲۰۱۴ ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰    
    CTS کوپه Premium RWD ۲۰۱۴ ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰    
    ATS ۲.۰L Turbo Standard RWD ۲۰۱۵ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    
    ATS ۲.۰L Turbo Standard AWD ۲۰۱۴ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰    
    ATS ۲.۵L Luxury RWD ۲۰۱۵ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰    
    ATS ۲.۰L Turbo Luxury RWD ۲۰۱۴ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰    
    ATS ۳.۶L Luxury RWD ۲۰۱۵ ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰    
    ATS ۲.۰L Turbo Luxury AWD ۲۰۱۴ ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰    
    ATS ۲.۰L Turbo Performance RWD ۲۰۱۴ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰    
    ATS ۲.۵L Standard RWD ۲۰۱۴ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰    
    کادیلاک اسکالید ۶.۲ V8 / 4WD / 6A / 420 hp ۲۰۱۵ ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰    
    کادیلاک SRX ۳.۶ V6 / 4WD / 6A / 308 hp ۲۰۱۵ ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰    
    کادیلاک XTS ۳.۶ V6 / 4WD / 6A / 304 hp ۲۰۱۵ ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰    
    کادیلاک XTS اسپرت ۳.۶TC V6 / 4WD / 6A / 410 hp ۲۰۱۵ ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰    
 
دووج
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    دوج چلنجر R/T ۲۰۱۴ ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰    
    دوج چلنجر SRT8 Core ۲۰۱۴ ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰    
    دوج چلنجر SRT8 ۲۰۱۴ ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰    
    دوج چارجر SE RWD ۲۰۱۴ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰    
    دوج چارجر SXT RWD ۲۰۱۴ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰    
    دوج چارجر SRT8 RWD ۲۰۱۴ ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰    
    دوج چارجر R/T AWD ۲۰۱۴ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰    
    دوج چلنجر SXT ۲۰۱۴ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰    
 
شورلت
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    سلبرتی GMC مدل Terren ۲۰۱۴ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰    
    اسپارک LS Auto ۲۰۱۴ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰    
    اسپارک LS Manual ۲۰۱۴ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰    
    کامارو ۱LS Coupe ۲۰۱۴ ۸۱,۰۰۰,۰۰۰    
    کامارو SS Coupe ۲۰۱۴ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰    
    کامارو ZL1 Coupe ۲۰۱۴ ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰    
    کامارو Z/28 Coupe ۲۰۱۴ ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰    
 فورد
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    ادج SE FWD ۲۰۱۴ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰    
    ادج SE AWD ۲۰۱۴ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰    
    ادج Sport FWD ۲۰۱۴ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰    
    ادج Sport AWD ۲۰۱۴ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰    
    موستانگ V6 Premium Coupe ۲۰۱۴ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰    
    موستانگ V6 Convertible ۲۰۱۴ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰    
    موستانگ GT Coupe ۲۰۱۴ ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰    
    موستانگ GT Premium Coupe ۲۰۱۴ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰    
    موستانگ GT Convertible ۲۰۱۴ ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰    
    موستانگ V6 Coupe ۲۰۱۴ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰    
    موستانگ GT Premium Convertible ۲۰۱۴ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰    
    موستانگ GT Premium Convertible ۲۰۱۵ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰    
    موستانگ GT Premium Coupe ۲۰۱۵ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰    
    موستانگ GT Coupe ۲۰۱۵ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰    
    موستانگ V6 Convertible ۲۰۱۵ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰    
    موستانگ V6 Coupe ۲۰۱۵ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰    
    شلبی Convertible ۲۰۱۴ ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰    
    شلبی Coupe ۲۰۱۴ ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰    
بی ام دبلیو 
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    ۵۵۰i فول ۲۰۱۵ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰    
    ۵۳۵i فول ۲۰۱۵ ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰    
    ۵۲۸i فول ۲۰۱۵ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰    
    ۳۳۵i فول ۲۰۱۵ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰    
    ۳۲۸i فول ۲۰۱۵ ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰    
    ۳۲۰i فول ۲۰۱۵ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰    
    ۳۱۶i ۱.۶TC I4 / RWD / 8A / 136 hp ۲۰۱۵ ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰    
    X1 sDrive 18i ۲.۰ I4 / RWD / 6A / 150 hp ۲۰۱۵ ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰    
    X1 XDrive 25i ۲.۰ I4 / RWD / 6A / 150 hp ۲۰۱۵ ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰    
    X1 XDrive 28i ۳.۰ I6 / RWD / 6A / 258hp ۲۰۱۵ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰    
    X6 xDrive 50i ۴.۴TC V8 / 4WD / 8A / 444 hp ۲۰۱۵ ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰    
مرسدس بنز
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    کلاس A ۲.۰TC I4 / FWD / 7AM / 211 hp ۲۰۱۵ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰    
    C180 ۱.۶TC I4 / RWD / 7A / 156 hp ۲۰۱۵ ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰    
    C200 ۲.۰TC I4 / RWD / 7A / 184 hp ۲۰۱۵ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰    
    C250 Luxury Sedan ۲۰۱۵ ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰    
    C250 Coupe ۲۰۱۴ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰    
    C350 Sport Sedan ۲۰۱۴ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰    
    C350 Coupe ۲۰۱۴ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰    
    C63 AMG Sport Sedan ۲۰۱۴ ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰    
    C63 AMG Coupe ۲۰۱۴ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰    
    E200 ۱.۸TC I4 / RWD / 7A / 184 hp ۲۰۱۵ ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰    
    E300 ۳.۵ V6 / RWD / 7A / 248 hp ۲۰۱۵ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰    
    E350 ۳.۵ V6 / RWD / 7A / 306 hp ۲۰۱۵ ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰    
    E500 ۴.۷ V8 / RWD / 7A / 408 hp ۲۰۱۵ ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰    
    S500 ۴.۷TC V8 / RWD / 7A / 449 hp ۲۰۱۵ ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰    
    S550 ۴.۶L biturbo V-8 engine ۲۰۱۵ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰    
    S63 AMG ۵.۵L biturbo V-8 engine ۲۰۱۴ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰    
    G500 ۶ چرخ دو دیفرانسیل هوشمند ۲۰۱۴ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    
مزدا
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    مزدا۲ Sport ۲۰۱۴ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰    
    مزدا۳ i Sport MT 5-Door ۲۰۱۴ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰    
    مزدا۳ i SV MT 4-Door ۲۰۱۴ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    
    مزدا۶ i Sport MT ۲۰۱۵ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰    
    مزدا۶ i Sport MT ۲۰۱۴ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰    
    مزدا MX-5 میاتا Club Power Hard Top 6MT ۲۰۱۴ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰    
    مزدا MX-5 میاتا Grand Touring 6MT ۲۰۱۴ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰    
    مزدا MX-5 میاتا Sport 6AT ۲۰۱۴ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰    
    مزدا MX-5 میاتا میاتا ۲۰۱۴ ۸۱,۰۰۰,۰۰۰    
    مزدا MX-5 میاتا Grand Touring ۲۰۱۴ ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰    
لکسوس
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    لکسوس RX ۳۵۰ ۴X2 ۲۰۱۳ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰    
    لکسوس RX ۳۵۰ ۴X4 ۲۰۱۳ ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰    
    لکسوس RX ۴۵۰h 4X2 ۲۰۱۳ ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰    
    لکسوس RX ۴۵۰h 4X4 ۲۰۱۳ ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰    
هوندا
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    آکورد EX ۲.۴ I4 / FWD / CTV / 185 hp ۲۰۱۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰    
    آکورد EX اسپرت ۳.۵ V6 / FWD / 6A / 276 hp ۲۰۱۵ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    
    آکورد LX ۲.۴ I4 / FWD / CTV / 185 hp ۲۰۱۵ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰    
    هوندا سویک EXi ۱.۸ I4 / FWD / 5A / 139 hp ۲۰۱۵ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰    
    سویک LXi ۱.۸ I4 / FWD / 5A / 139 hp ۲۰۱۵ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰    
    هوندا سویک VTi ۱.۸ I4 / FWD / 5A / 139 hp ۲۰۱۵ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰    
نیسان
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    ۳۷۰Z NISMO 6MT COUPE ۲۰۱۴ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰    
    ۳۷۰Z Base 6MT COUPE ۲۰۱۴ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰    
    ۳۷۰Z Base 7AT COUPE ۲۰۱۴ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰    
    ۳۷۰Z Touring 6MT COUPE ۲۰۱۴ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰    
    ۳۷۰Z Touring 7AT COUPE ۲۰۱۴ ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰    
    ۳۷۰Z Touring 7AT Roadster ۲۰۱۴ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    
    ۳۷۰Z Touring 6MT Roadster ۲۰۱۴ ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰    
    ۳۷۰Z Base 7AT Roadster ۲۰۱۴ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰    
    آلتیما ۳.۵ L ۲۰۱۴ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰    
    آلتیما ۲.۵ L ۲۰۱۴ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰    
    جوک ۴WD ۲۰۱۵ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰    
    جوک AWD ۲۰۱۵ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰    
    سنترا SL ۲۰۱۴ ۶۸,۰۰۰,۰۰۰    
    سنترا SR ۲۰۱۴ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰    
    سنترا SV ۲۰۱۴ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    
    سنترا S 6MT ۲۰۱۴ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰    
    ورسا ۱.۶ SL Sedan ۲۰۱۴ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    
    ورسا ۱.۶ Plus Sedan ۲۰۱۴ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    
    ورسا ۱.۶ ۵MT Sedan ۲۰۱۴ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰    
    ورسا ۱.۶ SV Sedan ۲۰۱۴ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰    
    سانی FULL ۲۰۱۵ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    
فولکس واگن
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    بیتل TDI ۲۰۱۴ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰    
    بیتل R-Line w ۲۰۱۴ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰    
    بیتل GSR ۲۰۱۴ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰    
    بیتل R-Line w/Sunroof, Sound & Nav ۲۰۱۴ ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰    
    بیتل کروک ۱.۸T ۲۰۱۴ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰    
    بیتل کروک R-Line w/Sound & Nav ۲۰۱۴ ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰    
    بیتل ۱.۸T ۲۰۱۴ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰    
    بیتل ۱.۸T w ۲۰۱۴ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰    
کیا
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    سورنتو FULL ۲۰۱۴ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰    
    کادنزا Limited ۲۰۱۴ ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰    
    کادنزا Premium ۲۰۱۴ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰    
    اپتیما SXL Turbo ۲۰۱۴ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰    
    اپتیما SX Turbo ۲۰۱۴ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰    
    اپتیما SX ۲۰۱۴ ۸۶,۰۰۰,۰۰۰    
    اپتیما LX ۲۰۱۴ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰    
    اپتیما EX ۲۰۱۴ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰    
    ریو LX ۲۰۱۴ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    
    ریو SX ۲۰۱۴ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰    
    ریو EX ۲۰۱۴ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰    
    ریو هاچ بک SX ۲۰۱۴ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰    
    ریو هاچ بک EX ۲۰۱۴ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    
    ریو هاچ بک LX ۲۰۱۴ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰    
    سول Special Edition ۲۰۱۴ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰    
    سول Plus ۲۰۱۴ ۶۴,۰۰۰,۰۰۰    
    سول Base ۲۰۱۴ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰    
    اسپورتیج SX AWD ۲۰۱۴ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰    
    اسپورتیج SX FWD ۲۰۱۴ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰    
    اسپورتیج EX AWD ۲۰۱۴ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰    
    اسپورتیج EX FWD ۲۰۱۴ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰    
    اسپورتیج LX AWD ۲۰۱۴ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰    
    اسپورتیج LX FWD ۲۰۱۴ ۷۴,۰۰۰,۰۰۰    
هیوندای
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    اکسنت GLS ۲۰۱۴ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰    
    اکسنت GS . هاچ بک ۲۰۱۴ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰    
    اکسنت ES . هاچ بک ۲۰۱۴ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰    
    آزرا BASE ۲۰۱۴ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰    
    آزرا Limited ۲۰۱۴ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰    
    النترا SE M/T ۲۰۱۴ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰    
    النترا SE A/T ۲۰۱۴ ۶۴,۰۰۰,۰۰۰    
    جنسیس کوپه ۳.۸ Ultimate ۲۰۱۴ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰    
    جنسیس کوپه ۳.۸ R-Spec 6MT ۲۰۱۴ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰    
    جنسیس کوپه ۲.۰T ۲۰۱۴ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰    
    سانتافه GLS FWD ۲۰۱۴ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰    
    سانتافه Limited AWD ۲۰۱۴ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    
    سانتافه Limited FWD ۲۰۱۴ ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰    
    سانتافه GLS AWD ۲۰۱۴ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰    
    سوناتا Limited ۲۰۱۴ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰    
    سوناتا SE ۲۰۱۴ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰    
    سوناتا GLS ۲۰۱۴ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰    
    توسان Limited FWD ۲۰۱۴ ۸۹,۵۰۰,۰۰۰    
    توسان SE AWD ۲۰۱۴ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰    
    توسان GLS AWD ۲۰۱۴ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰    
    توسان GLS FWD ۲۰۱۴ ۷۴,۰۰۰,۰۰۰    
    توسان Limited AWD ۲۰۱۴ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰    
    ولستر Turbo R-Spec ۲۰۱۴ ۷۴,۰۰۰,۰۰۰    
    ولستر Base ۲۰۱۴ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰    
    ولستر Turbo ۲۰۱۴ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰    
لندرور
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    لندروور رنجروور اووک Pure 5-Door ۲۰۱۴ ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰    
    لندروور رنجروور اووک Prestige 5-Door ۲۰۱۴ ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰    
    لندروور رنجروور اووک Dynamic 5-Door ۲۰۱۴ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰    
 
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    گیبلی Base ۲۰۱۴ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰    
    گیبلی S Q4 ۲۰۱۴ ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰    
آئودی
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    آئودی A4 ۲.۰T Premium Sedan ۲۰۱۵ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰    
    آئودی A8 ۳.۰T Sedan quattro Tiptronic ۲۰۱۵ ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰    
    آئودی A8 ۴.۰T Sedan quattro Tiptronic ۲۰۱۵ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰    
    آئودی A8 ۶.۳ Sedan L W12 quattro Tiptronic ۲۰۱۵ ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰    
    آئودی Q7 ۳.۰T Premium quattro Tiptronic ۲۰۱۵ ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰    
    آئودی Q7 ۳.۰ TDI Premium quattro Tiptronic ۲۰۱۵ ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰    
    آئودی Q7 ۳.۰T S line Prestige quattro Tiptronic ۲۰۱۵ ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰    
    آئودی TT ۲.۰TC I4 / FWD / 6AM / 200 hp ۲۰۱۴ ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰    
    آئودی TT ۳.۲ V6 / AWD / 6AM / 250 hp ۲۰۱۴ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰    
پورشه
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    باکستر base ۲.۷ F6 / RWD / 7AM / 265 hp ۲۰۱۵ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰    
    باکستر GTS ۳.۴ F6 / RWD / 7AM / 330 hp ۲۰۱۵ ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰    
    باکستر S ۳.۴ F6 / RWD / 7AM / 315 hp ۲۰۱۵ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰    
    کاین GTS ۳.۶TC V6 / 4WD / 8A / 440 hp ۲۰۱۵ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰    
    کاین S ۳.۶TC V6 / 4WD / 8A / 420 hp ۲۰۱۵ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    
    کاین Turbo ۴.۸TC V8 / 4WD / 8A / 520 hp ۲۰۱۵ ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰    
    پانامرا ۳.۶ V6 / RWD /6M / 310 hp ۲۰۱۵ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰    
    پانامرا ۳.۶ V6 / 4WD / 7A / 310 hp ۲۰۱۵ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰    
تویوتا
    نام خودرو تیپ مدل قیمت بازار ( تومان )    
    یاریس سدان SE ۱.۵ I4 / FWD / 4A / 107 hp ۲۰۱۵ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰    
    یاریس سدان SE ۱.۳ I4 / FWD /4A / 86 hp ۲۰۱۵ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰    
    یاریس سدان S ۱.۳ I4 / FWD / 5M / 86 hp ۲۰۱۵ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    
    یاریس SE Plus ۱.۵ I4 / FWD / 4A / 107 hp ۲۰۱۵ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰    
    یاریس هاچ بک ۱.۵ I4 / FWD / 4A / 108 hp ۲۰۱۴ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰    
    کرولا GLI ۱۸۰۰ ۲۰۱۵ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰    
    هایلوکس تک کابین ۲.۰ I4 / RWD / 5M / 134 hp ۲۰۱۵ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰    
    هایلوکس دوکابین ۲.۰ I4 / RWD / 5M / 134 hp ۲۰۱۵ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰    
    اف جی کروزر Deef luck.a trac ۲۰۱۵ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰    
    سکویا V8 _ SR5 ۲۰۱۵ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰    

 

17 نظرات
 1. مصطفی می گوید

  سلام لطفا قیمت هیوندا توسان مدل ۲۰۱۳ رو به من بگید
  لیمیتد
  میخام دست دوم بخرم
  قیمتش حول و حوش چقده

 2. رضا می گوید

  سلام
  چرا قیمت ها را مرتبا بروز نمی کنید ؟
  چرا تاریخ های بروز آوری بخش های مختلف سایت اروند ، جدید نیستند ؟
  این روش رسیدگی به سایت اصلا خوب و برازنده نام تشکیلات خودروهای اروندی نیست و این شایبه را تقویت می کند که اطمینانی به مسایل روز خودروهای اروندی و ثبات سرمایه گذاری دراین بخش نمی توانیم داشته باشیم .
  لطفا بیشتر و بهتر به مطالب این سایت رسیدگی فرمایید .
  خدمات استاندار محترم جناب دکتر مقتدایی و سایر مدیران و مسیولین ارشد استان که در ایجاد این امتیاز برای خوزستان زحمت کشیده اند بایستی بیشتر و بهتر مورد استفاده قرار گرفته و تبلیغات وسیعی درخصوص روش های سرمایه گذاری عموم مردم در در این سایت انجام شود .
  در این وضعیت که هرازچندگاهی اخباری ضدونقیض از سوی مخالفین این طرح که بازار مکاره فروش خودروهای بی کیفیت خود را از دست داده اند منتشر می شود ، بایستی مراتب اطمینان از برگشت سرمایه و سودآوری آن حتی در یک خرید معمولی خودرو در سایت اروند خودرو به نمایش گذاشته شود .

 3. محمد می گوید

  سلام میخواستم ببینم قیمت تمام شده ANFE ROVER EOUQE PURE همینه دیگه بعد میتونم از استان خارجش کنم؟؟؟؟

 4. احمد می گوید

  سلام لطفا قیمت ماشین @۲۰۱۴ رو بفرستید وبگید که ارزان ترین ماشین چی هست و شرایط قسطی همین ماشین ارزان به چه صورت هست? و برای جانبازان۲۵درصد چه تسهیلاتی دارید? و قیمت توسان شاسی بلند چقدر هست و تسهیلات برای جانبازان ۲۵درصد و شرایط اقساطی برای این ماشین دارید?و شرایط اقساطی آن را توضیح دهید?. خیلی ممنون.

 5. احمد می گوید

  سلام لطفا قیمت ماشین @۲۰۱۴ رو بفرستید وبگید که ارزان ترین ماشین چی هست و شرایط قسطی همین ماشین ارزان به چه صورت هست? و برای جانبازان۲۵درصد چه تسهیلاتی دارید? و قیمت توسان شاسی بلند چقدر هست و تسهیلات برای جانبازان ۲۵درصد و شرایط اقساطی برای این ماشین دارید?و شرایط اقساطی آن را توضیح دهید. خیلی ممنون.

  1. ابوالفضل نوری می گوید

   سلام.اجمد جان در خصوص قیمت با واحد فروش در ارتباط باشید.
   برای جانبازان عزیز فقط بالای ۷۰ درصد معاف از پر داخت عوارض هستند.

 6. امیر می گوید

  باسلام میتونم خودروی اروندی ازشما بخرم بیاورم انزلی پلاک کنم انگارشماارزانت میدین باتشکرلطفاراهنماییم کنید

 7. رسول می گوید

  سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان
  میخواستم ببینم ک من اگر بخوام ماشین فورد موسانگ v6 یا دوج چارجر از شرکت شما بخرم و پلاک ملی کنم هزینه تمام شدش برام چقدر است

  1. ابوالفضل نوری می گوید

   سلام.رسول جان باید با قوانین واردات بیشتر آشنایی داشته باشید
   اولین شرط وارد کردن خودرو به پلاک ملی تولید آمریکا نبودن
   و حجم موتور زیر ۲۵۰۰ باید باشد
   و سوم باید در لیست مجاز باشد

   خودرو های مورد نظر شما قابلیت تبدیل به ملی را ندارند

 8. farjad می گوید

  قیمتا درس نیستن
  به نظر من ۱۰ تا قیمت درس بزارید بهتره از این که این همه قیمت مورد دار بگید
  قیمت ماشینایی که خیلی پر تقاضا هستن رو حداقل دقیق بگید مثل سانتافه،ریو،اکسنت،النترا،اپتیما بعد قیمت هزینه های جانبی رو بگید که حساب کار دستمون بیاد

 9. عباس می گوید

  با سلام..

  لطفا بیشتر ازین مطالب یعنی قیمت آپدیت خودروها و عوارض رو بزارید تا مردم بیشتر با قیمتا واقعی آشنا بشن مرسی

 10. امید می گوید

  سلام
  ایا این قیمت ها نهایی هستن و ایم قیمتها کلید تحئیل هستن.
  اگر امکان داره لیست قیمتها رو کامل کنید خصوصا مدلهای تئیوتا و نیسان
  تشکر و سپاس

 11. آرش می گوید

  با سلام.علت اینکه تویوتا سکویا اینقدر قیمتش بالاست جیه؟

 12. حمید می گوید

  سلام
  بعضی از قیمتها سوال برانگیزه لطفا راهنمایی کنید
  قیمت rx350 کارکرده است یا نو؟ اگر نو است \آیا شما می توانید با این قیمت به مشتری تحویل دهید
  لطفا قیمت مدلهای اکس تریل نیسان رو هم اگه کار می کنید عنوان کنید
  مرسی

 13. رضا می گوید

  سلام جدول قیمت ها عالیه. تشکر تشکر. لطفا قیمت تمام محصولات تویوتا رو درج کنید. بازم ممنون

  1. ابوالفضل نوری می گوید

   سلام دوست عزیز خواهش میکنم امید وارم این لیست بتونه بدرد همه کاربرای سایت اروند پلاک بخوره.ممنون از حسن نظرتون

   1. نيما می گوید

    سلام
    همه ی این قیمت ها نهایی هستن؟
    قیمت بعضی هاشون نسبت به بازار یا اینکه به صورت شخصی وارد کرد خیلی پایین تره!
    شما وارد میکنید؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.